Böjt negyedik vasárnapja - Istentisztelet és 1848. március 15. megemlékezés - Sermon 2021. március 14.Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatlakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 

I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntünk böjt negyedik vasárnapján! 
Welcome everyone who is with us today! Hálás köszönet.....thank you to....our Pastor Zoltán Bátori, L.M. for the English sermon today and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's Magyar service.  We also thank Oliver Monus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have a 20 minute Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone.

MUSICAL PRELUDE
Oliver Monus
II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 51. God Of The Ages; v. 1 & 4.
1 God of the ages, History's Maker, 
Planning our pathway, Holding us fast, 
Shaping in mercy All that concerns us:
Father, we praise You, Lord of the past. 

4 Lord of past ages, Lord of this morning, 
Lord of the future, Help us, we pray:
Teach us to trust You, Love and obey You, 
Crown You each moment lord of today. 


VI. ENGLISH BIBLE READING: Matthew 19:16-26.
Dr. Tai Chen
Matthew 19:16-21
The Rich and the Kingdom of God
16 Just then a man came up to Jesus and asked, “Teacher, what good thing must I do to get eternal life?” 17 “Why do you ask me about what is good?” Jesus replied. “There is only One who is good. If you want to enter life, keep the commandments.” 18 “Which ones?” he inquired. Jesus replied, “‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, 19 honor your father and mother,’[a] and ‘love your neighbor as yourself.’[b]” 20 “All these I have kept,” the young man said. “What do I still lack?” 21 Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”

Andrea Kotschy
Matthew 19:16-21
22 When the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth. 23 Then Jesus said to his disciples, “Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. 24 Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God.” 25 When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, “Who then can be saved?” 26 Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

VII. SERMON: A Rejected Invitation
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.


IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo


Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers
X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 65. ének: Áldjátok az Úr nevét... (136. zsoltár)
1. Áldjátok az Úr nevét,
Akik neki szolgáltok!
Magasztaljátok őtet,
Kik hív szolgái vagytok,
Kik állotok házában
És jártok tornáciban.


XII. ELŐFOHÁSZ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 1. ének: Erős vár nékünk az Isten
Erős várunk nekünk az Isten,
És fegyverünk ellenség ellen,
Megszabadít veszedelemtől,
Kik ránk jőnek most minden felől;
Az mi régi ellenségünk
Háborgat minket
Erővel, egyverrel
És csalárdsággal
És minden nagy hatalmassággal.


XIV. BIBLIA OLVASÁS: Mózes Harmadik Könyve 19:18 és Lukács 10:25–28.
Dr. Havasi Katalin:
Mózes Harmadik Könyve 19:18
18Ne állj bosszút, s ne emlékezzél meg polgártársaid igazságtalanságáról: szeresd felebarátodat, mint te magadat – én vagyok az Úr!
Lukács 10:25–28. 
25Ekkor felállt egy törvénytanító, és hogy Jézust próbára tegye, ezt kérdezte: „Mester, mit kell tennem, hogy örök életet kapjak?” 26Mire Jézus megkérdezte: „Mi van megírva a törvényben? Mit olvasol ott?” 27A törvénytanító így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és szeresd embertársadat, mint magadat!” 28Jézus ekkor ezt mondta neki: „Jól válaszoltál. Tedd ezt, és élni fogsz!”

XV. NAGY ÉNEK: 116. ének: Az Egyháznak...
1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma,
A szent Ígére épült fel lelki temploma.
Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt,
Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.
2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt,
Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.
Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt,
És egy terített asztal ád néki új erőt.


XVI. Igehirdetés: 40 Napos Feladatunk
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 355. ének Uram, Bocsássad El
1. Uram, bocsássad el
Szolgádat békével,
Szent ígéreted szerint,
Mert te idvezítőd
Én szemeim előtt
Nékem nyilván megjelent.


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday.  
Előzetes! Please note the following events on your calendar:
March 7: Presbiter Meeting. March 14: March 15 Program. March 28: Palm Sunday. April 4: Easter Sunday w/ Holy Communion. April 11: Presbiter Meeting. May 2: Mothers Day Program on Hungarian Mothers Day. May 8: SATURDAY. Outdoor Tea Party at Tünde's House. 10:30 AM - 2:30 PM. Please RSVP by May 1. May 9: American Mothers Day. May 16: Presbiter Meeting.

Every Thursday at 6 PM: Bible study led by Dr. Katalin Havasi.
Every Saturday at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. Let's catch up! 
Every Sunday at 11 AM we have our regular Istentisztelet.  Join us! 

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who put themselves and families at risk, so we remain well. 
Boldog születésnapot kívánunk! Happy Birthday to our March birthdays! Peter G., Sarika K., and Teresa R.! Isten éltessen sokáig! 

HOW TO SIGN UP for the California Covid Vaccinehttps://covid19.ca.gov/vaccines/

Március 15. ünnepi műsor


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések