Böjt második vasárnapja - Online istentisztelet - Sermon 2021. február 28.

      


 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! 
We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship 
Hálás köszönet.....we thank our Pastor Zoltán Bátori, L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We also thank Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem.  
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating.

MUSICAL PRELUDE
Dr. Tai Chen on flute

II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 299 Amazing Grace
Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.

'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed.

Through many dangers, toils and snares
I have already come;
'Tis grace hath brought me safe thus far
And grace will lead me home.


VI. ENGLISH BIBLE READING: Proverbs 23:22.
Dr. Tai Chen
Listen to your father, who gave you life, and do not despise your mother when she is old.

VII. SERMON: Grandfathers' Heritage
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 316. ének: Erős Várunk Nékünk az Isten
Erős várunk nekünk az Isten,
És fegyverünk ellenség ellen,
Megszabadít veszedelemtől,
Kik ránk jőnek most minden felől;
Az mi régi ellenségünk
Háborgat minket
Erővel, fegyverrel
És csalárdsággal
És minden nagy hatalmassággal.
Nincsen nekünk semmi hatalmunk,
Kivel neki ellen álljunk,
Viaskodik az Úr érettünk,
Kit az Isten bocsátott nekünk.
Ha kérded, hogy ki légyen az?
Jézus Krisztus az,
Seregeknek ura.
Kinél nincs több Isten,
Annál vagyon az győzödelem.  


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 82. ének: Alleluja dícsérjétek...
Hallelujah, dicsérjétek
Istenfélő keresztyének,
Dicsérjétek az Urat!
Jelen vak Ő most is velünk.
Ő tőle van új reggelünk,
Mely reánk most felvirradt.
Háláljuk meg segedelmét,
Kérjük ismét nagy kegyelmét,
Mely örökké megmarad.


XIV. BIBLIA OLVASÁS: Rúth 4:13-22.
Dr. Havasi Katalin:
Rúth 4:13-16. 
13 Elvevé annakokáért Boáz Ruthot, és lõn az néki felesége, és beméne hozzá, és megadá az Úr, hogy az fogana az õ méhében, és szült fiút. 14 És mondák az asszonyok Naóminak: Áldott az Úr, a ki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj; emlegessék az õ nevét Izráelben! 15 És legyen õ a te lelkednek megvidámítója, és vénségednek istápolója, mert menyed szülte õt, az, a ki téged szeret, és a ki többet ér néked hét fiúnál. 16 Ekkor megfogá Naómi a gyermeket, és ölébe vevé, és dajkája lõn annak.

Kotschy Andrea:
Rúth 4:17-22. 
17 A szomszédasszonyok pedig nevet adának néki, mondván: Fia született Naóminak, és nevezték az õ nevét Obednek. Ez az apja Isainak, a Dávid atyjának. 18 És a Pérecz nemzetségei ezek: Pérecz nemzé Hesront; 19 Hesron pedig nemzé Rámot, és Rám nemzé Amminádábot; 20 Amminádáb pedig nemzé Naássont, és Naásson nemzé Sálmónt; 21 Sálmón pedig nemzé Boázt, és Boáz nemzé Obedet; 22 És Obed nemzé Isait, Isai pedig nemzé Dávidot.

XV. NAGY ÉNEK: 104. ének: Mennyben lakó én Istenem...
Mennyben lakó én Istenem,
Vedd füledbe dicséretem,
Téged dicsér egész világ,
Néked köszön a kis virág,
Erős vihar, kis gyenge szél,
Tenger, patak rólad beszél.
Az ég s a föld telve veled,
Legyen áldott a Te Neved!


XVI. Igehirdetés: Nagymamák Oröksége
Bátori Zoltán, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 112. ének Zengjen hálaének...
1. Zengjen hálaének,
Minden ajkon zengjen!
Isten szent nevének
Hő imát rebegjen
Mindaz, aki tudja,
Hogy az Úr kegyelme
Minden bánatunkba'
Gyógyírt hoz sebünkre!

2. Isten szent szerelmét
Jézus hozta hozzánk.
Hogyne zengne mindig
Róla szívünk és szánk?
Ó, mi nagy dicsőség:
Jézus a mi éltünk!
Ó, csudálja föld s ég:
Isten szenved értünk!


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday.  
Előzetes! Please note the following events on your calendar:
March 6: NOTE change of date! Tea Party at Tünde's House changed to May 8th. March 7: Presbiter Meeting. March 14: March 15 Program. March 28: Palm Sunday. April 4: Easter Sunday w/ Holy Communion. April 11: Presbiter Meeting. May 2: Mothers Day Program on Hungarian Mothers Day. May 8: SATURDAY. Outdoor Tea Party at Tünde's House. 10:30 AM - 2:30 PM. Please RSVP by May 1. May 9: American Mothers Day. May 16: Presbiter Meeting.

Every Saturday at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. Let's catch up! 
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet.  Join us! 
Fridays, weather permitting: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings. Let us know if you are interested.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who put themselves and families at risk, so we remain well. 
Boldog születésnapot kívánunk! Happy Birthday to our February birthdays! Isten éltessen sokáig! 

HOW TO SIGN UP for the California Covid Vaccinehttps://covid19.ca.gov/vaccines/

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések