Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2021. január 10


 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! Istentől gazdagon megáldott új esztendőt kívánunk!
We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship and wish everyone a Happy, Healthy New Year filled with the hope, joy, peace and love that is promised by the birth of Jesus!
Hálás köszönet.....we thank our Pastor Zoltán Bátori, L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We thank Oliver Mónus, Andrea Kotschy and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have a 20 minute Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating.

ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus

II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 42: All People That On Earth Do Dwell!  Live from the church
1. All people that on earth do dwell,
Sing to the Lord with cheerful voice.
Him serve with fear, His praise forth tell;
Come ye before Him and rejoice. 

4. For why? the Lord our God is good;
His mercy is for ever sure;
His truth at all times firmly stood,
And shall from age to age endure. 


VI. ENGLISH BIBLE READING:  Isaiah 40:1; Psalms 103:1-5.
Tünde Garai
Isaiah 40:1
Comfort for God’s People
Comfort, comfort my people, says your God. 

Psalm 103:1-5 
Psalm Of David.
1 Praise the LORD, my soul;
    all my inmost being, praise his holy name.
2 Praise the LORD, my soul,
    and forget not all his benefits—
3 who forgives all your sins
    and heals all your diseases,
4 who redeems your life from the pit
    and crowns you with love and compassion,
5 who satisfies your desires with good things
    so that your youth is renewed like the eagle’s.

VII. SERMON: Consolation
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo
Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 12. ének: Szívemet Hozzád Emelem  Élőben a templomból
1. Szívemet hozzád emelem, 
Benned bízom, ó, Uram. 
Meg nem szégyenítesz engem, 
Ne nevessenek rajtam. 
Mert szégyent nem vallanak, 
Kik tehozzád esedeznek.
Azok pironkodhatnak, Akik hitetetlenül élnek. 

2. Utaid, Uram, mutasd meg, 
Hogy el ne tévelyedjem! 
Te ösvényidre taníts meg, 
Rajtuk te vezess engem! 
Vezérelj te engemet 
A te szent és jó igédben! 
Oltalmazd életemet, 
Tebenned bízom, Úristen!


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 133. ének: Szűkölködünk nagy mértékben  Élőben a templomból
Szűkölködünk nagy mértékben
Segedelem nélkül, :/:
Reménykedünk, örök Isten,
Te légy segítségül:
Dícsérhessünk és lehessünk
Jézus szava hallgatói,
Igaz megtartói. 


XIV. BIBLIA OLVASÁS: Ézsaiás 1:13, 16-17.
Kotschy Andrea:
Ézsaiás 1:13
13 Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat elõttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bûnt és ünneplést el nem szenvedhetek. 
Ézsaiás 1: 16-17
16 Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elõl cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni; 17 Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erõszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.

XV. NAGY ÉNEK: 116. ének: Az Egyháznak...
1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma,
A szent Ígére épült fel lelki temploma.
Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt,
Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt,
Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.
Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt,
És egy terített asztal ád néki új erőt.XVI. Igehirdetés: Szabad Választás
Zoltán Bátori, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 271. ének: Dícsérje Jézust a világ...  
1. Dicsérje Jézust a világ 
Angyal sereg , elõ! 
Hozd, hozd elõ a koronát, 
Legyen Király, Király, világ Király Õ!

2. Sok vértanú, te, 
Szerteszét Urunkért vérező! 
Emeld föl Jesse vesszejét, 
Legyen Király, Király, világ Király Õ!


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. HAPPY NEW YEAR! May you experience all of God's rich blessings - hope, joy, peace and love as well as good health too - in the year ahead. 
Előzetes! Please note the following events on your calendar: 
Saturdays at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you, you care about us, let's catch up! 
Sundays at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet.  Join us! 
Fridays, weather permitting: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings. Let us know if you are interested. 
Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who daily put themselves and families at risk daily, so we remain well. 
Please also pray for anyone who is traveling right now.
Boldog születésnapot kivánunk! Happy Birthday to  all born in January: Anna A., Charlotte H., Oliver M.!  Isten éltessen sokáig! 
Finally...please watch our online Christmas Program. It's really beautiful and worthwhile! 


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Ez alkalommal szeretnénk köszönetet mondani gyülekezeti tagjainknak, barátainknak, és mindazoknak, akik támogatásukkal, anyagi, erkölcsi, lelki segítségükkel és ajándékukkal körülvettek az elmúlt kihívást jelentő esztendőben. Szavakkal nehéz kifejezni, hogy mit jelent gyülekezetünknek, hogy aktív segítők táborát tudhatjuk magunk mögött. Köszönjük az adományokat, az ajándékokat, melyek szívből jönnek, bármekkorák is legyenek azok. Ezek a lelki megnyilvánulások adnak erőt a további munkához, melyet 1926 óta, Egyházunk alakulásától kezdve sokan hűségesen végeztek, végzünk. 
Istentől gazdagon megáldott új esztendőt kívánunk! 
 
***

We would like to take this opportunity to say THANK YOU to our congregation and friends for your prayers, gifts and kind acts throughout this challenging year. Your kindness and generosity enables 
us to continue to serve the people who come to our church to find God in their lives and remain faithful to their deepest inner call. Hungarian churches in the US survive only because of people like you. 
Thank you again for helping us continue the humble but important work we have done 
since our founding here in Los Angeles in 1926. 
We wish everyone a New Year filled with hope, joy, peace and love  as promised by His birth!

Los Angeles, 2021. January. -- A gyülekezet vezetősége

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések