Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. szeptember 6.

    Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit online. Welcome everyone here online! 

We thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy and Éva Mátté for their participation and the lovely music!  We thank everyone who is online, sharing in the worship. 

Please mute your microphone if you are not participating. Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti beszélgetésre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.


II. ENGLISH WORSHIP

III. ORGAN PRELUDE 
Oliver Mónus

IV. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori L.M.

OPENING PRAYER
Rt. Rev. K.K. Ludwig

V. HYMN: 133 (I Then Shall Live)
I then shall live as one who's been forgiven.
I'll walk with joy to know my debts are paid.
I know my name is clear before my Father; 
I am His child and I am not afraid.
So, greatly pardoned, I'll forgive my brother;
The law of love I gladly will obey.

I then shall live as one who's learned compassion.
I've been so loved, that I'll risk loving too.
I know how fear builds walls instead of bridges;
I'll dare to see another's point of view.
And when relationships demand commitment,
Then I'll be there to care and follow through.

Your kingdom come around and through and in me; 
Your power and glory, let them shine through me; 
Your Hallowed name, O may I bear with honor, 
And may You living Kingdom come in me. 
The Bread of Life, O may I share with honor, 
And may You feed a hungry world through me.VI. ENGLISH BIBLE READING:  John 3:1-3.
Dr. Tai Chen: 
Jesus Teaches Nicodemus
3 Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. 2 He came to Jesus at night and said, “Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him.” 3 Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. 


VII. SERMON: To See Through the Eyes of Jesus
Zoltán Bátori, L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. K.K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo live


X. MAGYAR ISTENTISZTELET


XI. KEZDŐ ÉNEK: 132 (Kövesd a Jézust)
Kövesd a Jézust, kövesd még ma, 
Halld, miként hangzik hívó szava! 
Közel van ő, hogy megáldana; Édesen mondja: „Jöjj!” 
Ó, mily szép s dicső lesz egykoron, Ha majd bűntől tisztán, szabadon 
Fogad ölébe az égi hon Jézus szavára: „Jöjj!”

Gyermekem, kövesd szelíd szavát, 
Szívednek nyújtván áldoza-tát, 
Gyógyítja sebét, minden baját: Azért hát siess, jöjj! 
Ó, mily szép s dicső lesz egykoron, Ha majd bűntől tisztán, szabadon 
Fo-gad ölébe az égi hon Jézus szavára: „Jöjj!”

Ne félj, csak higgy!” Az Úr elfogad, 
Keblére zárva nyugalmat ad; Irgalma végig veled marad, 
Jöjj csak, ó, bűnös, jöjj! Ó, mily szép s dicső lesz egykoron, 
Ha majd bűntől tisztán, szabadon 
Fo-gad ölébe az égi hon Jézus szavára: „Jöjj!” 


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.M.


XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  350 (Itt Van Szívem)
Itt van szívem, neked adom, Uram,
Neked, ki alkotád!
"Rossz a világ, énnékem add, fiam!"
Szád ily parancsot ád.
Itt van, szerelmed áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja.
Itt van szívem! Itt van szívem!

Itt van szívem! fogadd kegyelmesen,
Bár sok hibája van;
Amint vagyon, kezedbe úgy teszem,
Ne vesd meg, jó Uram!
Sok bűnös vággyal van betelve,
Száz bűnnek nyomja régi terhe.
Itt van szívem! Bűnös szívem. 

Itt van szívem! üdve Krisztusban van,
Keresztednél pihen,
Így szól: "Uram, Te vagy minden javam,
Halálod életem!"
A megváltó sebébe mélyed,
És ott lel vigaszt, békességet.
Itt van szívem! Hívő szívem! 


XIV. BIBLIA OLVASÁS: Márk 1:29-35
Andrea Kotschy:
29 És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához menének Jakabbal és Jánossal együtt.
30 A Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólának néki felõle.
31 És õ odamenvén, fölemelé azt, annak kezét fogván; és elhagyá azt a hideglelés azonnal, és szolgál vala nékik.
32 Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind õ hozzá vivék a betegeseket és az ördöngõsöket;
33 És az egész város oda gyûlt vala az ajtó elé.
34 És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben sínlõdnek vala; és sok ördögöt kiûze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy õt ismerék.
35 Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék.


XV. NAGY ÉNEK: 124 (Nagy Vagy Te Isten)
Nagy vagy Te, Isten, nagy a Te hatalmad,
Világteremtő a Te szózatod!
Mondád: „Legyen!”, s a puszta semmiségből
Világosság s mindenség támadott.
A csillagezrek, a nap fényessége,
Ég, föld követte szent parancsszavad.
Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja
Mindenható, dicső hatalmadat.

Nagy vagy Te, Isten, nagy a bölcsességed.
Mindent mi szépen s bölcsen alkotál!
A földi embert tetted gyermekeddé,
Lelkedből lelket őnéki adál.
Kicsiny fűszálban, óriási tölgyben
Dicső kezed nyomát szemlélteted.
Szívem kitárva, hódolással áldom
Csodálatos, nagy bölcsességedet!

Nagy vagy Te Isten, s mily nagy a kegyelmed,
Fiadban mit vélem éreztetél!
A pislogó kis mécsest el nem oltád,
S a megtört nádnak megkegyelmezél.
Mikor hevertem bűnben, megkötözve,
Felém kinyújtád irgalmas kezed.
Örömkönnyekkel, térdre hullva áldom
Te üdvözítő nagy kegyelmedet!


XVI. Igehirdetés: Erő, amit Hegyeket Képes
Bátori  Zoltán, L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Éva Matté vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "


XX. ZÁRÓ ÉNEK: 118. ének: Isten velünk viszontlátásra
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra!XXI. HÁLAADÁSI IMA / BLESSING PRAYERS
Rt. Rev. K.K. Ludwig

ZÁRÓ IMA / CLOSING PRAYERS
Zoltán Bátori, L.M

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank Rt. Rev. K.K. Ludwig and everyone who joined us today. 

Előzetes! Please note the following events on our calendar: 

Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Sunday, Sept. 13th, Presbyter Meeting after Worship.
Sunday October 4th, online Holy Communion for the New Wine during Istentisztelet. Újbor Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet! Szeretettel hívunk és várunk a megterítet asztalhoz! 
Sunday, October 18,  October 23 Commemoration.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are facing difficulties. Please also pray for frontline workers, who every day put themselves and families at risk so that we remain well. 

Boldog születésnapot kivánunk! Finally, we wish a heartfelt Happy September Birthday to our friends and church members.... Attila H., Magdi L., and Viktor H. Isten éltessen sokáig! Áldjon meg Téged.... 


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések