Újév – Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2021. január 3.


 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

Ó, JŐJJETEK, HÍVEK MA LELKI NAGY ÖRÖMMEL...
„Ó, jőjjetek, hívekma lelki nagy örömmel, A jászolhoz Betlehembe jöjjetek el!
Megszületett az angyalok királya: 
Ó, jőjjetek, imádjuk, ó jőjjetek, imádjuk, ó, jőjjetek, imádjuk az Úr Krisztust.


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! Áldott karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánunk! 

We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship, and wish all of you the hope, joy, peace, and love that is promised by the birth of Jesus!

Today is the tenth day of Christmas. Did you know that Christmas has 12 days? The 12 days of Christmas is the period that marks the span between the birth of Christ and the coming of the Magi, the Three Wise Men. Christmas begins on December 25 and runs through January 6 (the Epiphany, sometimes also called Three Kings' Day) when the Wise Men arrive at the manger of Jesus. During the 12 days of Christmas, we celebrate the birth of the Christ child. God sent His Son, Jesus, into the world to be born. His birth brought great joy to the world. Shepherds, wise men, and angels all shared in the excitement of knowing about this great event. They knew this was no ordinary baby. The prophets of the Bible had told of His coming hundreds of years before. The star stopped over Bethlehem just to mark the way for those who were looking for this special child. Why did God send His son to this sometimes cruel and hard world? He sent Jesus to us so that one day, He would grow up to become a very important part of history. The birth of Jesus is a gift and a story of joy, peace, love, and hope. At Christmas, we as Christians believe that God's greatest gift of love was Jesus, the Savior of the world. During the 12 Days of Christmas, we light the CHRIST Candle. The Christ Candle represents the light that the Son brought into the world when he was born a little baby, God in the flesh.
Karácsony napján, december 25-én Jézus Krisztus megszületését ünnepeljük. A kereszténységnek a húsvét mellett karácsony második legnagyobb, gyakorlatilag legjelentősebb, legelterjedtebb ünnepe, egyben világszerte a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe. 

Hálás köszönet.....we thank our Pastor Zoltán Bátori, L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We thank Oliver Mónus, Andrea Kotschy and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 

Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have a Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.

Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating.

ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus

II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 2. Holy, Holy, Holy!  Élőben a templomból
Holy, holy, holy!
Lord God Almighty
Early in the morning
Our song shall rise to Thee
Holy, holy, holy!
Merciful and mighty
God in three persons
Blessed Trinity!

Holy, holy, holy!
Though the darkness hide thee
Though the eye of sinful man
Thy glory may not see
Only Thou art holy
There is none beside Thee
Perfect in power, in love and purity

Holy, holy, holy!
Lord God Almighty
Oh thy works shall praise Thy name
In earth and sky and sea
Holy, holy, holy!
Merciful and mighty
God in three persons
Blessed Trinity
Oh God in three persons
Blessed Trinity!


VI. ENGLISH BIBLE READING:  1 Corinthians 13:8-13.
Tünde Garai
8 Love never fails. But where there are prophecies, they will cease; where there are tongues, they will be stilled; where there is knowledge, it will pass away. 9 For we know in part and we prophesy in part, 10 but when completeness comes, what is in part disappears. 11 When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. 12 For now we see only a reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known. 13 And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.

VII. SERMON: Love is Fleeting?
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo
Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 383. ének: Adj új erőt urunk  első versszak
Adj új erőt Urunk, ó, nyújtsd ki szent kezed,
Igéddel ébressz holtakat, szívünkbe gyújts tüzet!
Adj Új erőt, adj új kegyelmi fényt,
Tiéd, legyen a tisztelet, az áldás a miénk.

Adj új erőt Urunk, az álmot űzzed el,
Mécsünknek pislogó tüzét, lelked gerjessze fel!
Adj Új erőt, adj új kegyelmi fényt,
Tiéd, legyen a tisztelet, az áldás a miénk.

Adj új erőt Urunk, gyógyírt vár a beteg,
Éhségünk, szomjunk csillapítsd, töltsd ránk Szentlelkedet!
Adj Új erőt, adj új kegyelmi fényt,
Tiéd, legyen a tisztelet, az áldás a miénk.


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 379. ének: Ez esztendőt megáldjad  Élőben a templomból
Ez esztendőt megáldjad, ez esztendőt megáldjad,
Kegyelmedből Úristen.
Bőséggel ékesítsed, bőséggel ékesítsed,
Te szent Jehova Isten.
Téged áldnak,
Kik lakoznak e földnek színén
És a puszta helyek is,
Bőséggel,
Halmok áhítozódnak,
Víg kedvvel.
Boldog kit magadnak választál,
Sionnak királya.XIV. BIBLIA OLVASÁS: Rómaiakhoz 8:18-26
Kotschy Andrea:
18 Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsõséghez, mely nékünk megjelentetik. 19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. 20 Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette. 21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsõségének szabadságára.
22 Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. 23 Nemcsak [ez] pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. 24 Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert a mit lát valaki, miért reményli is [azt?] 25 Ha pedig, a mit nem látunk, azt reméljük, békességes tûréssel várjuk. 26 Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erõtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

XV. NAGY ÉNEK: 140. ének: Én lelkem zengj szép zsoltárt...
Én lelkem, zengj szép zsoltárt Mondj buzgón háladalt;
Az Úrnak építs oltárt, ki Õrzõ karján tart!
Nagy felség, örök Isten, kit minden lény imád,
Csak Téged áld a szívem, vedd hát hódolatát.

Mily boldog az, ki vallja a Jákób Istenét,
Az Õ kezére hagyja a teljes életét,
Mert ki az Úrban bízik, az meg nem szégyenül,
Az Úr megõrzi mindíg, nem hagyja egyedül.XVI. Igehirdetés: A Megtartó Erőnk
Zoltán Bátori, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 118. ének: Isten velünk viszontlátásra  első versszak
Isten velünk, viszontlátásra! 
Boldog útjain kegyesen Hű kezével Ő vezessen; 
Isten velünk, viszontlátásra! 
Hogyha itt tán nem is, Ott az égi honba’ fenn, Jézusunk kebelén, 
Isten velünk, viszontlátásra! 

Isten velünk, viszontlátásra! 
Legyen őrünk és vezérünk, Harcainkban küzdjön értünk, 
Isten velünk, viszontlátásra! 
Hogyha itt tán nem is, Ott az égi honba’ fenn, Jézusunk kebelén, 
Isten velünk, viszontlátásra! 

Isten velünk, viszontlátásra! 
Hogyha ellen dúlja kincsünk, Fölfelé, csak Rá tekintsünk, 
Isten velünk, viszontlátásra! 
Hogyha itt tán nem is, Ott az égi honba’ fenn, Jézusunk kebelén, 
Isten velünk, viszontlátásra!


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. On this tenth day of Christmas, I would like to wish everyone all of God's rich blessings - days filled with the hope, joy, peace, and love as promised by the birth of Jesus - now and in the New Year ahead. 

Előzetes! Please note the following events on your calendar: 
Saturdays at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you, you care about us, let's catch up! 
Sundays at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet.  Join us! 
Fridays, weather permitting: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings. Let us know if you are interested. 

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. Please also pray for frontline workers, who put themselves and their families at risk daily, so we remain well. Please also pray for anyone who is traveling right now.

Boldog születésnapot kivánunk! - Happy Birthday to  all born in January!  Isten éltessen sokáig! 


THANK YOU! Hálás Köszönet!
Thanks to all who contribute in any way to the life of our Congregation. Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.  May God bless you for your kindness and generosity!    

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Istentől gazdagon megáldott új esztendőt kívánunk!  
As we enter 2021, we wish everyone hope, joy, peace, and love 
as promised by the birth of Jesus!

Los Angeles, 2021. January. -- A gyülekezet vezetősége

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések