Karácsony harmadik napja – Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. december 27.

Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 


Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

Ó, JŐJJETEK, HÍVEK MA LELKI NAGY ÖRÖMMEL...
„Ó, jőjjetek, hívekma lelki nagy örömmel, A jászolhoz Betlehembe jöjjetek el!
Megszületett az angyalok királya: 
Ó, jőjjetek, imádjuk, ó jőjjetek, imádjuk, ó, jőjjetek, imádjuk az Úr Krisztust.


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship, and wish all of you the hope, joy, peace, and love that is promised by the birth of Jesus!

Today is the third day of Christmas. Did you know that Christmas has 12 days? The 12 days of Christmas is the period that marks the span between the birth of Christ and the coming of the Magi, the Three Wise Men. Christmas begins on December 25 and runs through January 6 (the Epiphany, sometimes also called Three Kings' Day) when the Wise Men arrive at the manger of Jesus. During the 12 days of Christmas, we celebrate the birth of the Christ child. God sent His Son, Jesus, into the world to be born. His birth brought great joy to the world. Shepherds, wise men, and angels all shared in the excitement of knowing about this great event. They knew this was no ordinary baby. The prophets of the Bible had told of His coming hundreds of years before. The star stopped over Bethlehem just to mark the way for those who were looking for this special child. Why did God send His son to this sometimes cruel and hard world? He sent Jesus to us so that one day, He would grow up to become a very important part of history. The birth of Jesus is a gift and a story of joy, peace, love, and hope. At Christmas, we as Christians believe that God's greatest gift of love was Jesus, the Savior of the world. During the 12 Days of Christmas, we light the CHRIST Candle. The Christ Candle represents the light that the Son brought into the world when he was born a little baby, God in the flesh.

Karácsony napján, december 25-én Jézus Krisztus megszületését ünnepeljük. A kereszténységnek a húsvét mellett karácsony második legnagyobb, gyakorlatilag legjelentősebb, legelterjedtebb ünnepe, egyben világszerte a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe. 

Hálás köszönet.....we thank our Pastor Zoltán Bátori, L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We thank Oliver Mónus, Andrea Kotschy, and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 

Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have a 20 minute Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.

Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating.

ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus

II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 188. O Come All Ye Faithful
O come, all ye faithful, joyful and triumphant
O come ye, o come ye to Bethlehem
O come and behold Him, born the King of Angels
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
Christ the Lord.

Yea, Lord, we greet Thee, born this happy morning
Jesus, to Thee be glory given
Word of the Father
Now in flesh appearing
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
Christ the Lord!


VI. ENGLISH BIBLE READING:  Luke 2:21-35.
Tünde Garai
21 On the eighth day, when it was time to circumcise the child, he was named Jesus, the name the angel had given him before he was conceived.

Jesus Presented in the Temple

22 When the time came for the purification rites required by the Law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord 23 (as it is written in the Law of the Lord, “Every firstborn male is to be consecrated to the Lord”[a]), 24 and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the Law of the Lord: “a pair of doves or two young pigeons.”[b]
25 Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. 26 It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord’s Messiah. 27 Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the Law required, 28 Simeon took him in his arms and praised God, saying:

29 “Sovereign Lord, as you have promised,
    you may now dismiss[c] your servant in peace.
30 For my eyes have seen your salvation,
31    which you have prepared in the sight of all nations:
32 a light for revelation to the Gentiles,
    and the glory of your people Israel.”

33 The child’s father and mother marveled at what was said about him. 34 Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother: “This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, 35 so that the thoughts of many hearts will be revealed. And a sword will pierce your own soul too.”

VII. SERMON: The Consolation of Simeon
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo
Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: Én Nem Tudom Mért Szeretett Úgy Minket   v. 1,3.
1. Én nem tudom, mért szeretett úgy minket
   Kit hódoló angyalsereg imád.
   Miért akart ő bűnös tévelygőket 
   Keresni úgy, mint elveszett juhát 
   Csak azt tudom lejött közénk a földre
   Hol jászolágy volt első otthona
   Hogy kicsiny Názáret ácsműhelyén át
   Eljött Megváltónk, Isten egyszülött Fia

3. Én nem tudom, mint hódol majd előtte
   Egész világ, ha minden vész elül
   Milyen dicső öröm lesz, hogyha végre
   Szeretetel a sziv beteljesül
   Csak azt tudom az ég is harsonázik
   És karba zeng a lelkes emberár
   Az ég, a föld is ujjongja egymásnak
   Hogy a világ üdvözitője a Király


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: Itt Van Szívem ( 350 Magyar Énekeskönyv)
Itt van szívem, neked adom, Uram,
Neked, ki alkotád!
"Rossz a világ, énnékem add, fiam!"
Szád ily parancsot ád.
Itt van, szerelmed áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja.
Itt van szívem! Itt van szívem!XIV. BIBLIA OLVASÁS: Luke 2:36-38.
Kotschy Andrea:
36 És vala egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségébõl (ez sok idõt élt, miután az õ szûzességétõl fogva hét esztendeig élt férjével,
37 És ez mintegy nyolczvannégy esztendõs özvegy vala), a ki nem távozék el a templomból, hanem bõjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.
38 Ez is ugyanazon órában oda állván, hálát adott az Úrnak, és szóla õ felõle mindeneknek, a kik Jeruzsálemben a váltságot várták.

XV. NAGY ÉNEK: Kövesd a Jézust (132 Magyar Énekeskönyv)
Kövesd a Jézust, kövesd még ma, 
Halld, miként hangzik hívó szava! 
Közel van ő, hogy megáldana; Édesen mondja: „Jöjj!” 
Ó, mily szép s dicső lesz egykoron, Ha majd bűntől tisztán, szabadon 
Fogad ölébe az égi hon Jézus szavára: „Jöjj!”XVI. Igehirdetés: A Vigasztaló Anna
Zoltán Bátori, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: Nagy Vagy Te Isten (124 Magyar Énekeskönyv)
Nagy vagy Te, Isten, nagy a Te hatalmad,
Világteremtő a Te szózatod!
Mondád: „Legyen!”, s a puszta semmiségből
Világosság s mindenség támadott.
A csillagezrek, a nap fényessége,
Ég, föld követte szent parancsszavad.
Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja
Mindenható, dicső hatalmadat.


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Zoltán Bátori, L.M.

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. On this third day of Christmas, I would like to wish everyone all of God's rich blessings - days filled with the hope, joy, peace, and love as promised by the birth of Jesus - now and in the New Year ahead. 

Előzetes! Please note the following events on your calendar: 
December 27 - today is the last Sunday in 2020.
January 3rd - HAPPY NEW YEAR! First Sunday in 2021. 
AND.....
Saturdays at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you, you care about us, let's catch up! 
Sundays at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet.  Join us! 
Fridays, weather permitting: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings. Let us know if you are interested. 
Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who put themselves and their families at risk daily, so we remain well. 
Please also pray for anyone who is traveling right now.
Boldog születésnapot kivánunk! - Happy Birthday to our minister Zoltán Bátori, Tünde B., Marie S., and all born in December!  Isten éltessen sokáig!

Részlet: Lakatos Béla: Csendes éj...


THANK YOU! Hálás Köszönet!
Thanks to all who contribute in any way to the life of our Congregation. Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.  May God bless you for your kindness and generosity!    

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Áldott karácsonyi ünnepeket és jó egészségben, békességben, 
áldásokban gazdag új esztendőt kívánunk! 
 MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR!
We wish everyone the hope, joy, peace, and love 
that is promised by the birth of Jesus!

Los Angeles, 2020. December. -- A gyülekezet vezetősége

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések