Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. november 1.

          Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit online. Welcome everyone here online! 

We thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig, and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We thank Oliver Mónus, Andrea Kotschy and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Papp Loránt for his poem. 

We thank everyone who is online, sharing in the worship. 

Please mute your microphone if you are not participating. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti beszélgetésre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.


II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. K.K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 17. Great is Thy Faithfulness
Great is Thy faithfulness, O God my Father;
There is no shadow of turning with Thee,
Thou changest not, Thy compassions they fail not,
As Thou hast been, Thou forever wilt be. 

Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see
All I have needed Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness, Lord unto me!VI. ENGLISH BIBLE READING:  Matthew 24:1-6
Dr. Tai Chen: 
The Destruction of the Temple and Signs of the End Times
24 Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. 2 “Do you see all these things?” he asked. “Truly I tell you, not one stone here will be left on another; every one will be thrown down.” 3 As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. “Tell us,” they said, “when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?” 4 Jesus answered: “Watch out that no one deceives you. 5 For many will come in my name, claiming, ‘I am the Messiah,’ and will deceive many. 6 You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come.


VII. SERMON: This is not The End
Zoltán Bátori, L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. K.K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo


Dr. Tai Chen, flute solo
Loránt Papp, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET


XI. KEZDŐ ÉNEK: 310. ének: Uram, ím mindent hozok
Uram, ím mindent hozok
Testem és lelkemet
Mint élő áldozatot fogadj el engemet.
Oh, ihless meg szent tűzzel, Szent lángod szálljon rám!
Várok, várok, várok, Szent lángod szálljon rám!

Óh hatalmas Megváltóm
Örök szent oltalmam
Csak te igédbe vetem
Hitem és bizalmam.
Oh, ihless meg szent tűzzel, Szent lángod szálljon rám!
Várok, várok, várok, Szent lángod szálljon rám!


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.M.


XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  350. ének: Itt van szívem
Itt van szívem 
Neked adom Uram,
neked ki alkotád!
Rossz a világ, énnékem add fiam!
Szád ily parancsot ád.
Itt van szerelmem áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja,
Itt van szívem, itt van szívem!

Itt van szívem! fogadd kegyelmesen,
Bár sok hibája van;
Amint vagyon, kezedbe úgy teszem,
Ne vesd meg, jó Uram!
Sok bűnös vággyal van betelve,
Száz bűnnek nyomja régi terhe.
Itt van szívem, Bűnös szívem.XIV. BIBLIA OLVASÁS: Mátté 24:29-31.
Andrea Kotschy:
29 Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égrõl lehullanak, és az egeknek erõsségei megrendülnek. 30 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljõni az ég felhõiben nagy hatalommal és dicsõséggel. 31 És elküldi az õ angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyûjtik az õ választottait a négy szelek felõl, az ég egyik végétõl a másik végéig.


XV. NAGY ÉNEK: 138. ének: Uram, te szent igédet
Uram, te szent igédet
Nyutjs midenkor nekünk
Mind áldott égi magot
Gyümölcsöztesd bennünk
Igédben igédben
Talál gyönyört szivem
Oh, nyujts nekem beszéded
Mindenkoron, hiven.XVI. Igehirdetés: Az Emberfiának Jele
Bátori  Zoltán, L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. K.K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "


XX. ZÁRÓ ÉNEK: 118. ének: Isten velünk, viszontlátásra!
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra!


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Zoltán Bátori, L.M

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank Rt. Rev. K.K. Ludwig from Indiana and everyone who joined us today. 

Előzetes! Please note the following events on our calendar: 
Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Nearly every Friday - Church outings. Let us know if you are interested. We will make sure you get all the info.

On Friday Oct. 23rd at 2 PM, a group of us met down at the statue in MacArthur Park to remember the martyrs of 1956. Éva Mátté brought flowers, we sang the Himnusz. Thanks to all who joined us in paying our respects.  Look for photos on our website.

We very much enjoyed our Church Outing this past Friday evening - Dinner at the Hungarian House. We hope to do that again soon. We enjoyed the food and fellowship very much.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are facing difficulties. Please also pray for frontline workers, who every day put themselves and families at risk, so that we stay well. 

Boldog születésnapot kivánunk - Happy Birthday!!  Dani and Ati Hegedüs! Isten éltessen sokáig!  


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések