Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2021. január 17.

 


 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! 
We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship 
Hálás köszönet.....we thank our Pastor Zoltán Bátori, L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy and Éva Mátté, Tünde Garai for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have a 20 minute Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating.

ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus

II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 10: Praise to the Lord, the Almighty  
Live from the church
1. Praise to the Lord, the Almighty,
the King of creation!
O my soul, praise Him, for He is thy
health and salvation!
All ye who hear,
Now to His temple draw near;
Sing now in glad adoration! 

5. Praise to the Lord! Oh, let all that
is in me adore Him!
All that hath life and breath, come
now with praises before Him! 

VI. ENGLISH BIBLE READING: Psalm 11.
Tünde Garai
For the director of music. Of David.
1 In the LORD I take refuge.
    How then can you say to me:
    “Flee like a bird to your mountain.
2 For look, the wicked bend their bows;
    they set their arrows against the strings
to shoot from the shadows
    at the upright in heart.
3 When the foundations are being destroyed,
    what can the righteous do?”
4 The LORD is in his holy temple;
    the LORD is on his heavenly throne.
He observes everyone on earth;
    his eyes examine them.
5 The LORD examines the righteous,
    but the wicked, those who love violence,
    he hates with a passion.
6 On the wicked he will rain
    fiery coals and burning sulfur;
    a scorching wind will be their lot.
7 For the LORD is righteous,
    he loves justice;
    the upright will see his face.

VII. SERMON: Selection
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Live from the church
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.


IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 19. ének: Perelj Uram Perlőimmel  
Élőben a templomból
Perelj, Uram, perlőimmel, 
Harcolj én ellenségimmel,
Te paizsodat ragadd elő! 
Én segedelmemre állj elő!
Dárdádat nyújtsd ki kezeddel, 
Ellenségimet kergesd el!
Mondjad ezt az én lelkemnek: 
Tégedet én megsegítlek!

XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 124. ének: Nagy Vagy Te Isten  
Élőben a templomból
1. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, világ teremtő a te szózatod. 
Szóltál: ”legyen” s a láthatatlanokból világosság s mindenség támadott. 
A csillag ezrek, a nap fényessége, ég föld követte szent parancsszavad. 
Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja mindenható, dicső hatalmadat.

3. Nagy vagy Uram, és mily nagy a kegyelmed, Fiadba' mit velem éreztetel. 
A pislogó kis mécset el nem oltod, S a megtört nádnak megkegyelmezel. 
Mikor hevertem bűnbe', megkötözve, felém kitártad irgalmas kezed, 
Örömtelt szívvel térdre hullva áldom te üdvözítő nagy szereteted! 

XIV. BIBLIA OLVASÁS: Máté 7:21-27.
Kotschy Andrea:
21 Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
22 Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
23 És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az õ házát:
25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
26 És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:
27 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

XV. NAGY ÉNEK: 104. ének: Mennyben lakó én Istenem
Élőben a templomból
Mennyben lakó én Istenem,
Vedd füledbe dicséretem,
Téged dicsér egész világ,
Néked köszön a kis virág,
Erős vihar, kis gyenge szél,
Tenger, patak rólad beszél.
Az ég s a föld telve veled,
Legyen áldott a Te Neved!

Mennyben lakó én Istenem,
Könyörgök, légy mindig velem!
Ha kél a fény napkeleten:
A Te szemed rajtam legyen,
És ha leszáll napnyugaton:
Te légy, Atyám, az oltalom!
Terjeszd ki rám áldó kezed,
Legyen áldott a Te Neved.

XVI. Igehirdetés: Rostálás
Zoltán Bátori, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 118. ének: Isten velünk viszontlátásra
Élőben a templomból
Isten velünk, viszontlátásra! 
Boldog útjain kegyesen, 
Hű kezével Ő vezessen, 
Isten velünk, viszontlátásra! 
Hogyha itt tán nem is: ott az égi honba' fenn, 
Jézusunk kebelén, 
Isten velünk viszontlátásra!

XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
HAPPY NEW YEAR! We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday.  
Előzetes! Please note the following events on your calendar: 
Saturdays at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you, you care about us, let's catch up! 
Sundays at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet.  Join us! 
Fridays, weather permitting: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings. Let us know if you are interested.
Január 17: Presbiter Meeting after church. 
Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who daily put themselves and families at risk daily, so we remain well. 
Please also pray for anyone who is traveling right now.
Boldog születésnapot kívánunk! Happy Birthday to  all born in January: Anna A., Charlotte H., Oliver M.!  Isten éltessen sokáig! 
Welcome back! Dr. Tai Chen and Dr. Katalin Havasi. 


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések