Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. október 18. - 56-os megemlékezés

         Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit online. 
We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship.

We thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig, and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We also thank Oliver Mónus, Éva Matte, Andrea Kotschy for their participation and the lovely music!  We thank Papp Lőrincz for his poem and also, professor Dr. Gergő Tóth for his presentation commemorating October 23rd.

Please mute your microphone if you are not participating. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

At the end of the Worship, we will commemorate the Hungarian Revolution of 1956.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti beszélgetésre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.


II. ENGLISH WORSHIP

III. ORGAN PRELUDE 
Oliver Mónus

IV. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori L.M.

OPENING PRAYER
Rt. Rev. K.K. Ludwig

V. HYMN: 133 (I Then Shall Live - in the English Hymnal)
I then shall live as one who's been forgiven.
I'll walk with joy to know my debts are paid.
I know my name is clear before my Father; 
I am His child and I am not afraid.
So, greatly pardoned, I'll forgive my brother;
The law of love I gladly will obey.VI. ENGLISH BIBLE READING:  Matthew 19:16-22.
Tünde Garai 
The Rich and the Kingdom of God. 
16 Just then a man came up to Jesus and asked, “Teacher, what good thing must I do to get eternal life?” 17 “Why do you ask me about what is good?” Jesus replied. “There is only One who is good. If you want to enter life, keep the commandments.” 18 “Which ones?” he inquired. Jesus replied, “‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, 19 honor your father and mother,’[a] and ‘love your neighbor as yourself.’[b]” 20 “All these I have kept,” the young man said. “What do I still lack?” 21 Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.” 22 When the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth.


VII. SERMON: Sanctification
Zoltán Bátori, L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. K.K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo


Loránt Papp, poem


X. MAGYAR ISTENTISZTELET


XI. KEZDŐ ÉNEK: Kövesd a Jézust (132 Magyar Énekeskönyv).
Kövesd a Jézust, kövesd még ma, 
Halld, miként hangzik hívó szava! 
Közel van ő, hogy megáldana; Édesen mondja: „Jöjj!” 
Ó, mily szép s dicső lesz egykoron, Ha majd bűntől tisztán, szabadon 
Fogad ölébe az égi hon Jézus szavára: „Jöjj!”XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.M.


XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  Itt Van Szívem ( 350 Magyar Énekeskönyv)
Itt van szívem, neked adom, Uram,
Neked, ki alkotád!
"Rossz a világ, énnékem add, fiam!"
Szád ily parancsot ád.
Itt van, szerelmed áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja.
Itt van szívem! Itt van szívem!XIV. BIBLIA OLVASÁS: Efézusiakhoz 2:8-9.
Andrea Kotschy:
8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.


XV. NAGY ÉNEK: Nagy Vagy Te Isten (124 Magyar Énekeskönyv)
Nagy vagy Te, Isten, nagy a Te hatalmad,
Világteremtő a Te szózatod!
Mondád: „Legyen!”, s a puszta semmiségből
Világosság s mindenség támadott.
A csillagezrek, a nap fényessége,
Ég, föld követte szent parancsszavad.
Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja
Mindenható, dicső hatalmadat.XVI. Igehirdetés: Megigazulás
Bátori  Zoltán, L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "


XX. ZÁRÓ ÉNEK: Isten Velünk (118 Magyar Énekeskönyv)
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra!


XXI. HÁLAADÁSI IMA / BLESSING PRAYERS
Rt. Rev. K.K. Ludwig

ZÁRÓ IMA / CLOSING PRAYERS
Zoltán Bátori, L.M

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank Rt. Rev. K.K. Ludwig and all who joined us today. 

Előzetes! Please note the following events on our calendar: 
Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 

TODAY:  October 23 Commemoration. Ünnepi Műsor az 1956. október 23-ai forradalom emlékére.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are facing difficulties. Please also pray for frontline workers, who every day put themselves and families at risk so that we remain well. 

We remember our friend Ilona Garai, who would have been 95 today. 

Boldog születésnapot kívánunk - Happy Birthday!!  - to Courtney M. Isten éltessen sokáig! 


Ünnepi Műsor az 1956. október 23-ai forradalom emlékére

Papp Lóránt szavalja el 56-os versét

Zenés video összeállítás 1956-ról


Professzor Dr. Tóth Gergő előadása

Dr. Gergo Toth, a researcher and Professor, who studies The Magyar diaspora Magyar church and communities in America. He lives in SF and teaches at UC Berkeley.

HimnuszAz istentisztelet és az ünnepi megemlékezés utám szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti beszélgetésre! Please remain on the call after the worship for fellowship.


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések