Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2021. február 14.

     


 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! 
We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship 
Hálás köszönet.....we thank our Pastor Zoltán Bátori, L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy and Éva Mátté, Tünde Garai for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating.

ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus

II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 51. God Of The Ages
God of the ages,
     history's Maker,
planning our pathway,
     holding us fast,
shaping in mercy
     all that concerns us:
Father, we praise you,
     Lord of the past!

God of this morning,
     gladly your children
worship before you,
     trustingly bow;
teach us to know you
     always among us,
quietly sovereign--
     Lord of our now.

VI. ENGLISH BIBLE READING: 1 Peter 1:13-23.
Dr. Tai Chen
Be Holy
13 Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. 14 As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. 15 But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; 16 for it is written: “Be holy, because I am holy.”[a] 17 Since you call on a Father who judges each person’s work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. 18 For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, 19 but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect.

Dr. Katalin Havasi
20 He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. 21 Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. 22 Now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love one another deeply, from the heart.[b] 23 For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God.

VII. SERMON: Certainty of Salvation
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 1. ének: Erős vár nékünk az Isten
1. Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk.
Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk.
Az ős ellenség Most is üldöz még,
Nagy a serege, Csalárdság fegyvere, Nincs ilyen több a földön.

2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk.
De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, Ő a mi diadalmunk.  


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 65. ének: Áldjátok az Úr nevét... (136. zsoltár)
1. Áldjátok az Úr nevét,
Akik neki szolgáltok!
Magasztaljátok őtet,
Kik hív szolgái vagytok,
Kik állotok házában
És jártok tornáciban.

2. Dícsérjétek, mert jó ő,
Áldjátok ő szent nevét,
Mert ő igen jókedvű!
Jákóbot, mint ő népét,
Izráelt elválasztá,
Örökévé foglalá.

XIV. BIBLIA OLVASÁS: János 17:20-26
Kotschy Andrea:
3 Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.  4 A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. 5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentõl, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. 6 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. 7 Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;

XV. NAGY ÉNEK: 120. ének: Hinni taníts uram
1. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel, neked
Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts! 

4. Hinni taníts, Urem, kérni taníts!
Jézus, te visszajössz: várni taníts!
Majd ha kegyelmesen Nézed az életem:
Állhassak csendesen. Hinni taníts!


XVI. Igehirdetés: Megpróbált Hit
Bátori Zoltán, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 167. ének: Maradj velem...
1. Maradj velem, már-már alkony föd el. 
Nő a homály, Uram, Te légy közel!
Ha nincs segély és nyugtom nem lelem: 
Védtelennek gyámja, ó, légy velem!

XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday.  
Előzetes! Please note the following events on your calendar:
Feb 14: FARSANG Party! Don't forget the Farsang Fánk (donuts)! Also, Valentine's Day.
Feb. 19: FRIDAY. Csoportos Kirándulás 1 PM. Picnic at Ralph B. Clark Park-ban, Buena Park. Bring a picnic lunch and water. F parkinglot melletti asztaloknál Cím: 8800 Rosecrans Ave, Buena Park, CA 90621. A park bezár d.u 6:00-kor. A parkolásért fizetni kell pár dollárt. https://www.ocparks.com/parks/ralph/
Feb 21: 1st Sunday in Lent w/Communion.
March 6: SATURDAY. Outdoor Tea Party at Tünde's House. 10:30 AM - 2:30 PM. Please RSVP by March 1.
March 14: March 15 Program.
March 28:  Palm Sunday.
April 4: Easter Sunday w/ Communion.
April 11: Presbiter Meeting. 
May 2: Mothers Day Program on Hungarian Mothers Day. 
May 9:  American Mothers Day.
May 16: Presbiter Meeting. 

Every Saturday at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. Let's catch up! 
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet.  Join us! 
Fridays, weather permitting: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings. Let us know if you are interested.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who put themselves and families at risk, so we remain well. 
Boldog születésnapot kívánunk! Happy Birthday to our February birthdays! Isten éltessen sokáig! 

HOW TO SIGN UP for the California Covid Vaccine 65 and older: https://covid19.ca.gov/vaccines/

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések