Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. augusztus 9.

 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit. Welcome everyone here online! 

We thank our Minister, Zoltán Bátori, L.M. for preaching today. We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, and Dr. Katalin Havasi for their participation and the lovely music! 

We thank everyone who is online, sharing in the worship. 
Please mute your microphone if you are not participating. Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.


II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. K.K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 51. God Of The AgesVI. ENGLISH BIBLE READING:  1 Samuel 24:1-10.
Dr. Tai Chen: 
David Spares Saul’s Life
24 [a]After Saul returned from pursuing the Philistines, he was told, “David is in the Desert of En Gedi.” 2 So Saul took three thousand able young men from all Israel and set out to look for David and his men near the Crags of the Wild Goats. 3 He came to the sheep pens along the way; a cave was there, and Saul went in to relieve himself. David and his men were far back in the cave. 4 The men said, “This is the day the LORD spoke of when he said[b] to you, ‘I will give your enemy into your hands for you to deal with as you wish.’” Then David crept up unnoticed and cut off a corner of Saul’s robe. 
5 Afterward, David was conscience-stricken for having cut off a corner of his robe. 6 He said to his men, “The LORD forbid that I should do such a thing to my master, the LORD’s anointed, or lay my hand on him; for he is the anointed of the LORD.” 7 With these words David sharply rebuked his men and did not allow them to attack Saul. And Saul left the cave and went his way. 8 Then David went out of the cave and called out to Saul, “My lord the king!” When Saul looked behind him, David bowed down and prostrated himself with his face to the ground. 9 He said to Saul, “Why do you listen when men say, ‘David is bent on harming you’? 10 This day you have seen with your own eyes how the LORD delivered you into my hands in the cave. Some urged me to kill you, but I spared you; I said, ‘I will not lay my hand on my lord, because he is the LORD’s anointed.’ 


VII. SERMON: A Sign of Power
Zoltán Bátori, L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. K.K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.


IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo live


X. MAGYAR ISTENTISZTELET


XI. KEZDŐ ÉNEK: 82. ének: Alleluja dícsérjétek...XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.M.


XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  104. ének: Mennyben lakó én Istenem... XIV. BIBLIA OLVASÁS: Ezékiel 3:1-15.
Dr. Katalin Havasi:
3  És mondá nékem: Embernek fia! a mi elõtted van, edd meg; edd meg ezt a türetet, és menj, szólj az Izráel házának. 2 Felnyitám azért számat, és megéteté velem azt a türetet. 3 És mondá nékem: Embernek fia! hasadat tartsd jól és belsõ részeidet töltsd meg ezzel a türettel, a melyet adok néked. És megevém azt, és lõn az én számban, mint az édes méz. 4 És mondá nékem: Embernek fia! eredj, menj el az Izráel házához, és szólj az én szavaimmal nékik. 5 Mert nem valami homályos ajkú és nehéz nyelvû néphez küldetel te, hanem az Izráel házához. 6 Nem sok népekhez, a kik homályos ajkúak és nehéz nyelvûek, kiknek nem érthetnéd beszédöket; bizony, ha õ hozzájok küldöttelek volna, õk hallgatnának reád. 7 De az Izráel háza nem akar téged hallgatni, mert nem akarnak engem hallgatni, mert az egész Izráel háza kemény homlokú és megátalkodott szívû. 8 Ímé keménynyé tettem orczádat, a milyen az õ orczájok, és keménynyé homlokodat, a milyen az õ homlokuk. 9 Olyanná, mint a gyémánt, a mely keményebb a tûzkõnél, tettem a te homlokodat; ne félj tõlök, és meg ne rettenj tekintetöktõl, mert pártos ház. 10 És mondá nékem: Embernek fia! minden beszédimet, a melyeket szólok néked, vedd szívedbe, és füleiddel halld meg. 11 És eredj, menj el a foglyokhoz, a te néped fiaihoz, és szólj és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten, vagy hallják vagy nem. 12 És fölemele engem a lélek, és hallék mögöttem nagy dörgés szavát: Áldott az Úrnak dicsõsége az õ helyérõl. 13 És amaz állatok szárnyainak zúgását, a melyek egymást érik vala, és mellettök a kerekek csikorgását, és nagy dörgés szavát. 14 És a lélek fölemele és elragada engem, és elmenék, elkeseredvén haragjában az én lelkem, az Úrnak keze pedig rajtam erõs vala. 15 És eljuték Tél-Ábibba a foglyokhoz, a kik lakoznak vala a Kébár folyó mellett, és leülék, õk [is] ott ülvén; és ott ülék hét nap némán õ közöttük.


XV. NAGY ÉNEK: 140. ének: Én lelkem zengj szép zsoltárt...XVI. Igehirdetés: Édes Tudomány
Bátori  Zoltán, L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori  Zoltán, L.M

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
Közösen. Havasi Katalin vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "


XX. ZÁRÓ ÉNEK: 314. ének: Isten atyánk hálát adunkXXI. HÁLAADÁSI IMA / BLESSING PRAYERS
Rt. Rev. K.K. Ludwig

és ZÁRÓ IMA / CLOSING PRAYERS
Zoltán Bátori, L.M

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank Rt. Rev. K.K. Ludwig and all who joined us today.

We thank everyone who donated or participated in any way to make our fundraiser for the Sámuel Alapitvány in Kárpátalja - an organization that helps children - a great success. The program can still be viewed on our website. Yesterday we wired the proceeds from the benefit, $5,115, to Sámuel Alapitvány's bank account. Thank you again to all who participated in any way - whether through their performances, donations, prayers, organizational abilities, gifts of any kind as well as good wishes - may God bless you for your kindness and generosity, especially in these difficult times. The program can still be viewed on our website. If you have not seen it, please take a look. It is a wonderful program. 

I would like to call your attention to the following weekly events
On Saturdays at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so join the conversation!
On Sundays at 10:30 - 11 AM, we have Bible study led by Dr. Katalin Havasi. 
At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
On Sunday, August 16th, we have online Holy Communion for the New Wine during the Istentisztelet. 

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are struggling. Please also pray for the frontline workers who help us stay well.

Boldog születésnapot kivánunk! Finally, we wish a heartfelt Happy August Birthday to our friends and church members born this month, including Dr.Tai C.,  Diana C., Dr. Katalin H. and Reka M. Isten éltessen sokáig!


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések