Csapó Tamás karácsonyi üzenete: Elfelejtett karácsonyi hasonlat

Édesanyák szívében az éles tőr
a gyermekeink sorsa miatt való aggódás.
Thomas Csapo illusztrációja
Több szívhez szóló jelkép és hasonlat vésődött be az öntudatba a Messiás születésével kapcsolatban. Ilyenek a Betlehemi csillag, a jászol, a korona, amit levettek a hódolatot kifejező királyok a kisded előtt. Rajongó imádók, akik a Menny Királyát megtalálták. Pogány külföldi mágusok segítségével, idegen tudományok követői által, akik szorgalmasan kutatták a héber iratokat, tudakozva a próféciákat a Messiás születése felől.

Addig Isten választott népe a saját vallásos ismereteiben tündökölve elmaradtak az időszerű mennyei kijelentésektől. Ez a készületlenség okozta azt hogy a szent család számára nem volt hely a Messiás születése napján. A vallásos emberek szívében nem volt számára hely! ( no room, no room ahogy a szent énekek megörökítik.) Így csak egy istálló jutott neki születése helyéül. Akik tagadják személyét, mennyei küldetését, szintén a Jézus születésétől számítják a 2018. esztendőt. Az, hogy Jesuah (Jézus) történelmi személy bizonyított tény Josefus Flavius történész följegyzése szerint, aki a romai császárok uralma idején volt történész.

POLITIKAI oka is volt annak, hogy adófizetők "ÖSSZEÍRÁSA" miatt a népvándorlás áradatába került a szent család. Az összeírás adófizetők nyilvántartása miatt történt a romaiak birodalma részére. "AZ EGÉSZ FÖLD NÉPÉRE" vonatkozott, Czirenius helytartó felügyelete alatt lett végrehajtva az Augusztus császártól ki adott parancs (Luk.2.1.) "Az egész föld népe" akkor is az uralkodók GLOBALIZÁCIÓS hatalmát jelentette, mint ma is! Ők nem ismerték el a nép szuverenitását, és jogait védő országhatárokat, már akkor sem, csakúgy mint a mai időnkben történik, és ez okozta akkor is meg ma is a NÉPVÁNDORLÁST.

A történelemből ha nem tanulunk, akkor az ismétlődik! Mindez miért? A mammon istenének imádata miatt. Amíg a jobb módban levő adófizetőkkel megteltek a fogadók, addig a születési fájdalmaktól meggyötört 90-110 kilométeres utat Názáretből Betlehemig gyalog megtevő törékeny asszony számára nem volt hely. Ámulj el világ, a Világ Megváltójának egy istállóban kellett megszületnie. NO ROOM NO ROOM... AHOL A PÉNZ AZ ÚR OTT JÉZUS SZÁMÁRA NEM MARAD HELY!

Isten 8. nap múlva válaszolt a gonoszság világméretű hatalmát és kiterjedését meghatározva: a gyermek bemutatása idején, a 8. napon, Simeon próféta által olvasható az elfelejtett hasonlat: A te szívedet is átjárja az ÉLES TŐR! A szívek szándéka nyilvánvalóvá kell, hogy legyen Ő ÁLTALA, AKINEK SOKAN ELLEN ÁLLNAK... Korszakokon keresztül az Isten elveivel ellenkező, lázadó természet okozta ÉLES TŐR, ami azóta is átjárja a szülők szívét, Simeon jövendölése szerint. 60-70 ezer a halálos áldozatok száma az elmúlt évben az opioid válság miatt. 40 ezer évente az alkoholfogyasztással kapcsolatos elhalálozás. A statisztika szerint 40 %-ot nőtt a gépfegyverek okozta áldozatok száma. Jemen éhínség okozta halálos áldozatok száma megszámlálhatatlan. Mindezt az emberi jogokat védő határok semmibe vétele okozza. A PÉNZT hatalmukban tartó tirannusok miatt a szülők szívébe hatol ma is az "ÉLES TŐR".

"A te szívedet is átjárja az éles tőr." (Lukács 2.35.) Az árvák, elutasítottak, erőszak áldozatai, és különösen a magányos emberek az ünnepek alkalmával KERESIK ISTENT olyan őszinte buzgalommal, amint Tolsztoj. "A magányos csizmadia" meséjéből kiderül. Előbb keresnünk kell, hogy miért járja át sokak szívét az "ÉLES TŐR", ahogy azt Isten kijelentette Simeon próféta által, akit az Úr rendelt a templomba a 8. napra a kisded bemutatása alkalmára. Azért, hogy a szíveknek gondolata nyilvánvaló legyen. Azért, hogy Máriát megerősítse küldetésében (aki csodálkozik még erősen, hogy milyen óriási küldetésben van.)  Azért mert a Messiásnak majd sokan ELLENE ÁLLNAK, tudva-tudatlanul ellene szólnak. Így magyarázható, hogy a karácsonyi jelképek hasonlata közül a legfontosabb az elfelejtett, a szívbe mártott "ÉLES TŐR." Amin leginkább ő csodálkozik, Mária, akihez a próféta szól.

Vallásos meggyőződésünk egyik hiányossága, hogy nem csodálkozunk azon eleget, hogy az Ige, amit olvasunk, SZEMÉLYESEN NEKÜNK SZÓL! Ezért azt gondolom, hogy ahol a vallás nem tud segíteni a lelki fejlődésben ott a klasszikus művészet még mindég tud. Más szóval, akinek arra van szüksége, hogy gondolkodjon elfogult érzések helyett, vagy akinek arra van szüksége, hogy jobban átérezze egy üzenet súlyát, az az egyén ezt a két egymást kiegészítő pólust gyakorolva KERESSE az Istent, amíg megtalálja.

 Nekem ebben az irányban a nagyszerű példaképem TOLSZTOJ. Aki nagyon gazdag és előkelő családból származott s ennek ellenére megtört a lelke, mert a szüleit kora gyermekkorában elvesztette. Ezért míg élt, a szeretetet keresve ISTENT KERESTE. Első művének a címe: GYERMEKKOROM. Nem Istentől gyötört lelkekkel foglakozik, mint a legtöbb valláshagyományt követő, pokollal fenyegető író. Hanem úgy próbálja közelíteni Istent, hogy elképzelt karakterei mögé rejtőzik, de még is teljesen ÖNÉLETRAJZ szerű amint a meséjét szövi. Ezért az elképzelése egy igazi művésznek mindig mindannyiunk tapasztalata lesz.

Az öreg cipész a mese szerint eljut oda, amitől minden ember fél, hogy egyszer magára marad. Ezzel az érzéssel sejti, hogy van Isten, aki hallja öt. Műhelyének befagyott ablakát kapargatja, hogy lásson valamit, mert szakad a hó. Hol van ilyenkor az Isten? A hogy szemeit egyre jobban erőlteti, közeledik felé egy hófehérbe öltözött alak. Képzelet volna csak, vagy csoda? Egy krisztusi alak közeledik, nagy fehér szakállal, megáll pont az ablaka előtt.

Próbál kijózanodni, hiszen csak elképzelte, hogy Isten ott van vele. Tépelődik, de hirtelen kinyitja az ajtót. Ki lehetne más, mint jó öreg szomszédja az utcaseprő. Behívja örömmel egy forró teára és elmondja meghatottan, nem kell, hogy tovább keressem. Kit, mit? - kérdi barátja. Hát az Istent kérdeztem, hogy van-e?! Most már tudom, hogy van, mert TE ITT VAGY VELEM, amikor egy lélek se jár kint Karácsonykor szent estén.

Igen ám, de a vén utcaseprő is tovább megy, megköszönve a forró teát. Nem marad más hátra, csak az hogy szemeit meressze a jeges ablakon keresztül. Most ismét csak a képzeletével maradt egyedül. S elképzeli amiről sokat hallott nagyon régen, amikor járt még a templomban a betlehemi kisded történetéről. Egész életében sok kisgyermek cipőt készített, neki mégsem volt gyermeke. Mintha a jó Simeon történetére emlékezett volna, amit öreg bibliájában talált: "Most már haza bocsájtod a Te szolgádat mondta a vén próféta, mert szemeimmel láttam az ÜDVÖSSÉGEDET, akit elküldtél.

Erre gondolhatott a vén csizmadia és csak egy vágya maradt: szeretném én is látni a Madonnát és a kisdedet. Lehetséges az, hogy egy őszinte vágyát az ISTENT KERESŐNEK azt Úr ne hallgatná meg?! Szemeit mereszti tovább a havas tájat fürkészve, s mit lát, igazi csodát. Egy asszony karjával gyönyörű kék köntösbe, fehér stólával takarja fejét, és a karján a kisdededdel közeledik, már elég közel ablakához. Megrémült. Hiszen ez igaz csoda... Sőt azt mondta, meghalhatok, ha a kisdedet láthatom, mint Simeon mondta. Ki csoszog a ház elé, gondolja, a kinti levegőn mégis csak életben marad, meg hát e látomás úgy sem lehet igaz.

Ami igaz IGAZ! Az asszony a kisdeddel lemaradtak a vonatról a havazás miatt. Így nem maradtak sem ők, sem a vén cipész egyedül. Nagy örömmel betessékelte a vendégeket, ott maradtak nála reggelig. A kisdedet fölvette karjára, ilyen nagy ajándék még soha nem jutott neki. A sok közül egy kis cipőt talált a kisgyerek lábára. Ki mondja azt, hogy az ISTENT KERESŐK imáját az Úr nem hallgatja meg?! Lukács azt is följegyezte, amit az Úr mindannyiunknak mondott: "AKIK ENGEM SZORGALMASAN KERESNEK MEGTALÁLNAK!" Legyen ez az ígéret, a biztosíték mindannyiunknak egy boldog békés KARÁCSONY NAPJÁRA.

Thomas G. Csapo
Listen Production Director
LISTEN Prevention in Progression
818.445.9756

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések