Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. szeptember 20.

      Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit online. Welcome everyone here online! 

We thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig, and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, and Éva Mátté for their participation and the lovely music!  We thank everyone who is online, sharing in the worship. 

Please mute your microphone if you are not participating. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti beszélgetésre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.


II. ENGLISH WORSHIP

III. ORGAN PRELUDE 
Oliver Mónus

IV. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori L.M.

OPENING PRAYER
Rt. Rev. K.K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 295: Blessed Assurance
Blessed assurance, Jesus is mine;
Oh, what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchase of God,
Born of His Spirit, washed in His blood.

Perfect submission, all is at rest,
I in my Savior am happy and blessed.
Watching and waiting, looking above,
Filled with His goodness, lost in His love.

This is my story, this is my song,
Praising my Savior all the day long.
This is my story, this is my song,
Praising my Savior all the day long.

Oh what a Savior, wonderful Jesus,
Oh what a Savior, wonderful Jesus.
Oh what a Savior, wonderful Jesus,
Oh what a Savior, wonderful Jesus.

Death could not hold… VI. ENGLISH BIBLE READING:  Isaiah 55:11; John 5:39.
Dr. Tai Chen: 
Isaiah 55:11
so is my word that goes out from my mouth: It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it.
John 5:39
39 You study[a] the Scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very Scriptures that testify about me


VII. SERMON: The Power of the Divine Word
Zoltán Bátori, L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. K.K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo live


X. MAGYAR ISTENTISZTELET


XI. KEZDŐ ÉNEK: 65. ének: Áldjátok az Úr nevét... (136. zsoltár)
Áldjátok az Úr nevét, 
Azkik néki szolgáltok,
Magasztaljátok őtet 
Kik hív szolgái vattok,
Kik állotok házában,
És jártok tornáciban!

Dicsérjétek, mert jó ő,
Áldjátok ő szent nevét,
Mert ő igen jókedvő,
Jákobot mint ő népét,
Izráelt elválasztá,
Örökévé foglalá. XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.M.


XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  120: Hinni taníts uram
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, buzduljon fel, Neked 
Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts! 

Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Lélekből, lelkesen kérni taníts!
Üdvözítőm te vagy, Észt, erőt, szívet adj,
Lelkeddel el ne hagyj! Kérni taníts!

Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyorsan elszáll a perc: kérni taníts!
Lásd gyengeségemet, Erősíts engemet,
Míg diadalt nyerek: Kérni taníts!

Hinni taníts, Urem, kérni taníts!
Jézus, te visszajössz: várni taníts!
Majd ha kegyelmesen Nézed az életem:
Állhassak csendesen. Hinni taníts!XIV. BIBLIA OLVASÁS: Máté  9:36; Lukács 19:10.
Andrea Kotschy:
Máté 9:36
36 Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. 
Lukács 19:10
Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.


XV. NAGY ÉNEK: 383. ének: Adj új erőt, Urunk
Adj új erőt, Urunk,
ó, nyújtsd ki szent kezed,
Igéddel ébressz holtakat, szívünkbe’ gyújts tüzet!
Adj új erőt, adj új kegyelmi fényt,
Tiéd legyen a tisztelet, az áldás a miénk! 

Adj új erőt, Urunk,
Az álmot üzzed el,
Mécsünknek pislogó tüzét
Lelked gerjessze fel!
Adj új erőt, adj új kegyelmi fényt,
Tiéd legyen a tisztelet, az áldás a miénk! 

Adj új erőt, Urunk,
Gyógyírt vár a beteg,
Éhségünk, szomjunk csillapítsd,
Töltsd ránk Szentlelkedet!
Adj új erőt, adj új kegyelmi fényt,
Tiéd legyen a tisztelet, az áldás a miénk! 

Adj új erőt, Urunk,
Egész világ elött,
Hogy megjelentsük szent Neved
Legyen Tiéd a föld!
Adj új erőt, adj új kegyelmi fényt,
Tiéd legyen a tisztelet, az áldás a miénk!XVI. Igehirdetés: Uralkodni, Mint Jézus
Bátori  Zoltán, L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Éva Matté vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "


XX. ZÁRÓ ÉNEK: 112. ének: Zengjen hálaének...
Zengjen hálaének, 
Minden ajkon zengjen! 
Isten szent nevének. 
Hő imát rebegjen. 
Mindaz, aki tudja, 
Hogy az Úr kegyelme. 
Minden bánatunkba 
Gyógyírt hoz sebünkre! 

Isten szent szerelmét
Jézus hozta hozzánk,
Hogyne zengne mindig
Róla szívünk és szánk!
Ó, mi nagy dicsőség:
Jézus a mi éltünk!
Ó, csudálja föld s ég:
Isten szenved értünk!

Ha a Bárány vérét
Isten rajtunk látja,
Életünk sok vétkét
Szíve megbocsátja.
Üdvösségünk árát
Rejti Jézus vére,
Áldjuk hát jóságát,
Dicsőség nevére!XXI. HÁLAADÁSI IMA / BLESSING PRAYERS
Rt. Rev. K.K. Ludwig

ZÁRÓ IMA / CLOSING PRAYERS
Zoltán Bátori, L.M

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank Rt. Rev. K.K. Ludwig and everyone who joined us today. 

Előzetes! Please note the following events on our calendar: 

Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Sunday, Sept. 13th, Presbyter Meeting after Worship.
Sunday October 4th, online Holy Communion for the New Wine during Istentisztelet. Újbor Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet! Szeretettel hívunk és várunk a megterítet asztalhoz! 
Sunday, October 18,  October 23 Commemoration.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are facing difficulties. Please also pray for frontline workers, who every day put themselves and families at risk so that we remain well. 

Boldog születésnapot kivánunk! Finally, we wish a heartfelt Happy September Birthday to our friends and church members.... Attila H., Magdi L., and Viktor H. Isten éltessen sokáig! Áldjon meg Téged.... 


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések