Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. augusztus 23.

  Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit online. Welcome everyone here online! 

We thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy and Éva Mátté for their participation and the lovely music!  We thank everyone who is online, sharing in the worship. 

Please mute your microphone if you are not participating. Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti beszélgetésre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.


II. ENGLISH WORSHIP

III. ORGAN PRELUDE 
Oliver Mónus

IV. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori L.M.

and OPENING PRAYER
Rt. Rev. K.K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 51. God Of The Ages
God of the ages, History's Maker, 
Planning our pathway, Holding us fast, 
Shaping in mercy All that concerns us:
Father, we praise You, Lord of the past.

God of this morning, Gladly Your children
Worship before you, Trustingly bow:
Teach us to know You Always among us, 
Quietly sov'reign-Lord of our now.

God of tomorrow, Strong Overcomer, 
Princes of darkness Own Your command:
What then can harm us? We are Your people, 
Now and forever Kept by Your hand.

Lord of past ages, Lord of this morning, 
Lord of the future, Help us, we pray:
Teach us to trust You, Love and obey You, 
Crown You each moment lord of today.VI. ENGLISH BIBLE READING:  Nehemiah 6:1-4.
Dr. Tai Chen: 
Further Opposition to the Rebuilding
6 When word came to Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab and the rest of our enemies that I had rebuilt the wall and not a gap was left in it—though up to that time I had not set the doors in the gates— 2 Sanballat and Geshem sent me this message: “Come, let us meet together in one of the villages[a] on the plain of Ono.”
But they were scheming to harm me; 3 so I sent messengers to them with this reply: “I am carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you?” 4 Four times they sent me the same message, and each time I gave them the same answer. 


VII. SERMON: After Exile
Zoltán Bátori, L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. K.K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.


IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo live


X. MAGYAR ISTENTISZTELET


XI. KEZDŐ ÉNEK: 65. ének: Áldjátok az Úr nevét... (136. zsoltár)
Áldjátok az Úr nevét,
Azkik néki szolgáltok,
Magasztaljátok őtet,
Kik hív szolgái vattok,
Kik állotok házában,
És jártok tornáciban! 


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.M.


XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  120: Hinni taníts uram
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel, neked
Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts!XIV. BIBLIA OLVASÁS: 1 Mózes 12:1-3; Máté 5:38-42.
Andrea Kotschy:
1 Mózes 12:1-3
12  És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedbõl, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked.
2 És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
3 És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.

Máté 5:38-42
38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.
39 Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felõl, fordítsd felé a másik orczádat is.
40 És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsõt is.
41 És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettõre.
42 A ki tõled kér, adj néki; és a ki tõled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.


XV. NAGY ÉNEK: 104. ének: Mennyben lakó én Istenem...
Mennyben lakó én Istenem,
Vedd füledbe dicséretem!
Téged dicsér egész világ,
Néked köszön a kis virág.
Erős vihar, kis gyenge szél,
Tenger, patak Hozzád beszél:
Az ég s a föld telve Veled,
Legyen áldott a Te neved!XVI. Igehirdetés: Keresztyén Hétköznapok
Bátori  Zoltán, L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
Gyülekezet Közösen, Éva Matté vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "


XX. ZÁRÓ ÉNEK: 314. ének: Isten atyánk hálát adunk
Isten Atyánk hálát adunk,
hogy megváltottál minket
Árazd reánk áldásodat midőn távozunk innen.
Szenteltessék meg nagy neved Jöjjön el már országod 
Mint a mennyben úgy e földön, Légyen meg akaratod. 
Jézus hű Megváltónk kérünk vezess gondos kezeddel 
Imánk helyét ha elhagyjuk áldásod kísérjen el.XXI. HÁLAADÁSI IMA / BLESSING PRAYERS
Rt. Rev. K.K. Ludwig

és ZÁRÓ IMA / CLOSING PRAYERS
Zoltán Bátori, L.M

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank Rt. Rev. K.K. Ludwig and all who joined us today. We thank everyone who donated or participated in any way to make our fundraiser for the Sámuel Alapitvány in Kárpátalja - an organization that helps children - a great success. The program can still be viewed on our website. Yesterday we wired the proceeds from the benefit, $5,115, to the Sámuel Alapitvány's bank account. Thank you again to all who participated in any way - whether through their performances, donations, prayers, organizational abilities, gifts of any kind as well as good wishes - may God bless you for your kindness and generosity.

Előzetes! I would like to call your attention to the following weekly events: 
Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Sunday Sept. 13th, Presbiter Meeting after Worship.
Sunday October 4th, online Holy Communion for the New Wine during Istentisztelet. Újbor Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet! Szeretettel hívunk és várunk a megterítet asztalhoz! 
Sunday October 18,  October 23 Commemoration.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are facing difficulties. Please also pray for frontline workers, who every day put themselves and families at risk, so that we remain well. 

Boldog születésnapot kivánunk! Finally, we wish a heartfelt Happy August Birthday to our friends and church members born this month, including Dr.Tai C.,  Diana C., Dr. Katalin H. and Reka M. Isten éltessen sokáig!


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések