Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2021. február 7.

    


 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! 
We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship 
Hálás köszönet.....we thank our Pastor Zoltán Bátori, L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy and Éva Mátté, Tünde Garai for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating.

ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus


II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 17 Great is Thy Faithfulness, v. 1 & 3.
1 Great is thy faithfulness, O God my Father.
There is no shadow of turning with thee.
Thou changest not, thy compassions, they fail not.
As thou hast been thou forever wilt be.
Great is thy faithfulness!
Great is thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see.
All I have needed thy hand hath provided.
Great is thy faithfulness, Lord, unto me!

3 Pardon for sin and a peace that endureth,
thine own dear presence to cheer and to guide,
strength for today and bright hope for tomorrow;
blessings all mine, with ten thousand beside! 
Great is thy faithfulness!
Great is thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see.
All I have needed thy hand hath provided.
Great is thy faithfulness, Lord, unto me!


VI. ENGLISH BIBLE READING: John 17:1-9.
Dr. Tai Chen
Jesus Prays to Be Glorified
17 After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed:
“Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. 2 For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given him. 3 Now this is eternal life: that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. 4 I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. 5 And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began.

Tünde Garai
Jesus Prays for His Disciples
6 “I have revealed you[a] to those whom you gave me out of the world. They were yours; you gave them to me and they have obeyed your word. 7 Now they know that everything you have given me comes from you. 8 For I gave them the words you gave me and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. 9 I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours.

VII. SERMON: Player of High Priest
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Mónus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 25 ének:  Mint a szép híves Patakra. 1 & 5.
1 Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, 
Lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik.
Tehozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem.
Vajon színed eleiben mikor jutok, élő Isten?

5 Én lelkem, mire csőggedsz el? Mit keseregsz ennyire?
Bízzál Istenben, s nem hágy el, kiben örvendek végre.
Ki nekem szemlátomást nyújt kedves szabadulást,
Nyilván megmutatja nékem, hogy ő az én Istenem.  


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 73 ének:  Dícsérjétek az Urat
1. Dícsérjétek az Urat, :/:
Áldjátok ő szent voltát!
Dícsérjétek mennyekben,
Hol országol kegyesen
Az ő nagy dicsőségébe'!
Dícsérjétek hatalmát, :/:
Melyből dicső nagy voltát
Minden veheti eszébe!


XIV. BIBLIA OLVASÁS: János 17:20-26
Kotschy Andrea:
20 De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem; 21 Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. 22 És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk: 23 Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.

Dr. Katalin Havasi:
24 Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. 25 Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem; 26 És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem szerettél, és én [is] ő bennök [legyek.]

XV. NAGY ÉNEK: 113 ének: Fel barátim, Drága Jézus Zászlaja Alatt 
1. Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt,
Rajta, bátran! megsegít és győzedelmet ad.
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér,
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'!

2. Lám, a Sátán serge talpon, szembetörni kész,
Jól vigyázz, mert akit elkap, teste-lelke vész.
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér,
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'!


XVI. Igehirdetés: Jézus Imája Érted
Zoltán Bátori, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 112 ének:  Zengjen Hálaének
I1. Zengjen hálaének,
Minden ajkon zengjen!
Isten szent nevének
Hő imát rebegjen
Mindaz, aki tudja,
Hogy az Úr kegyelme
Minden bánatunkba'
Gyógyírt hoz sebünkre!

2. Isten szent szerelmét
Jézus hozta hozzánk.
Hogyne zengne mindig
Róla szívünk és szánk?
Ó, mi nagy dicsőség:
Jézus a mi éltünk!
Ó, csudálja föld s ég:
Isten szenved értünk!


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday.  
Előzetes! Please note the following events on your calendar:
Feb 7: Presbiter Meeting with Congregational Lunch.
Feb 14: FARSANG Party! Don't forget the Farsang Fánk (donuts)! Also, Valentine's Day.
Feb 21: 1st Sunday in Lent w/Communion.
March 14: March 15 Program.
March 28:  Palm Sunday.
April 4: Easter Sunday w/ Communion.
April 11: Presbiter Meeting. 
May 2: Mothers Day Program on Hungarian Mothers Day. 
May 9:  American Mothers Day.
May 16: Presbiter Meeting. 

Every Saturday at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. Let's catch up! 
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet.  Join us! 
Fridays, weather permitting: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings. Let us know if you are interested.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who put themselves and families at risk, so we remain well. 
Boldog születésnapot kívánunk! Happy Birthday to: Anna A., Charlotte H., Oliver M. and Bela M!  Isten éltessen sokáig! 


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések