Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. október 4.

        Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit online. Welcome everyone here online! 

We thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig, and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Éva Matte, Andrea Kotschy for their participation and the lovely music!  We thank everyone who is online, sharing in the worship. 

Please mute your microphone if you are not participating. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti beszélgetésre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.


II. ENGLISH WORSHIP

III. ORGAN PRELUDE 
Oliver Mónus

IV. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori L.M.

OPENING PRAYER
Rt. Rev. K.K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 51. God Of The Ages
God of the ages, History's Maker, 
Planning our pathway, Holding us fast, 
Shaping in mercy All that concerns us:
Father, we praise You, Lord of the past.

God of this morning, Gladly Your children
Worship before you, Trustingly bow:
Teach us to know You Always among us, 
Quietly sov'reign-Lord of our now.


VI. ENGLISH BIBLE READING:  Mark 5:18-20.
Dr. Tai Chen: 
18 As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. 19 Jesus did not let him, but said, “Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you.” 20 So the man went away and began to tell in the Decapolis[a] how much Jesus had done for him. And all the people were amazed.


VII. SERMON: ...But what should I say?
Zoltán Bátori, L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. K.K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo
Loránt Papp, poem


X. MAGYAR ISTENTISZTELET


XI. KEZDŐ ÉNEK: 65. ének: Áldjátok az Úr nevét... (136. zsoltár)
Áldjátok az Úr nevét, 
Azkik néki szolgáltok,
Magasztaljátok őtet 
Kik hív szolgái vattok,
Kik állotok házában,
És jártok tornáciban!XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.M.


XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  120: Hinni taníts uram
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel, neked
Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts!XIV. BIBLIA OLVASÁS: Jelenések 14:6-7.
Andrea Kotschy:
6 És láték más angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,
7 Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsõséget: mert eljött az õ ítéletének órája; és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.


XV. NAGY ÉNEK: 104. ének: Mennyben lakó én Istenem...
Mennyben lakó én Istenem,
Vedd füledbe dicséretem!
Téged dicsér egész világ,
Néked köszön a kis virág.
Erős vihar, kis gyenge szél,
Tenger, patak Hozzád beszél:
Az ég s a föld telve Veled,
Legyen áldott a Te neved!XVI. Igehirdetés: Mit Harsognak az Angyalok?
Bátori  Zoltán, L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "


XX. ZÁRÓ ÉNEK: 314. ének: Isten atyánk hálát adunk
Isten Atyánk hálát adunk,
hogy megváltottál minket
Árazd reánk áldásodat midőn távozunk innen.
Szenteltessék meg nagy neved Jöjjön el már országod 
Mint a mennyben úgy e földön, Légyen meg akaratod. 
Jézus hű Megváltónk kérünk vezess gondos kezeddel 
Imánk helyét ha elhagyjuk áldásod kísérjen el.XXI. HÁLAADÁSI IMA / BLESSING PRAYERS
Rt. Rev. K.K. Ludwig

ZÁRÓ IMA / CLOSING PRAYERS
Zoltán Bátori, L.M

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank Rt. Rev. K.K. Ludwig from Indiana, Loránt Papp from New York and all who joined us today. 

Előzetes! Please note the following events on our calendar: 

Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Sunday, October 4th, Presbyter Meeting after Worship.
Sunday October 11th, online Holy Communion for the New Wine during Istentisztelet. Újbor Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet! Szeretettel hívunk és várunk a megterítet asztalhoz! 
Sunday, October 18,  October 23 Commemoration.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are facing difficulties. Please also pray for frontline workers, who every day put themselves and families at risk so that we remain well. 

Boldog születésnapot kivánunk! Finally, we wish a heartfelt Happy October Birthday to Tiszteletes Asszony Edit Bátori, Courtney Moyer Németh and to all  our friends and church members born in October! Isten éltessen sokáig! Áldjon meg Téged.... 


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések