Karácsonyi üzenet - Christmas Message


 És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. -- János 1:14

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! – Lk. 2:14

Kedves Egyháztagok és Hűséges Barátok! Kedves Testvérek!

Ismét eltelt egy év s itt a karácsony. Egy olyan karácsony előtt élünk, amilyet még nem éltünk meg. Körülvesz minket a Covid 19 járvány, a politikai bizonytalanság, sokan, a körülmények miatt elvesztették munkájukat, szeretteiket, egzisztenciájukat. Hogyan tudunk így ünnepelni? Talán nem is ünnepelnünk kell most, hanem inkább emlékeznünk! Emlékezzünk Isten csodájára, aki letette dicsőségét, emberi formát, egy újszülött csecsemő formáját öltötte magára, hogy együtt érezzen velünk. Saját bőrén érezze minden örömünket, bánatunkat, fájdalmunkat s éljen velünk, meghaljon értünk...Te azt mondod, keresztény vagy s biztosan igazad van, hisz követed Jézust jellemében, tetteiben, a Gondviselőben való bizalmában. Ez esetben bizonyára te is együtt érzel azokkal, akiknek fájdalmuk van most, ahelyett, hogy ünnepelnének. Mit tehetünk s te mit tehetsz értük? Hamarosan, vagy talán napok óta megtelnek az áruházak ünnepi ajándékokkal, keresgélő vásárlókkal. Kérlek nézz körül! Ott találod a felnőtt, megfeszített, feltámadt, felemeltetett Krisztust közöttük? Vajon Ő merre jár? Csendesedj el és próbáld meglátni Őt legkiválóbb érzékszerveddel, a szíveddel. Rohanás, kreditkártyáid fosztogatása helyett találd meg azt, akit Ő is felkeresne! Úgy hiszem, találkozni fogsz vele ott, ahova a szíved vezet. Mi, az Los Angelesi Első Magyar Református Egyház közösségének tagjai is emlékezünk Megváltónk megszületésére Földünkön és szívünkben. Emlékezz velünk! Vigyünk napfényt, reménységet, szeretetet mindazok szívébe, akiknek ez életbevágóan fontos szükséglet! Talán most, még ezt a megemlékezést Isten csodájára nem tehetjük személyes jelenlétünkkel templomunkban, csak a google meeten keresztül, konferencia beszélgetés segítségével. Szívünket nyissuk meg Isten és egymás előtt! Tárjuk fel egymás előtt szívünk fájdalmát környezetünkért és imádkozzunk együtt! Kívánok mindannyiónknak reménységet, hitet és krisztusi szeretetet. 

Reményfeletti Boldog Karácsonyt. Itt megtekinthető a Karácsony köszöntő műsorunk

Ez alkalommal szeretnénk köszönetet mondani gyülekezeti tagjainknak, barátainknak, és mindazoknak, akik támogatásukkal, anyagi, erkölcsi, lelki segítségükkel és ajándékukkal körülvettek az elmúlt kihívást jelentő esztendőben. Szavakkal nehéz kifejezni, hogy mit jelent gyülekezetünknek, hogy aktív segítők táborát tudhatjuk magunk mögött. Köszönjük az adományokat, az ajándékokat, melyek szívből jönnek, bármekkorák is legyenek azok. Ezek a lelki megnyilvánulások adnak erőt a további munkához, melyet 1926 óta, Egyházunk alakulásától kezdve sokan hűségesen végeztek, végzünk. Kívánunk minden jóakaratú embernek Áldott Karácsonyi Ünnepeket és reményteljes Boldog Új Évet!
Online Karácsonyi Ünnep-i Istentiszteletünkre (25 Dec. d.e. 11 órakor) szeretettel hívunk és várunk! web link: meet.google.com/vcd-rvfy-iwd vagy Tel. 1-916.400.9608 PIN: 788 690 646‬#

Köszönettel, szeretettel:
Bátori Zoltán L.M.,
és a Los Angelesi Első Magyar Református Egyház Vezetősége,
2020. december

* * *

The Word became a human being and lived here with us. We saw his true glory, the glory of the only Son of the Father. From him the complete gifts of undeserved grace and truth have come down to us. -- John 1:14 

Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill... - Luke 2:14

Dear Congregation and Friends! Dear Brothers and Sisters!

Another year has passed and Christmas is here again. This year, we face a Christmas like we have never experienced. We are surrounded by the Covid 19 virus, political uncertainties, and also many people who, due to these circumstances, have lost jobs, loved ones, and even their entire existence. How can we celebrate Christmas under these conditions?  Maybe instead of celebrating as we have in past years, we should take this time to remember. Let us remember the miracle of God who stepped away from all His glory to become human. He took the form of a newborn baby in order to sympathize with us human beings. He can feel our every joy, sorrow, pain on His own skin... lives with us, dies for us. You say you are a Christian and you are certainly right because you follow Jesus in His character, His deeds, and His trust in the Provider. And right now, instead of a celebratory mood, you will surely sympathize with those who are suffering. What can we, what can you, do for those who are in pain? Pretty soon, if not already, the stores will be full of celebratory items and shoppers seeking gifts to buy. Look around! Can you find the grown-up, crucified, risen, and ascended Christ among them? Where could He possibly be? Be silent and try to find Him with the most discerning part of your being, your heart. Instead of rushing around and maxing-out your credit cards, find someone He himself would seek out! I think you will meet Him, where your heart leads you. We, the friends and members of the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles will remember our Savior's birth here on Earth as well as in our hearts. I encourage you to remember with us! Let us bring His vitally needed sunlight, hope, and love to the hearts of all! Right now, perhaps we are unable to remember God's miracles in person at church - only online through Google-meet, ZOOM, or through teleconferencing. Even so, let us open our hearts in front of each other and in front of God. Let us feel the hurt in our hearts for our current situation and pray! All the while, I wish us hope, faith, and Christian love. 

We would like to take this opportunity to say THANK YOU to our congregation and friends for your prayers, gifts, and kind acts throughout this challenging year. Your kindness and generosity enable us to continue to operate, to serve the people who come to our church to find God in their lives and remain faithful to their deepest inner call. Hungarian churches in the US survive only because of people like you. Thank you again for helping us continue the humble but important work we have done for so many people since our founding here in Los Angeles in 1926. We wish you and your loved ones a Blessed Christmas and a New Year filled with all of the promises of His birth.
We warmly invite you for online worship and Holy Communion on Christmas Day at 11 AM! weblink: meet.google.com/vcd-rvfy-iwd or Tel. 1-916.400.9608 PIN: 788 690 646‬#

With gratitude and in His unfailing love,
Zoltán Bátori, L.M.
and The Consistory of the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles,
December 2020

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések