Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. július 26.
Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)

További információ a csatakozáshoz - For information how to connect send letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit a templomba, vagy online. Welcome everyone here online! 

We thank our Minister, Zoltán Bátori, L.L.M. for preaching today.  We also thank Oliver Mónus, Éva Mátté, Dr. Tai Chen and Dr. Katalin Havasi for their participation and the lovely music! 

We thank everyone who is online, sharing in the worship. 
Please mute your microphone if you are not participating. Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.


II. ENGLISH WORSHIP

III. ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus

IV. CALL to WORSHIP and OPENING PRAYER
Zoltán Bátori L.L.M.

V. HYMN: Hymn No. 51. God Of The AgesVI. ENGLISH BIBLE READING:  John 1:9-14.
Dr. Tai Chen: 
9 The true light that gives light to everyone was coming into the world. 10 He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. 11 He came to that which was his own, but his own did not receive him. 12 Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God— 13 children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of God. 14 The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.


VII. SERMON: Light That is Different
Zoltán Bátori, L.L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Zoltán Bátori, L.L.M.

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.


IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo live


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 116. ének: Az Egyháznak...XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  127. ének: Itt vagyok, óh Uram... XIV. BIBLIA OLVASÁS: Lukács 7:36-50
Dr. Katalin Havasi:
36 Kéré pedig õt egy a farizeusok közül, hogy õ vele egyék; annakokáért bemenvén a farizeus házába, leüle enni.
37 És ímé a városban egy asszony a ki bûnös vala, mikor megtudta, hogy õ a farizeus házában leült enni, hoza egy alabástrom [szelencze drága] kenetet. 38 És megállván hátul az õ lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az õ lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az õ lábait, és megkené [drága] kenettel.
39 Mikor pedig ezt látta a farizeus, a ki õt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, a ki õt illeti: hogy bûnös. 40 És felelvén Jézus, monda néki: Simon, van valami mondani valóm néked. És az monda: Mester, mondjad.

41 Egy hitelezõnek két adósa vala: az egyik adós vala ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel.
42 És mikor nem volt nékik mibõl megadni, mind a kettõnek elengedé. E kettõ közül azért, mondd meg, melyik szereti õt jobban? 43 Felelvén pedig Simon, monda: Azt gondolom, hogy az, a kinek többet engedett el. És [Jézus] monda néki: Igazán ítéltél. 44 És az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg.

45 Engem meg nem csókolál: ez pedig az idõtõl fogva, hogy bejöttem, nem szünt meg az én lábaimat csókolgatni. 46 Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig [drága] kenettel kené meg az én lábaimat.
47 Minekokáért mondom néked: Néki sok bûne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; a kinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. 48 És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bûneid.
49 És a kik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani: Ki ez, hogy a bûnöket is megbocsátja?
50 Monda pedig az asszonynak: A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!

XV. NAGY ÉNEK: 82. ének: Alleluja dícsérjétek...XVI. Igehirdetés: A Legveszélyesebb Vírus
Bátori  Zoltán, L.L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori  Zoltán, L.L.M

XIX. PÁSZTORI IMA
Zoltán Bátori, L.L.M

és a ‘MI ATYÁNK’
Közösen:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 316. ének: Erős várunk nékünk az IstenXXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Zoltán Bátori, L.L.M:

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today. 

I would like to report that our Benefit Concert for the Sámuel Alapitvány in Kárpátalja - an organization that helps children - raised $4,623. We thank everyone who donated or participated in any way to make this fundraiser a great success. The program can still be viewed on our website. If you have not seen it, please take a look. It is a wonderful program. 

Please remember that on Saturdays at 10:30 AM we have Fellowship Videoconferencing. On Sunday mornings at 10:30 - 11 AM, we have Bible study led by Dr. Katalin Havasi, followed by our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 

Finally, we wish a heartfelt Happy July Birthday to all born this month, including B. Bácsa, L. Németh and G. Tünde! Isten éltessen sokáig!
Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések