Virtuális vasárnapi istentisztelet - Sermon - 2020. március 29.

A koronavírus ideje alatt a templomban tartott vasárnapi istentisztelet és más összejövetelünk is szünetel. A vasárnapi istentiszteleteket az online térben, videokonferencia segítségével tartjuk.


Sermon for March 29, 2020 by Zoltán Bátori (L.L.M.)


Énekeljünk.....

Hinni taníts uram


Ó, mi hű barát...


Kedves Testvéreim, Barátaim!

Ismét eltelt egy hét s mi már 3. hete nem találkoztunk. Úgy tűnik, nem csak nekem hiányoztok, mert amellett, hogy többekkel sikerült telefonon beszélgetni,  többen gondolkoztunk, a helyzet megoldásán. A következőkben vasárnaponként egy telefonon és interneten folytatható "konferencia beszélgetés" segítségével tartjuk istentiszteleteinket, mely a személyes érintést kivéve teljes közösségi élményt szerezhet mindnyájunknak, sőt azoknak is, akik körülményeik miatt nem lehettek jelen rendszeresen összejöveteleinken akár Magyarországról, akár a betegágyból.

Hiszem, hogy egy ilyen beszélgetés sok olyan dologgal ajándékozhat meg minket, melyeket korábban nem élvezhettünk. Az istentiszteletet követő beszélgetések általam régen vágyott hiányt tölthetnek be.

Imádkozzunk!

Gondviselő Jó Atyánk!
Hálásak vagyunk neked életünkért, egészségünkért, a közösségért veled és testvéreinkkel!  Köszönjük, hogy úgy mint eddig, te mindig jelen vagy életünkben és semmi rossz nem történhet velünk, amit te nem fordítasz hasznunkra! Tudjuk, hogy jólétünk biztosítéka, a Te jelenléted életünkben. Néha megengedsz pofonokat számunkra, melyeket túlzott önbizalmunk és rajtad kívüli dolgokban, emberekben való bizalmunk miatt kell elviselnünk. Kérünk segíts, hogy azok ne félelmet, hanem,  hozzád fordulást eredményezzenek! Segíts, hogy amikor jobbakká szeretnénk válni, ne önmagunkban próbáljuk azt megvalósítani, hanem hagyjuk, hogy te tégy jobbá minket, a veled való közösség, Szentlelked munkája nyomán! Hálásan köszönjük, hogy meghallgatod imánkat egyszülött Fiad, Jézus Krisztus nevében! Ámen.

A mára választott ige, János 15:1-8:

"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én is tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik. Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és a tanítványaim lesztek."

Elmélkedésünk címe:

"Önmegvalósító kereszténység?!"

Sok modern vallási, filozófiai irányzat zászlaján ez áll: "VALÓSÍTSD MEG ÖNMAGAD!"

Működik ez az "önmegvalósítás"? Sikerül a mai körülményekben akaratunk, törekvésünk szerit megváltoztatni életünket? Azt hiszem, nem kell kiábrándítanom senkit, hogy ez lehetetlen. A vírussal és egyéb körülményeinkkel szemben tehetetlenek vagyunk. Bele kell ebbe törődnünk? NEM! Jézus kiutat mutat ebből a reménytelennek látszó helyzetből! Az utat, a módot is megmutatja miként és hogyan. Ha Krisztusban maradunk, lehetetlen dolgokra leszünk képesek!

Hogyan is működik ez?

Az, aki Krisztusban akar maradni, abban Ő véghezviszi a megváltozást. Másként, aki akaratát alárendeli a Megváltó akaratának s tettei meghatározója a krisztusi szeretet lesz, abban maga Isten végzi az átalakítást.

2006-ban vettünk egy kertes házat. A hátsó kertben találtam egy szőlőtövet gazzal benőve, felfutva egy közeli fára s futva kerítésen, gazon. Egyetlen üres fürtöt sem találtam az egész szőlőtőn. Édesapám megtanított otthon-példájával, szavaival-a szőlő metszésre, művelésére s ezt használva nekiláttam kordon építéshez, metszéshez. A temérdek terméketlen indát lemetszettem s az erős indát felkötöztem a kordon alsó drótjára. Amint a tavaszi  nap előcsalta a hajtásokat, azokat felkötöztem a kordon felső drótjára, majd az utolsó virág felett 1 ujjnyira lemetszettem a hajtást. A később fakadó hónaj hajtásokat  is letördeltem. Nyilván megtisztítottam a gaztól és érett trágyával megforgattam a tő körülli földet és szükség esetén megöntöztük. Hihetetlen mennyiségű szőlőtermést hozott! (Igaz, keveset élvezhettünk belőle, mert a "keresztény madár", a feketerigó megtalálta, magasra repült és közhírré tette a feketerigó társadalomban, hogy finom csemegét talált. Hamar megérkezett a fekete sereg és teljesen leszüretelték a termést.)

Metszés, művelés nélkül nincs termés! A mostani "vírushelyzet" is egy ilyen művelet. Véráldozattal jár, mint a szőlőnek, a metszés. Szintén véráldozattal jár, ha nemes vesszőt oltunk be vad, vagy direkt termő fás növénybe. Elmetsszük az alanyt, vágunk bele egy V alakot, majd az oltó vesszőt megfaragjuk ék alakúra. A kettőt összetoldjuk, bekötözzük szorosan, majd bekenjük viasszal, hogy óvjuk a kivérzéstől.

Krisztus is vére árán váltott meg minket, s mi is szenvedések, veszteségek útján tanuljuk meg, hogy csupán Isten vihet véghez bennünk maradandó változásokat. A szőlővesszőnek nem kell erőfeszítéseket tenni, hogy szőlőt teremjen. Az a természetéből fakad. Csupán hagyja, hogy a szőlőtő megtérésre, a szeretet termésére ellássa tápanyaggal, szeretettel. A mi gyümölcsünk, a szeretet sem önmagunkból fakad. Isten Szentlelke adja nekünk annak termését. Ez okból értelmetlen egymást győzködni jobb, krisztusi lelkület elérésére. (Furcsa látvány lenne, ha az egyik szőlővessző, a másikat korholná, metszegetné, ha az nem terem eleget! Az, a szőlősgazda feladata, aki Isten.) Inkább az Istennel szorosabb kapcsolat elérését kell szorgalmaznunk s a többit Ő elvégzi.

Bárcsak mindannyian betöltenénk feladatunkat, s a végső elszámolás idején nem az örök tűz lenne a részünk,hanem az örökélet! Igyekezzünk azon - e példázat tanulsága szerint - hogy a minket körülvevő emberek is velünk együtt Isten uralma alá kerüljenek, az Ő kegyelme által!  Ámen!

Imádkozzunk!

Kegyelmes Istenünk!
Látjuk tehetetlenségünket bűnös természetünkkel szemben, de Krisztus tanításából felismerhettük, hogy jellemünk megtisztítása, a Te feladatod. Kérünk segíts minket abban, hogy veled élő kapcsolatban maradjunk s így megtisztíthass és Szentlelked gyümölcsét, a szeretetet teremhessük! Add, hogy mindig tudatában legyünk annak, hogy minden jó dolog tetőled van és ha a gyümölcstermésben eredményesebbek vagyunk, mint mások, akkor Téged dicsőítsünk ezért, s ne büszkeségünk dagadjon! Add, hogy felismerjük a Veled való közösség biztonságát, áldásait, örömét! Add, hogy a Te szeretetedet  azzal a tudattal adjuk tovább, hogy annak helyét kamatostul kitöltöd rajtunk, bennünk, nem azért, mert azzal bármi érdemet szerezhetnénk, hisz mindaz Tőled származik, hanem mert szeretni jó! Áldassék a Te szent neved legfőbb jónkért, Szent Fiadért, aki által van üdvösségünk! Ámen!
Most pedig hadd imádkozzunk úgy amint Ő tanított minket: "Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "

Szeretettel,
Bátori Zoltán (L.L.M.)
Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház
2020. március 29.

Énekeljünk.....

Az áldott orvos közeleg


Isten Velünk ViszontlatasraMegjegyzés küldése

0 Megjegyzések