Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. augusztus 30.

   Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit online. Welcome everyone here online! 

We thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy and Éva Mátté for their participation and the lovely music!  We thank everyone who is online, sharing in the worship. 

Please mute your microphone if you are not participating. Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti beszélgetésre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.


II. ENGLISH WORSHIP

III. ORGAN PRELUDE 
Oliver Mónus

IV. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori L.M.

OPENING PRAYER
Rt. Rev. K.K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 60: His Name is Wonderful
His name is wonderful
His name is wonderful
His name is wonderful
Jesus my Lord.

He is the mighty King
Master of everything
His name is wonderful
Jesus my Lord.

He's the Great Shepherd
The Rock of all ages
Almighty God is He

Bow down before Him
Love and adore Him
His name is wonderful
Jesus my Lord.VI. ENGLISH BIBLE READING:  Luke 15:1--7.
Dr. Tai Chen: 
The Parable of the Lost Sheep.
15 Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. 2 But the Pharisees and the teachers of the law muttered, “This man welcomes sinners and eats with them.”
3 Then Jesus told them this parable: 4 “Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Doesn’t he leave the ninety-nine in the open country and go after the lost sheep until he finds it? 5 And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders 6 and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, ‘Rejoice with me; I have found my lost sheep.’ 7 I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need to repent. 


VII. SERMON: A Neglected Source...
Zoltán Bátori, L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. K.K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.


IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo live


X. MAGYAR ISTENTISZTELET


XI. KEZDŐ ÉNEK: 134: Atya, Fiú, Szentlélek...
Atya, Fiú, Szentlélek, 
Készíts szent Igédre,
Jézus érdemét ruházd 
Áldott híveidre. 


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.M.


XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  116. ének: Az Egyháznak...
Az egyháznak csak Jézus a fundámentoma,
Így lett az a nagy Isten megszentelt temploma.
A mennyből jött keresni s választni őt az Úr,
Vérével eljegyezni örök menyasszonyul.

Kihíva minden népből: egy nép ég s föld előtt.
Egy Úr, egy hit, egy Lélek, mi összetartja őt.
Egy szent nevet imád csak, egy jelben egyesül,
Egy a dicső remény is, melyért küzd s lelkesül.

Harcát hideg közönnyel szemléli a világ,
Vagy szórja rá özönnel a gúny sebző nyilát.
S a hű szívek kiáltnak: „Mért késel, nagy Király?
Ó, jöjj fel, hajnalcsillag, hadd tűnjék a homály!”XIV. BIBLIA OLVASÁS: Márk: 5:15-20.
Andrea Kotschy:
15 És menének Jézushoz, és láták, hogy az ördöngõs ott ül, fel van öltözködve és eszénél van, az, a kiben a légió volt; és megfélemlének. 16 A kik pedig látták, elbeszélék nékik, hogy mi történt vala az ördöngõssel, és a disznókkal. 17 És kezdék kérni õt, hogy távozzék el az õ határukból. 18 Mikor pedig a hajóba beszállott vala, a volt ördöngõs kéré õt, hogy vele lehessen. 19 De Jézus nem engedé meg néki, hanem monda néki: Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad. 20 El is méne, és kezdé hirdetni a Tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus; és mindnyájan elcsodálkozának.


XV. NAGY ÉNEK: 314. ének: Isten atyánk hálát adunk
Isten Atyánk hálát adunk,
hogy megváltottál minket
Árazd reánk áldásodat midőn távozunk innen.
Szenteltessék meg nagy neved Jöjjön el már országod 
Mint a mennyben úgy e földön, Légyen meg akaratod. 
Jézus hű Megváltónk kérünk vezess gondos kezeddel 
Imánk helyét ha elhagyjuk áldásod kísérjen el.XVI. Igehirdetés: Erővel és Hatalommal
Bátori  Zoltán, L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Éva Matté vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "


XX. ZÁRÓ ÉNEK: 118. ének: Isten velünk viszontlátásra
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra!XXI. HÁLAADÁSI IMA / BLESSING PRAYERS
Rt. Rev. K.K. Ludwig

ZÁRÓ IMA / CLOSING PRAYERS
Zoltán Bátori, L.M

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank Rt. Rev. K.K. Ludwig and everyone who joined us today. 

Előzetes! Please note the following events on our calendar: 

Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Sunday, Sept. 13th, Presbiter Meeting after Worship.
Sunday October 4th, online Holy Communion for the New Wine during Istentisztelet. Újbor Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet! Szeretettel hívunk és várunk a megterítet asztalhoz! 
Sunday, October 18,  October 23 Commemoration.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are facing difficulties. Please also pray for frontline workers, who every day put themselves and families at risk, so that we remain well. 

Boldog születésnapot kivánunk! Finally, we wish a heartfelt Happy August Birthday to our friends and church members born this month, including Dr.Tai C.,  Diana C., Dr. Katalin H. and Reka M. Isten éltessen sokáig! 


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések