Advent második vasárnapja – Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. december 6.

       


Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Szeretettel köszöntünk! We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship. 
Today is the second Sunday in Advent. For Christians, Advent consists of the four Sundays before Christmas Day. It is the season of waiting and preparing for the light of the world, the birth of Christ. Each Sunday in Advent we light a candle. Last Sunday we lit a candle for the HOPE that is promised to us by the birth of Christ.  Today we light a second candle, which represents FAITH. Also called "Bethlehem’s Candle," as Micah had foretold that the Messiah would be born in Bethlehem, also the birthplace of King David. 

Ma, Advent második vasárnapjan szépséges istentiszteletet tartunk. Advent a várakozás időszaka, a lelki  felkészülés ideje karácsonyra, Jézus születésére és egyben Jézus újra eljövetelére. Öltöztessük ünneplőbe a szívünket! 

Hálás köszönet.....we thank our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We thank Oliver Mónus, Andrea Kotschy, and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre! 
After the worship, we will have a 20 minute Fellowship time. If you would like to participate in the online fellowship after the worship, please remain online.

Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating.

ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus

II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: 299 Amazing Grace
Amazing Grace, 
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost 
But now am found
I was blind 
But now I see.VI. ENGLISH BIBLE READING:  Malachi 3:1; John 1:23.
Tünde Garai
Malachi 3:1
Behold, I send my messenger to prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple; the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the LORD of hosts. 
John 1:23 
He said, "I am the voice of one crying in the wilderness, `Make straight the way of the Lord,' as the prophet Isaiah said."


VII. SERMON: The Journey
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig


VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo


Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET


XI. KEZDŐ ÉNEK: 43. ének: 84. Zsoltár - Óh Seregeknek Istene!
Ó, seregeknek Istene, 
Mely kedves gyönyörűsége
A te szerelmes hajlékidnak!
Az én lelkem fohászkodik,
Tornácodba kívánkozik.
Ó, Istene a magasságnak! 
Áhítozik testem, lelkem 
Tehozzád, élő Istenem!


XII. ELŐFOHÁSZ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig


XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  350. ének: Itt van szívem
Itt van szívem, neked adom, Uram,
Neked, ki alkotád!
"Rossz a világ, énnékem add, fiam!"
Szád ily parancsot ád.
Itt van, szerelmed áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja.
Itt van szívem!XIV. BIBLIA OLVASÁS: Lukács 3:4-6.
Kotschy Andrea:
4 Ézsaiás próféta így írt erről könyvében: 
„Valaki kiált a pusztában: 'Készítsétek elő az Úr útját! Tegyétek egyenessé ösvényeit! 5 Minden völgyet töltsetek fel, és minden hegyet hordjatok szét! A görbe utak váljanak egyenessé, a göröngyösek simává, 6 és minden ember meglátja az Isten szabadítását.' ” 
7 Mondom néktek, hogy ily módon [nagyobb] öröm lesz a mennyben egy megtérõ bûnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz [ember]en, a kinek nincs szüksége megtérésre.


XV. NAGY ÉNEK: 339. ének: Ó, mi hű barát...
Ó, mi hűbarátunk Jézus,
Hordja bűnünk,bánatunk!
Mily dicsőség, hogy nevében
Istenhez fordulhatunk!

Mennyi békét elveszítünk,
Sírva hordjuk bánatunk,
S mindazért, mert hő imában
Ő hozzá nem fordulunk!XVI. Igehirdetés: Mire készulünk? Kire készulünk?
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "


XX. ZÁRÓ ÉNEK: 113. ének: Fel, barátim...
Fel barátim, 
Drága Jézus zászlaja alatt,
Rajta, bátran!
Megsegít és gyõzedelmet ad.
Bízzatok, mert Jézus eljön, 
õ a fõvezér,
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'!


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. In the meantime, HAPPY ADVENT to our members and friends everywhere! Advent means "coming," and during the season, we as Christians wait and prepare for Jesus' coming. 

Előzetes! Please note the following events on your calendar: 
TODAY December 6th - 2nd Sunday in Advent.
December 13 - 3rd Sunday in Advent.
December 20 - 4th Sunday in Advent.
December 25 - FRIDAY. Christmas Day! Istentisztelet Úrvacsora osztással.
AND.....
Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are doing. Join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Fridays, weather permitting: Outdoor church outings. Let us know if you are interested. We will make sure you get all the info.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who put themselves and their families at risk daily, so we remain well. 

Boldog születésnapot kivánunk! - Happy Birthday to our minister Zoltán Bátori, Tünde B., Marie S., and all born in December!  Isten éltessen sokáig!  


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések