Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. november 22.

      Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT! We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship. 

We thank our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We thank Oliver Mónus, Andrea Kotschy, and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Papp Loránt for his poem. 

Please mute your microphone if you are not participating. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti beszélgetésre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.

ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus

II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori L.M.

IV. OPENING PRAYER
Zoltán Bátori L.M.

V. HYMN: 51. God Of The Ages
God of the ages, history's Maker,
planning our pathway, holding us fast,
shaping in mercy all that concerns us:
Father, we praise you, Lord of the past!

God of this morning, gladly your children
worship before you, trustingly bow;
teach us to know you always among us,
quietly sovereign -- Lord of our now.VI. ENGLISH BIBLE READING:  Luke 15:1-6.
Tünde Garai
15 Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. 2 But the Pharisees and the teachers of the law muttered, “This man welcomes sinners and eats with them.”
3 Then Jesus told them this parable: 4 “Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Doesn’t he leave the ninety-nine in the open country and go after the lost sheep until he finds it? 5 And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders 6 and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, ‘Rejoice with me; I have found my lost sheep.


VII. SERMON: The Last
Zoltán Bátori, L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Zoltán Bátori, L.M.

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo
Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET


XI. KEZDŐ ÉNEK: 127 ének: Itt vagyok, óh Uram a Te szent házadba
Itt vagyok, óh Uram 
A Te szent házadba. 
Legjobb annak itten,
Ki meg van fáradva.
Itt folyik az örök Élet víznek habja,
Szomjúhozó lelkem 
Mint eledez rajta.

Isteni üzenet 
Trombitálja harsan
Kegyelem, szeretet, 
Sebhedt szívnek balsam. 
Óh be jó itt lenni, 
Óh be jó itt nékem! 
Te lelked reám 
Aradásat érzem.XII. ELŐFOHÁSZ
Bátori Zoltán, L.M.


XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  134 ének: Atya, Fiú, Szentlélek...
Atya, Fiú, Szentlélek,
Készíts szent Igédre,
Jézus érdemét ruházd
Áldott híveidre!XIV. BIBLIA OLVASÁS: Lukács 15:7.
Kotschy Andrea:
7 Mondom néktek, hogy ily módon [nagyobb] öröm lesz a mennyben egy megtérõ bûnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz [ember]en, a kinek nincs szüksége megtérésre.


XV. NAGY ÉNEK: 116. ének: Az Egyháznak...
Az egyháznak a Jézus a fundámentoma,
Így lett az a nagy Isten megszentelt temploma.
A mennyből jött keresni s választni őt az Úr,
Vérével eljegyezni örök menyasszonyul.

Kihíva minden népből: egy nép ég s föld előtt.
Egy Úr, egy hit, egy Lélek, mi összetartja őt.
Egy szent nevet imád csak, egy jelben egyesül,
Egy a dicső remény is, melyért küzd s lelkesül.XVI. Igehirdetés: Hazatérés
Bátori  Zoltán, L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Zoltán Bátori, L.M.

XIX. PÁSZTORI IMA
Zoltán Bátori, L.M.

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "


XX. ZÁRÓ ÉNEK: A békém vagy, ó, Jézus mindenkor...
A békém vagy, ó, Jézus mindenkor,
Ha próbám nagy Te bizton hordozol,
A szerelmed az őrzi léptemet,
A keresztem ha kérlek átveszed.
Te békém vagy e vándor utakon,
Ó erőt adj, ó, légy a megtartóm.
 
A remény vagy, nem ingat senki meg 
Ó erőt adj ha lábam megremeg! 
Nem tudhatom, hogy merre visz az út, 
Bűnterhem nyom, az égbolt beborult. 
A reményem vagy, kérlek Jézusom 
Most el ne hagyj Te örök bizalom. 

A küzdelem ha egykor véget ér, 
Ott megjelen az üdvöm Istennél, 
Rossz emléket és könnyet eltöröl, 
A múlté lesz, nem tudok semmiről. 
Azt tudom csak, hogy Jézus nyugtot ád.


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Bátori Zoltán, L.M

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. In the meantime, HAPPY THANKSGIVING to our members and members no matter where they live! 

Előzetes! Please note the following events on our calendar: 
November 29th - Istentisztelet Úrvacsora osztással. Next Sunday is the 1st Sunday in Advent. On this Sunday, we share Holy Communion during our online worship. Before worship, please prepare some bread, a slice, or a small loaf of any kind of bread. Let it be something you may break alone or share with others in your house. Prepare a cup or cups of juice -- perhaps grape or cranberry -- or wine, with or without alcohol. Set these elements near where you will with us. Maybe you want to put them on a lovely cloth or fabric that reminds you of a special time or a person deeply connected with you in the communion of saints. Perhaps you will light a candle or place a flower or plant or the photograph of someone you wish to bring into the circle of faith besides the bread and the cup. We hope you can join us! 
December 6th - 2nd Sunday in Advent.
December 13 - 3rd Sunday in Advent.
December 20 - 4th Sunday in Advent.
December 25 - FRIDAY. Christmas Day! Istentisztelet Urvacsora Osztással.

AND...
Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Nearly every Friday - Church outings. Let us know if you are interested. We will make sure you get all the info.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are facing difficulties. Please also pray for frontline workers, who every day put themselves and their families at risk so that we remain well. 

Boldog születésnapot kivánunk - Happy Birthday!!  Dani and Ati Hegedüs! Isten éltessen sokáig!  


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések