Advent negyedik vasárnapja – Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. december 20.

Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Szeretettel köszöntünk! Today is the Fourth Sunday in Advent. For Christians, Advent consists of the four Sundays before Christmas Day. It is the season of waiting and preparing for the light of the world, the birth of Christ. Each Sunday in Advent we light a candle. The first Sunday we lit a candle for the HOPE that is promised to us by the birth of Christ.  The second Sunday we lit a candle for FAITH. Also called "Bethlehem’s Candle," as Micah had foretold that the Messiah would be born in Bethlehem, also the birthplace of King David.  Last Sunday we lit the third candle, for JOY, to remind us of the joy that the world experienced at the birth of Jesus. Today we light the fourth candle, for LOVE. This fourth candle represents love. Love is a gift; a gift from God. At Christmastime, we as Christians believe that God's greatest gift of love was Jesus, the Savior of the world. 

Ma, Advent negyedik vasárnapjan szépséges istentiszteletet tartunk. Advent a várakozás időszaka, a lelki  felkészülés ideje karácsonyra, Jézus születésére és egyben Jézus újra eljövetelére. Öltöztessük ünneplőbe a szívünket! 

Hálás köszönet.....we thank our Pastor Zoltán Bátori, L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We thank Andrea Kotschy and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 

Istentisztelet után szeretettel hívunk karácsonyi műsorunkra, baráti együttlétre! 
After the worship, we will have our Christmas Program, and after that, a 20 minute Fellowship time. If you would like to participate, please remain online.

Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating.


II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 188. O Come All Ye Faithful, v.1 and 4.
O come, all ye faithful, joyful and triumphant
O come ye, o come ye to Bethlehem
O come and behold Him, born the King of Angels
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
Christ the Lord.

Yea, Lord, we greet Thee, born this happy morning
Jesus, to Thee be glory given
Word of the Father
Now in flesh appearing
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
Christ the Lord!


VI. ENGLISH BIBLE READING:  Matthew 1:18-21.
Tünde Garai
Joseph Accepts Jesus as His Son
18 This is how the birth of Jesus the Messiah came about[a]: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. 19 Because Joseph her husband was faithful to the law, and yet[b] did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. 20 But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. 21 She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus,[c] because he will save his people from their sins.”

VII. SERMON: A Heavenly-minded Father
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo


Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 176. ének: Miért Késel Jézus
Mért késel Jézus?
Nőnek már az árnyak.
Kicsinyke földi látkörünk felett;
Mért késel Jézus?
Testünk úgy elbágyad,
S lelkünk úgy óhajt látni tégedet.
 
Mért késel Jézus?
Oh, örök kőszálunk,
Hová az Úr helyezte lábaink?
Élet s halálban
itt szilárdan állunk,
Bár jönne vész,
a szikla meg nem ing.

Mért késel Jézus?
Minden elsötétül,
A földi élet fénye már letűnt,
Amit szerettünk,
mind elhagyni készül,
De nem siratjuk,
Téged vár szívünk.


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 185. Krisztusunk, te úgy Ígérted
Krisztusunk, te úgy Ígérted,
Visszatérted nagyközel,
Csügg szemünk a néma égen,
Ám az éjben semmi jel.
Árva néped várva téged 
Égő mécset tartva áll,
Ám sötétség oltja mécsét,
Hogyha késnék a király.
 
Krisztusunk, te késedelmed 
Csak kegyelmet burkol az,
Volt-e szó, mit visszavontál,
Mit te mondtál, mind igaz.
Egy kevéssel hogyha késel,
Nagy tűréssel vársz csupán:
El ne vesszen köztünk egy sem, 
Megtérhessen mind ahány.XIV. BIBLIA OLVASÁS: Ézsaiás 7:14; Máté 1:20-23.
Kotschy Andrea:
Ézsaiás 7:14.
14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szûz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek, 

Máté 1:20-23.
20 Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektõl van az. 21 Szûl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert õ szabadítja meg az õ népét annak bûneibõl.
22 Mindez pedig azért lõn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
23 Ímé a szûz fogan méhében és szûl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.

XV. NAGY ÉNEK: 184. ének: Az áldott orvos közeleg...
Az áldott orvos közeleg,
A drága főpap, Jézus.
Szava szívünk enyhíti meg,
Egyetlen üdvünk Jézus.

Halld, mint zeng az égi kar
Édes visszhangjaival.
Szívemben is zeng e dal:
Jézus, Jézus, Jézus!XVI. Igehirdetés: Teherbe Esett Fiatal Jegyes
Zoltán Bátori, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel
Ukrajnai Sámuel Alapitvány Csetfalvai Befogadó Családja Élő Gyerekek Vezetésével
Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,
Csak téged áhít Izrael,
És hozzád sóhajt untalan,
Mert Isten híján hontalan.
Refr: 
Meglásd,meglásd, ó, Izrael,
Hogy eljövend Immánuel!
 
Ó,jöjj el Jesse veszeje,
És álj a rossznak ellene!
A mélybõl, mely már eltemet,
S  tûzbõl mentsd ki népedet!
Refr: 
Meglásd,meglásd, ó, Izrael,
Hogy eljövend Immánuel!


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Zoltán Bátori, L.M.

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. In the meantime, HAPPY ADVENT to our members and friends everywhere! 


Előzetes! Please note the following events on your calendar: 
December 25 - FRIDAY. Christmas Day! Istentisztelet Urvacsora Osztással. Antal Tímea, a Dél-Kaliforniai Magyar Örökség Alapítvány elnöke mult vasárnap személyesen hozta el a templomunkhoz a magyarlakta Kárpát-medencében aratott búzából készült lisztet, és a parajdi sót, amiből a gyülekezet a karácsonyi Úrvacsorára elkészíti a kenyeret, amelyet Jézus áldozatának jelképeként, hitünk és szokásaink szerint megtörünk és elfogyasztunk. 
AND.....
Every Saturday from 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are doing. Join the conversation!
Every Sunday from 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Fridays, weather permitting: Outdoor church outings. Let us know if you are interested. We will make sure you get all the info.
Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who put themselves and their families at risk daily, so we remain well. 
Please also pray for anyone who is traveling right now.
Boldog születésnapot kivánunk! - Happy Birthday to our minister Zoltán Bátori, Tünde B., Marie S., and all born in December!  Isten éltessen sokáig! 

THANK YOU! Hálás Köszönet!
Thanks to all who contribute in any way to the life of our Congregation. Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.  May God bless you for your kindness and generosity!    

* * *

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
élőben


* * *

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések