Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. szeptember 13.

     Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit online. Welcome everyone here online! 

We thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy and Éva Mátté for their participation and the lovely music!  We thank everyone who is online, sharing in the worship. 

Please mute your microphone if you are not participating. Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti beszélgetésre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.


II. ENGLISH WORSHIP

III. ORGAN PRELUDE 
Oliver Mónus

IV. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori L.M.

OPENING PRAYER
Rt. Rev. K.K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 51. God Of The Ages
God of the ages, history's Maker,
planning our pathway, holding us fast,
shaping in mercy all that concerns us:
Father, we praise you, Lord of the past!

God of this morning, gladly your children
worship before you, trustingly bow;
teach us to know you always among us,
quietly sovereign -- Lord of our now.VI. ENGLISH BIBLE READING:  Acts 1:8; 4:31.
Dr. Tai Chen: 
Acts 1:8 - 8 But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.” 
Acts 4:31 - 31 After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly.


VII. SERMON: Christan Work Tool
Zoltán Bátori, L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. K.K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo live


X. MAGYAR ISTENTISZTELET


XI. KEZDŐ ÉNEK: 134 ének: Atya, Fiú, Szentlélek...
Atya, Fiú, Szentlélek,
Készíts szent Igédre,
Jézus érdemét ruházd
Áldott híveidre! XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.M.


XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  127 ének: Itt vagyok, óh Uram a Te szent házadba
Itt vagyok, óh Uram 
A Te szent házadba. 
Legjobb annak itten,
Ki meg van fáradva.
Itt folyik az örök Élet víznek habja,
Szomjúhozó lelkem 
Mint eledez rajta.

Isteni üzenet 
Trombitálja harsan
Kegyelem, szeretet, 
Sebhedt szívnek balsam. 
Óh be jó itt lenni, 
Óh be jó itt nékem! 
Te lelked reám 
Aradásat érzem.XIV. BIBLIA OLVASÁS: 1 Korintusi 12:4-11.
Andrea Kotschy:
4 A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
5 A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
6 És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.
7 Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
8 Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
9 Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
10 Némelyiknek csodatévõ erõknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;
11 De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.


XV. NAGY ÉNEK: 116. ének: Az Egyháznak...
Az egyháznak a Jézus a fundámentoma,
Így lett az a nagy Isten megszentelt temploma.
A mennyből jött keresni s választni őt az Úr,
Vérével eljegyezni örök menyasszonyul.

Kihíva minden népből: egy nép ég s föld előtt.
Egy Úr, egy hit, egy Lélek, mi összetartja őt.
Egy szent nevet imád csak, egy jelben egyesül,
Egy a dicső remény is, melyért küzd s lelkesül.XVI. Igehirdetés: A Keresztyén Munkás Korlátai
Bátori  Zoltán, L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Éva Matté vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "


XX. ZÁRÓ ÉNEK: A békém vagy, ó, Jézus mindenkor...
A békém vagy, ó, Jézus mindenkor,
Ha próbám nagy Te bizton hordozol,
A szerelmed az őrzi léptemet,
A keresztem ha kérlek átveszed.
Te békém vagy e vándor utakon,
Ó erőt adj, ó, légy a megtartóm.
 
A remény vagy, nem ingat senki meg 
Ó erőt adj ha lábam megremeg! 
Nem tudhatom, hogy merre visz az út, 
Bűnterhem nyom, az égbolt beborult. 
A reményem vagy, kérlek Jézusom 
Most el ne hagyj Te örök bizalom. 

A küzdelem ha egykor véget ér, 
Ott megjelen az üdvöm Istennél, 
Rossz emléket és könnyet eltöröl, 
A múlté lesz, nem tudok semmiről. 
Azt tudom csak, hogy Jézus nyugtot ád, 
És békém majd vég nélkül megmarad.XXI. HÁLAADÁSI IMA / BLESSING PRAYERS
Rt. Rev. K.K. Ludwig

ZÁRÓ IMA / CLOSING PRAYERS
Zoltán Bátori, L.M

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank Rt. Rev. K.K. Ludwig and everyone who joined us today. 

Előzetes! Please note the following events on our calendar: 

Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Sunday, Sept. 13th, Presbyter Meeting after Worship.
Sunday October 4th, online Holy Communion for the New Wine during Istentisztelet. Újbor Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet! Szeretettel hívunk és várunk a megterítet asztalhoz! 
Sunday, October 18,  October 23 Commemoration.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are facing difficulties. Please also pray for frontline workers, who every day put themselves and families at risk so that we remain well. 

Boldog születésnapot kivánunk! Finally, we wish a heartfelt Happy September Birthday to our friends and church members.... Attila H., Magdi L., and Viktor H. Isten éltessen sokáig! Áldjon meg Téged.... 


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések