Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2021. január 24.

  


 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! 
We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship 
Hálás köszönet.....we thank our Pastor Zoltán Bátori, L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy and Éva Mátté, Tünde Garai for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating.

ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus


II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 16. How Great Thou Art (v1,2,3)
1) O Lord my God, when I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy hands have made
I see the stars, I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed

Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art! 

3) And when I think, that God, His Son not sparing
Sent Him to die, I scarce can take it in
That on the Cross, my burden gladly bearing
He bled and died to take away my sin

Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art! 


VI. ENGLISH BIBLE READING: 2 Timothy 4:14-17.
Tünde Garai
14 Alexander the metalworker did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. 15 You too should be on your guard against him, because he strongly opposed our message. 16 At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them. 17 But the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion’s mouth.

VII. SERMON: God Spoke
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 316. ének: Erős vár nékünk az Isten (46. zsoltár) (v. 1)
1) Erős várunk nekünk az Isten,
És fegyverünk ellenség ellen,
Megszabadít veszedelemtől,
Amely ránk most mindenünnen tör;
Az mi régi ellenségünk
Háborog velünk
Erővel, fegyverrel
És sok csalárdsággal
És minden nagy hatalmassággal. 


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 65. ének: Áldjátok az Úr nevét... (136. zsoltár) (v. 1)
1. Áldjátok az Úr nevét,
Akik neki szolgáltok!
Magasztaljátok őtet,
Kik hív szolgái vagytok,
Kik állotok házában
És jártok tornáciban.


XIV. BIBLIA OLVASÁS: Zsidókhoz 1:1-2; Zsidókhoz 4:12-13.
Kotschy Andrea:
Zsidókhoz 1:1-2
1  Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben szólott nékünk Fia által, 2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,
\
Zsidókhoz 4:12-13
12 Mert az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. 13 És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna elõtte, sõt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei elõtt, a kirõl mi beszélünk.

XV. NAGY ÉNEK: 116. ének: Az Egyháznak... (v. 1,2)
1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma,
Így lett az a nagy Isten Megszentelt temploma.
A mennyből jött keresni S választani ót az Úr,
S vérével eljegyezni Örok menyasszonyul.

2. Kihíva minden népből egy nép ég s föld előtt,
Egy Úr egy hit egy lélek mi összetartja őt.
Egy szent nevet imád csak egy jelben egyesül.
Egy a dicső remény is melyért küzd s lelkesül.


XVI. Igehirdetés: Az Isteni Szó Ereje
Zoltán Bátori, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 132. ének: Kövesd a Jézust... (v. 1)
1. Kövesd a Jézust, kövesd még ma, 
Halld, miként hangzik hívó szava! 
Közel van ő, hogy megáldana; 
Édesen mondja: „Jöjj!” Ó, mily szép s dicső lesz egykoron, 
Ha majd bűntől tisztán, szabadon 
Fogad ölébe az égi hon Jézus szavára: „Jöjj!”


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
HAPPY NEW YEAR! We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday.  
Előzetes! Please note the following events on your calendar:
Feb 7: Presbiter Meeting with Congregational Lunch.
Feb 14: FARSANG Party!
Feb 21: 1st Sunday in Lent w/Communion.
March 14: March 15 Program.
March 28:  Palm Sunday.
April 4: Easter Sunday w/ Communion.
April 11: Presbiter Meeting. 
May 2: Mothers Day Program. 
May 9:  Mothers Day.
May 16: Presbiter Meeting. 
Every Saturday at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. Let's catch up! 
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet.  Join us! 
Fridays, weather permitting: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings. Let us know if you are interested.
Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who put themselves and families at risk, so we remain well. 
Boldog születésnapot kivánunk! Happy Birthday to: Anna A., Charlotte H., Oliver M. and Bela M!  Isten éltessen sokáig! 
Welcome back! Dr. Tai Chen and Dr. Katalin Havasi.


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések