Advent harmadik vasárnapja – Online vasárnapi istentisztelet Szoboszlai Sándor emlékére - Sermon 2020. december 13.

Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship. 
Szeretettel köszöntünk! At the end of today's worship, we will have a special Memorial for our dear friend and community treasure, Mr. Sándor Szoboszlai. We also dedicate today's worship to him, for his decades of selfless work serving Hungarian Americans in the preservation of  Hungarian culture and theater. May Sándor Bácsi's memory remain a blessing in the many lives that he touched with his joyful smile, generous spirit, and kind heart. 
Sándor Bácsi, emléked maradjon áldott. Nyugodjál békében, legyen bekötve lelked az élők fonalába.  

Today is the third Sunday in Advent. For Christians, Advent consists of the four Sundays before Christmas Day. It is the season of waiting and preparing for the light of the world, the birth of Christ. Each Sunday in Advent we light a candle. The first Sunday we lit a candle for the HOPE that is promised to us by the birth of Christ.  The second Sunday we lit a candle for FAITH. Also called "Bethlehem’s Candle," as Micah had foretold that the Messiah would be born in Bethlehem, also the birthplace of King David.  Today we light the third candle, for JOY, to remind us of the joy that the world experienced at the birth of Jesus.
Ma, Advent második vasárnapjan szépséges istentiszteletet tartunk. Advent a várakozás időszaka, a lelki  felkészülés ideje karácsonyra, Jézus születésére és egyben Jézus újra eljövetelére. Öltöztessük ünneplőbe a szívünket! 

Hálás köszönet.....we thank our Pastor Zoltán Bátori, L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We thank Oliver Mónus, Andrea Kotschy, and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre! 
After the worship, we will have a 20 minute Fellowship time. If you would like to participate in the online fellowship after the worship, please remain online.

Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating.

ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus

II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: 51. God of the Ages
God of the ages,
     history's Maker,
planning our pathway,
     holding us fast,
shaping in mercy
     all that concerns us:
Father, we praise you,
     Lord of the past!

God of this morning,
     gladly your children
worship before you,
     trustingly bow;
teach us to know you
     always among us,
quietly sovereign--
     Lord of our now.


VI. ENGLISH BIBLE READING:  1 Corinthians 15:12-14; Revelations 21:3-7.
Tünde Garai
1 Corinthians 15:12-14; 
The Resurrection of the Dead 12 But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? 13 If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. 14 And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. 
Revelations 21:3-7. 
3 And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. 4 ‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’[a] or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.” 5 He who was seated on the throne said, “I am making everything new!” Then he said, “Write this down, for these words are trustworthy and true.” 6 He said to me: “It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. 7 Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God and they will be my children.

VII. SERMON: Joy
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano soloPapp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: Megszületett Betlehembe 
a templomból közvetítve élőben
Megszületett Betlehembe Isten drága Szent Fia,
Elhagyta a mennyet értünk, a megváltás vállalta
Ó a betlehemi jászol, Benne Isten Gyermeke,
Szívembe is jöjj Úr Jézus, szüless meg benne!

Kisgyermekek drága szíve zeng ma szép halleluját,
Szívönk teljes öröméből köszönjük a megváltást.
Ó a betlehemi jászol, Benne Isten Gyermeke,
Szívembe is jöjj Úr Jézus, szüless meg benne!


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 198. Csendes éj...
Ukrajnai Sámuel Alapitvány Viski Befogadó Családja Vezetésével
Csendes éj, szentséges éj!
Mindennek álma mély,
Nincs fenn más, csak a szent szülőpár
Drága gyermekük jászolánál.
Szent Fiú, aludjál!
Szent Fiú, aludjál!

Csendes éj, szentséges éj!
Pásztornép, nagy hír kél.
Halld az angyali halleluját,
Szerte zengi e drága szavát:
Krisztus megszületett!
Krisztus megszületett!

Csendes éj, szentséges éj!
Örvendj, szív, higgy, remélj!
Isten Szent Fia áldva néz rád
A megváltás rég várt hajnalán.
Eljött Jézus, az Úr,
Eljött Jézus, az Úr!XIV. BIBLIA OLVASÁS: 2 Timóteushoz 4:7-8.
Kotschy Andrea:
7 Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: 8 Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az õ megjelenését.

XV. NAGY ÉNEK: 184. ének: Az áldott orvos közeleg...
Az áldott orvos közeleg,
A drága főpap, Jézus.
Szava szívünk enyhíti meg,
Egyetlen üdvünk Jézus.

Halld, mint zeng az égi kar
Édes viszhangjaival.
Szívemben is zeng e dal:
Jézus, Jézus, Jézus!XVI. Igehirdetés: Felhőkön ülve, vagy békésen pihenve?
Zoltán Bátori, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel
Ukrajnai Sámuel Alapitvány Csetfalvai Befogadó Családja Élő Gyerekek Vezetésével
Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,
Csak téged áhít Izrael,
És hozzád sóhajt untalan,
Mert Isten híján hontalan.
Refr: 
Meglásd,meglásd, ó, Izrael,
Hogy eljövend Immánuel!
 
Ó,jöjj el Jesse veszeje,
És álj a rossznak ellene!
A mélybõl, mely már eltemet,
S  tûzbõl mentsd ki népedet!
Refr: 
Meglásd,meglásd, ó, Izrael,
Hogy eljövend Immánuel!


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Zoltán Bátori, L.M.

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. In the meantime, HAPPY ADVENT to our members and friends everywhere! 


Előzetes! Please note the following events on your calendar: 
December 20 - 4th Sunday in Advent. Az Istentisztelet után, szeretettel várjuk és kérünk minden jelenlevőt, hogy szólaljon fel, mondjon egy verset, vagy énekeljen, adjon elő valamit a karácsonnyal kapcsolatban. 
December 25 - FRIDAY. Christmas Day! Istentisztelet Úrvacsora osztással.
AND.....
Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are doing. Join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 

Fridays, weather permitting: Outdoor church outings. Let us know if you are interested. We will make sure you get all the info.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who every day put themselves and their families at risk, so we remain well. 
Please also pray for anyone who is traveling right now.

Boldog születésnapot kivánunk! - Happy Birthday to our minister Zoltán Bátori, Tünde B., Marie S., and all born in December!  Isten éltessen sokáig! 

THANK YOU! Hálás Köszönet!
Thanks to all who contribute in any way to the life of our Congregation. Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.  May God bless you for your kindness and generosity! 
Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal, 
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.  

* * *

MEGEMLÉKEZÉS


SZOBOSZLAI SÁNDOR 
1927. április 4. - 2020. december 5.


GYÁSZJELENTÉS
* * *

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések