Virtuális vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. május 10.Élőben délelőtt 11 órakor - LIVE at 11 AM via teleconference / videoconference
Információ a csatakozáshoz - For information how to connect send letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
Köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk ma reggel! Köszönjük lelkészünknek, Bátori Zoltánnak a mai szolgálatot. Köszönjük Oliver Mónusnak, Dr. Tai Chennek a mai zeneszolgálatot.
Thank you for joining us for this morning! Thank you to our Minister, Zoltán Bátori for today's service. We thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen for today's special music.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre és Biblia körre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship and Bible study.


II. ENGLISH WORSHIP

III. GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori

IV. OPENING PRAYER
Zoltán Bátori

V. HYMN His Name is Wonderful 
His name is wonderful; His name is wonderful
His name is wonderful; Jesus my Lord
He is the mighty King; Master of everything
His name is wonderful; Jesus my Lord
His name is wonderful; His name is wonderful
His name is wonderful; Jesus my Lord
Bow down before Him; Love and adore Him
His name is wonderful; Jesus my Lord.VI. ENGLISH BIBLE READING:  Matthew 7:24-27.
Dr. Tai Chen: 
The Wise and Foolish Builders
24 “Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 25 The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. 26 But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. 27 The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash.”


VII. SERMON: Groundwork
Zoltán Bátori


VIII. PASTORAL PRAYER 
Zoltán Bátori

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.


IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo; Dr. Tai Chen, flute solo live.


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 65. ének: Áldjátok az Úr nevét... (136. zsoltár)
Áldjátok az Úr nevét, 
Azkik néki szolgáltok,
Magasztaljátok őtet 
Kik hív szolgái vattok,
Kik állotok házában,
És jártok tornáciban!XII. ELŐFOHÁSZ
Bátori  Zoltán

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  120: Hinni taníts uram 
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, buzduljon fel, Neked
Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts! XIV. BIBLIA OLVASÁS: 2 Péter 1:5-8.
Dr. Havasi Katalin:
5 Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, 6 A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tûrést, a tûrés mellé pedig kegyességet, 7 A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.
8 Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.

XV. NAGY ÉNEK: 124 ének: Nagy vagy, te Isten...
Nagy vagy Te, Isten, nagy a Te hatalmad,
Világteremtő a Te szózatod!
Mondád: „Legyen!”, s a puszta semmiségből
Világosság s mindenség támadott.
A csillagezrek, a nap fényessége,
Ég, föld követte szent parancsszavad.
Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja
Mindenható, dicső hatalmadat. XVI. Igehirdetés: A Hit Éltetői 
Bátori  Zoltán


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori  Zoltán

XIX. PÁSZTORI IMA és a ‘MI ATYÁNK’
Bátori  Zoltán
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 112. ének: Zengjen hálaének... 
Zengjen hálaének, 
Minden ajkon zengjen! 
Isten szent nevének. 
Hő imát rebegjen. 
Mindaz, aki tudja, 
Hogy az Úr kegyelme. 
Minden bánatunkba 
Gyógyírt hoz sebünkre!XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Bátori  Zoltán

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
Köszönjük mindenkinek, aki csatlakozott hozzánk ma. Ha lehetséges, kérjük, maradjon velünk online az istentisztelet után beszélgetésre és Biblia körre.
We thank everyone who joined us today. If possible, please remain online after the worship for fellowship and Bible Study.


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések