2020 - Misszió az ukrajnai Sámuel Alapítvány támogatására


A gyülekezetünk fontosnak tartja a missziós munkát, ezért már évek óta szervez  jótékonysági eseményeket. Minden év elején kiválasztunk egy magyarországi, vagy a környező diaszpórában működő, rászoruló magyar gyerekeket segítő, a gyerekeknek gondoskodást, támogatást nyújtó intézményt. Templomunk a jótékonysági rendezvénnyel, és a támogatóink által felajánlott adományokkal segíti a kiválasztott szervezetet.

Idén a választásunk az Ukrajnában működő Sámuel Alapítványra esett.


A Sámuel Alapítvány azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akik Kárpát-Ukrajnában a megye csecsemő osztályain, kórházakban, szüleiktől elhagyatottan, az ápolóktól legtöbb esetben csak a legszükségesebbet megkapva (étel, gyógyszer) várják sorsuk reménytelen alakulását. A családjaik kivétel nélkül magyar ajkú, református, vallásukat gyakorló, hívő keresztények.

Idén, a vírushelyzet miatt, nem a hagyományos módon, nem élő rendezvénnyel bonyolítjuk le a jótékonysági eseményünket.

Egyházunk 2020. június 20. és július 20. között 
online jótékonysági rendezvényt tart 
az ukrajnai Sámuel Alapítvány támogatására.

A műsor résztvevői: Antal Tímea, Bátori Zoltán, Dánielfy Zsolt, Érseki Emőke, Finta Ilona, Finta Ilona Vanda, Hudson Natalia, Mátté Éva, Mónus Olivér, Nagy Rita, Neszlényi Judit, Orcsik István, Pázmándy László, Polgár Éva, Reeves Anna, Székely Ágnes, Sziki Károly.


Fogadják szeretettel a Jótékonysági műsorunkatA Jótékonysági rendezvényünkre beérkezett adományok:


Dátum    Initial Összeg (dollár)
20.06.15 Cs. László 100
20.06.15 F. Ilona         50
20.06.20 M. Éva          50
20.06.20 K. Jeannie 20
20.06.20 H. Attila        40
20.06.21 D. Ildikó        20
20.06.21 L. Jasmine     25
20.06.21 G. Tünde       500
20.06.22 K. László       25
20.06.24 B. Mónika      10
20.06.25 R. Ákos          33
20.06.25 V. Frank         50
20.06.28 Sz. Sándor 100
20.06.28 K. Géza         50
20.06.28 K. Tamás       200
20.06.28 B. Zoltán       25
20.06.29 S. Judit          50
20.07.02   J. Tamás        3000
20.07.06 P. Katalin      25
20.07.12 C. Lloyd 100
20.07.12 B. Béla 100
20.07.15 T. Elizabeth  50
20.07.17 Y. Judith       50
20.07.17 B. Anna       100
20.07.23 Magyar Katolikus Misszió, Portola Valley, CA 500

(A Jótékonysági rendezvényünk felhívására Magyarországról is érkeztek adományok közvetlenül a Sámuel Alapítvány számára. Ezek az adományok nem szerepelnek a templom számlájára beérkezett adományok között.)

Bátori Zoltánnak, az egyház lelkészének záró beszéde:


A Jótékonysági rendezvény záró előadása:

Kreisler Pugnani: Preludium és Allegro 
Előadja Székely Ágnes, hegedű, Natalia Hudson, zongora"Boldogok az irgalmasok mert ők irgalmasságot nyernek."


Számadás

Összesen 5273 dollár adomány érkezett a Sámuel Alapítvány számára az egyházunk számlájára. A banki költségek elszámolása után a Sámuel Alapítvány számlájára 5115 dollárt tudtunk átutalni.

A támogatás iskolakezdési támogatásra és a közösségi élet fejlesztésére kerül kiosztásra. A támogatás eddigi felhasználása 61 gyermek iskolakezdését segítette. 

Köszönetnyilvánítások:

"Szeretnénk kifejezni hálánkat, mivel Isten hatalmas ajándékaként éltük meg az Önök által nyújtott segítséget. Különleges érzés tudni, hogy a távoli messzeségben is igaz testvérekre találhatunk." Sipos Géza, az alapítvány elnöke

,,Balog Roxána vagyok. A Tihor Befogadó Család gyermekeként nevelkedem még három lánytestvéremmel. Hálát adok Istennek, hogy családban nevelkedhetünk. Nagyon szépen köszönöm mindannyiunk nevében a támogatást, amiben részesítettek bennünket. Ez nagy segítség a családnak, ebben a nehéz helyzetben. Isten áldását kérem önökre!"

,,Köszönjük szépen a támogatóinknak, hogy megkönnyítették az iskola előtti nagy bevásárlást adományaikkal! Az Úr áldja a jószívű adakozókat!" (Kovács Károly, Munkács)
 
Az adomány felhasználása iskolakezdési támogatására

Áldás, békességet! 
Szeretnénk ismételten kifejezni hálánkat és köszönetünket, amiért adományukból alapítványunk örökbefogadott gyermekeit is támogatni tudtuk. Ennek köszönhetően 11 fiatal iskolakezdéséhez járulhattunk hozzá.  Ezt igazolja a csatolmányban feltüntetett lista is. 
Nagy öröm számunkra, hogy támogatásuk által mi is eszközök lehettünk Isten tervében.
Kívánjuk, hogy személyes és gyülekezeti életükben egyaránt megtapasztalják Isten áldásainak örömét! 
Köszönettel és tisztelettel:
Sipos Géza,
a Sámuel Alapítvány elnöke

Az adomány felhasználása közösségi programok támogatására

Áldás, békesség! 
Szeretnénk a csatolmányban feltüntetett dokumentummal beszámolni arról az eseményről, amelyet szintén az Önök által gyűjtött összegből tudtunk megvalósítani. 
Megjegyzésként annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az alkalom 3 napos volt, így a Los Angeles-i Első Magyar Egyház mellett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és egy Dorcas nevű segélyszervezet is hozzájárult a program megvalósításához. 
Ismételten szeretném hálánkat kifejezni, amiért több ezer mérföldről is elért hozzánk segítségnyújtó kezük. 
Isten áldja meg ezért Önöket gazdagon! 
Az alapítvány életéről a weboldalunkról is tájékozódhatnak: http://refua.tirek.hu/lap/samuelalapitvany/hir/mutat/51530/
Üdvözlettel:
Tankóci Csilla,
adminisztrátor

A Sámuel alapítványrólTaracközi Ferenc lelkipásztor, 1999 őszén Beregszászba érkezve, megrázó élményként fedezhette fel az utcákon kóborló, kolduló gyerekeket. Ezek a gyerekek felnövekedve portyázó bandatagokká válnak, akik miatt oly sokszor panaszkodik a közvélemény, s csak odáig jut el, hogy ezek gonosztevők, s börtönben a helyük. Nem gondolkodik el azon, hogy ezeket az embereket a világ farkastörvényei edzették, nevelték vaddá és soha nem tapasztalhatták meg a családi fészek melegét, az anyai szeretetet, a szülők nevelő példáját.

A Sámuel Alapítvány 2001-ben jött létre, melyet Taracközi Ferenc, beregszászi református lelkipásztor és Valkócz Éva alapító tagok jegyeztettek be. A szervezet államilag bejegyzett, nonprofit, jótékonysági alapítvány. Teljes neve: Beregszászi Járási Jótékonysági Sámuel Alapítvány. Székhelye: Kárpátalja, 90202 Beregszász, Kossuth tér 4.

A Sámuel Alapítvány jelenlegi elnöke Sipos Géza és vezető testülete az alapító tagokból és kurátorokból áll. Szerkezete a következő: Sipos Géza alapítványi elnök, Taracközi Ferenc református lelkipásztor, alapító tag, kurátor, Valkócz Éva alapító tag, kurátor, Fejér Zoltán, református lelkész, kurátor, Taracközi Gerzson, református lelkész, kurátor, Kacsó Géza, református lelkész, kurátor, Mudi Róbert, református lelkész, kurátor, Barna György kurátor.


A Sámuel Alapítvány teljes mértékben pénzbeli adományokból és pályázati úton megnyert támogatásokból tartja fenn magát.

Az árva illetve elhagyott gyermekek családba kerülésével nem „csak” életeket mentünk, hanem Kárpátalján élő maroknyi magyarságunkat is növeljük! - olvasható az alapítvány bemutatkozó anyagában.

Vezér igéje: „Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött.” Márk evangéliuma 9,37Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések