Virtuális vasárnapi istentisztelet - 2020. március 15.

A koronavírus ideje alatt a vasárnapi istentisztelet és más összejövetelünk is szünetel. A prédikációkat a weboldalunkon tesszük közzé.


Sermon for March 15, 2020 by Zoltán Bátori (L.L.M.)

Kedves Testvéreim, Barátaim!

A külső körülmények (a korona vírus) miatt nem élvezhetjük a közösséget egymással, azonban Isten mára is készített számunkra megfelelő lelki eledelt. 

A mai ígét (is) dr Havasi Katalin gyülekezetünk tagja választotta ki.

Ha elvetended közüled az igát, és [megszünsz] ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10 Ha odaadod utolsó falatodat az éhezõnek, és az elepedt lelkût megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. 11 És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerõsíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy. 12 És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltõk alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építõjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. 13 Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem ûzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörûségnek hívod, az Úr szent és dicsõséges [napjá]nak, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem szólván: 14 Akkor gyönyörûséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt! Ézsaiás 58:9 b-14 (Isaiah 58:9b-14)

Imádkozzunk!

Teremtő Jó Atyánk!
Oly sokszor tapasztaltuk gondviselésedet, amikor súlyos betegségekből megszabadítottad testvéreinket s engem is ebben a közösségben. Tudjuk, hogy van hatalmad megőrizni mindannyiunkat ma is, ha mi is betartjuk az ésszerű védelmet saját és környezetünk érdekében.Kérünk óvj meg mindannyiunkat s óvd meg minden gyermekedet Földünkön! Segíts, hogy ez a járvány ne sújtsa gyülekezetünk közösségét s az új helyzetben megtaláljuk azt a tervet, melyet erre az esetre alkottál számunkra! Hálásak vagyunk neked, hogy itt vagy köztünk, velünk otthonunkban! Hálásak vagyunk, hogy megdicsőíthetjük szent nevedet életünkkel! Kérünk add, hogy a hálaszó,hálaérzet sosem múljon el életünkben! Kérünk hallgasd meg kérésünket egyszülött Fiad nevében! Ámen.

Az elmúlt vasárnap  azt tanultuk- többek között- Pál apostoltól, hogy vágyakozzunk az olyan fontos lelki adományok után, mint a prófétálás. Nos,most egy prófétai könyvből ragadhatunk ki egy igen fontos részt, melyben Isten -küldöttén keresztül- megmutatta, milyen  istentiszteletet vár el tőlünk.

Talán tudjuk, hogy az ószövetségi időben, a próféta nem kiáltványok, vagy szentbeszédek leírója, felolvasója volt, hanem olyan ember, aki az Úrral rendszeres közösségben élt(szívében Isten lakozott) s így alkalmas volt a gondviselő Atya üzenetét közvetíteni az emberiség fele. Mivel Isten üzenetét tanítványai jelenlétében többször megismételte-a könnyebb megjegyezhetősége miatt verses formában-a különböző felkeresett társaságok előtt, tanítványai megtanulták azokat és lejegyezték. Így juthatott el hozzánk is. Bár a lejegyzés-többnyire-bőr tekercsekre történt s azok elavultak rendszeres használatuk miatt s a bőr alapanyag elavulása miatt, azokat átmásolták új tekercsekre. Sokan azt álítják,a  szükséges másolások s a változó körülmények miatt a tartalom is változott. Ezt az elképzelést cáfolják például az 1947-ben megtalált kumráni tekercsek. Ezek a mintegy 2000 éves leselejtezett(elkoptatott) íratok teljesen megeggyeznek a ma fordítási alapnak használt eredeti nyelvű másolatokkal. Isten őrzi üzenetei dokumentumait.

A könyv keletkezése,a mai korhoz hasonlóan "prófétai nyitott helyzetben" született, vagyis olyan korban, amikor az emberiség, közte Isten népe bizonytalan élethelyzetben volt. Akkor, az Asszír birodalom agresszív terjeszkedése s most a járványtól való félelem adja ezt a nyitott helyzetet. Isten és ős ellensége nem változott. Akkor s ma ugyanúgy félelmet és halált küld Isten alkotásaira Lucifer. Ahogyan régen, ma is bátorítást üzen követőinek Isten. Természetesen, védelmünknek feltétele van, de az nem olyan, mint Molok,vagy Mammon istenéé,a kánaáni pogány isteneké. Míg azok csecsemők halálát(abortusz), pénz adománykat vártak el, a "Szeretet Istene" tőlünk a szeretet tetteit várja el . Ilyen, a rabságban lévők felszabadítása. A bűnök,szenvedélyek,társadalmi helyzet,stb. rabszolgaságából kell felszabadítani annak fogságában sínylődőket.

A szeretet nem viseli el az éhínségben való szenvedést, a tragédiák viharában kiszikkadt lelkek szomját. Mindazok, akik végzik a szeretet szolgálatát, Isten világosságában élnek. Ők nem lesznek bizonytalanok, hisz a bennük élő Isten(a szeretet)biztos (ki)utat mutat számukra. Amiként a Dél-Kalifornia kiszikkadt hegyeit, völgyeit a napokban megöntözte és zöld növényzettel árasztotta el a néhány napos eső, olyan mértékben áraszt reménységet, lelki gyümölcsöt azoknak az élete, akik ilyen szeretetben élnek. Ők, maguk is életet jelentő szavakat árasztanak magukból, amint azt Jézus is igérte a samáriai asszonynak Jákob Kútjánál.

Akik Isten ilyen követői, környezetük s különösen utódaik példaképeivé válnak, akik által a válságba jutott kereszténység újjáépítői lehetnek. Nem kell akkor félni "iszlamizálódástól, sárga veszedelemtől" s egyéb emberek kreálta mumusoktól.

A 13. vers, egy feltételhez kötött áldást ígér:" Ha megtartóztatod szombaton lábadat, ..." Miért éppen szombaton tartóztassuk meg lábunkat szórakozásoktól, munkától, üzleti tevékenységeinktől, hamis beszédektől?...Isten, világunk megalkotásakor, a hetedik napon megnyugodott, megáldotta, megszentelte, vagyis elkülönítette a 7. napot  a teremtésre, a Teremtőre való megemlékezés napjaként . Valóban, az idők változnak s a "keresztény vallások"  a vasárnapot jelölték meg, mint a "keresztény szombatot", Krisztus feltámadására emlékezve. Kit követünk? Melyik vallás adhat üdvösséget?...Mindenki önmaga eldöntheti ezt, de én ebben is Jézus példáját s nem a zsidókét vagy némely "szombatista"vallást követem hisz " ... nincs másban üdvösség, mint Jezus Krisztusban (Ap. Csel. 4.)

Én Őt követem ebben is. Jézus, szombatjait Atyánk dicsőítésével, a szent iratok felolvasásával, magyarázásával töltötte a zsinagógában. Bár nem gyakorolt semmi hétköznapi foglalkozást, jót cselekedett a Biblia tanúsága szerint a szent nyugalomnapokon.
Isten, a prófétán keresztül bátorítást, ígéretet üzen számodra is, ha örömmel követed Őt. Ha az isteni útját, -a szeretet útját- követed, mint Jákob öröksége, utódaid, követőid annyian lesznek, mint a tenger homokja.

Ezt kívánom minden barátomnak, testvéremnek az Úr Krisztusban!

Imádkozzunk!

Mennyei Jóatyánk!
Hálásak vagyunk, hogy gyermekeidként bízhatunk benned s te nem feledkezel el rólunk akkor sem, ha mi elfelejtkeztünk rólad, mint Alkotónkról. Hálásak vagyunk, hogy ma ezekben a félelmet keltő időkben is bátorítasz minket! Köszönjük, hogy ránk bíztad a bátorítás szolgálatát! Kérünk, add ehhez Szentlelked bátorítását, erejét! Segíts, hogy megemlékezzünk ne csak teremtői művedről, hanem minden veled átélt tapasztalatunkról, melyek megerőssítenek, reménnyel töltenek el minket. Különösképpen áldassék a te szent Neved Fiadért Jézus Krisztusért, aki a mi üdvösségünk záloga!

Most pedig hadd imádkozzunk úgy amint Ő tanított minket:
"Mi Atyánk, 
ki vagy a mennyekben, 
szenteltessék meg a te neved; 
Jöjjön el a te országod; 
legyen meg a te akaratod, 
mint a mennyben, úgy a földön is. 
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. 
És bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; 
És ne vígy minket kísértetbe, 
de szabadíts meg minket a gonosztól. 
Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. 
Ámen! "

Szeretettel,

Bátori Zoltán (L.L.M.)

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések