Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. október 25.

         Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit online. Welcome everyone here online! 

We thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig, and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We thank Oliver Mónus, Andrea Kotschy and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Papp Loránt for his poem. 

We thank everyone who is online, sharing in the worship. 

Please mute your microphone if you are not participating. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti beszélgetésre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.


II. ENGLISH WORSHIP

III. ORGAN PRELUDE 
Oliver Mónus

IV. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori L.M.

OPENING PRAYER
Rt. Rev. K.K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 51. God Of The Ages
God of the ages, History's Maker, 
Planning our pathway, Holding us fast, 
Shaping in mercy All that concerns us:
Father, we praise You, Lord of the past.

God of this morning, Gladly Your children
Worship before you, Trustingly bow:
Teach us to know You Always among us, 
Quietly sov'reign-Lord of our now.VI. ENGLISH BIBLE READING:  1 Peter 1:13-21
Dr. Tai Chen: 
Be Holy
13 Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. 14 As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. 15 But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; 16 for it is written: “Be holy, because I am holy.”[a]
17 Since you call on a Father who judges each person’s work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. 18 For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, 19 but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. 20 He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. 21 Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God.


VII. SERMON: Holiness of Life
Zoltán Bátori, L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. K.K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo
Loránt Papp, poem


X. MAGYAR ISTENTISZTELET


XI. KEZDŐ ÉNEK: 134. ének: Atya, Fiú, Szentlélek...
Atya, Fiú, Szentlélek,
Készíts szent Igédre,
Jézus érdemét ruházd
Áldott híveidre!


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.M.


XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  127 ének: Itt vagyok, óh Uram a Te szent házadba
Itt vagyok, óh Uram 
A Te szent házadba. 
Legjobb annak itten,
Ki meg van fáradva.
Itt folyik az örök Élet víznek habja,
Szomjúhozó lelkem 
Mint eledez rajta.

Isteni üzenet 
Trombitálja harsan
Kegyelem, szeretet, 
Sebhedt szívnek balsam. 
Óh be jó itt lenni, 
Óh be jó itt nékem! 
Te lelked reám 
Áradását érzem.XIV. BIBLIA OLVASÁS: Romans 12:1-2
Andrea Kotschy:
12  Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. 2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.


XV. NAGY ÉNEK: 116. ének: Az Egyháznak...
Az egyháznak a Jézus a fundámentoma,
Így lett az a nagy Isten megszentelt temploma.
A mennyből jött keresni s választni őt az Úr,
Vérével eljegyezni örök menyasszonyul.

Kihíva minden népből: egy nép ég s föld előtt.
Egy Úr, egy hit, egy Lélek, mi összetartja őt.
Egy szent nevet imád csak, egy jelben egyesül,
Egy a dicső remény is, melyért küzd s lelkesül.XVI. Igehirdetés: Visszaformálás
Bátori  Zoltán, L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "


XX. ZÁRÓ ÉNEK: A békém vagy, ó, Jézus mindenkor...
A békém vagy, ó, Jézus mindenkor,
Ha próbám nagy Te bizton hordozol,
A szerelmed az őrzi léptemet,
A keresztem ha kérlek átveszed.
Te békém vagy e vándor utakon,
Ó erőt adj, ó, légy a megtartóm.
 
A remény vagy, nem ingat senki meg 
Ó erőt adj ha lábam megremeg! 
Nem tudhatom, hogy merre visz az út, 
Bűnterhem nyom, az égbolt beborult. 
A reményem vagy, kérlek Jézusom 
Most el ne hagyj Te örök bizalom.XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Zoltán Bátori, L.M

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank Rt. Rev. K.K. Ludwig from Indiana and everyone who joined us today. 

Előzetes! Please note the following events on our calendar: 
Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Friday Evening Oct. 30: - Church Outing. Dinner at the Hungarian House. $40. Join us!

On Friday Oct. 23rd at 2 PM, a group of us met down at the statue in MacArthur Park to remember the martyrs of 1956. Éva Mátté brought flowers, we sang the Himnusz. Thanks to all who joined us in paying our respects.  Look for photos on our website.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are facing difficulties. Please also pray for frontline workers, who every day put themselves and families at risk, so that we stay well. 

Boldog születésnapot kivánunk - Happy Birthday!!  - to Courtney M. Isten éltessen sokáig!. 


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések