Virágvasárnapi Istentisztelet - Palm Sunday Worship service - 2021. március 28.

     


Áldás, békesség! Szeretettel köszöntünk Virágvasárnap! 

Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatlakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! We welcome everyone who is with us today! Hálás köszönet...thank you to...our Pastor Zoltán Bátori L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for the worship service today.  Thank you to Oliver Monus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi, Éva Mátté for their participation and Loránt Papp for his poem. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have an online Fellowship time. If you would like to participate, just remain online. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone.

MUSICAL PRELUDE
Oliver Monus

II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 42 (All People That on Earth do Dwell)
1 All people that on earth do dwell,
sing to the LORD with cheerful voice.
Serve him with joy, his praises tell,
come now before him and rejoice!

VI. ENGLISH BIBLE READING: Mark 11:1-11 NIV.
Dr. Tai Chen
Jesus Comes to Jerusalem as King
11 As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples, 2 saying to them, “Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. 3 If anyone asks you, ‘Why are you doing this?’ say, ‘The Lord needs it and will send it back here shortly.’”
4 They went and found a colt outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, 5 some people standing there asked, “What are you doing, untying that colt?” 6 They answered as Jesus had told them to, and the people let them go. 7 When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. 8 Many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the fields. 9 Those who went ahead and those who followed shouted,
“Hosanna![a]”
“Blessed is he who comes in the name of the Lord!”[b]
10 “Blessed is the coming kingdom of our father David!”
“Hosanna in the highest heaven!”
11 Jesus entered Jerusalem and went into the temple courts. He looked around at everything, but since it was already late, he went out to Bethany with the Twelve.

Hozsánna - Szabolcsi Adventista Vegyeskar


VII. SERMON: Tears of Love
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 12. ének: Szívemet Hozzád Emelem
1. Szívemet hozzád emelem
És benned bízom, Uram. :/:
És meg nem szégyenítetem,
Nem nevet senki rajtam.
Mert szégyent nem vallanak,
Akik hozzád esedeznek,
Azok pironkodjanak,
Akik hitetlenül élnek.  

XII. ELŐFOHÁSZ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 43. ének: Ó, Seregeknek Istene
1. Ó, seregeknek Istene,
Mely kedves gyönyörűsége
A te szerelmes hajlékidnak!
Az én lelkem fohászkodik, :/:
Tornácodba kívánkozik.
Ó, Istene a magasságnak!
Áhítozik testem, lelkem
Tehozzád, élő Istenem!

XIV. BIBLIA OLVASÁS: Márk 11:15-17 Hungarian Károli
Dr. Havasi Katalin:
15 És Jeruzsálembe érkezének. És Jézus bemenvén a templomba, kezdé kiûzni azokat, a kik a templomban árulnak és vásárolnak vala; a pénzváltók asztalait, és a galambárúsok székeit pedig felforgatá;
16 És nem engedi vala, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül.
17 És tanít vala, mondván nékik: Nincsen-é megírva: Az én házam imádság házának neveztetik minden nép között? Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt.

XV. NAGY ÉNEK: 336. ének: Amint Vagyok
1. Amint vagyok, sok bűn alatt,
De hallva hívó hangodat,
Ki értem áldozád magad:
Fogadj el, Jézusom!

6. Amint vagyok – hogy a te szent
Szerelmed tudjam, mit jelent
Már itt s majd egykor odafent:
– Fogadj el, Jézusom!

XVI. Igehirdetés: A Szentlélek Temploma Megtisztítása
Bátori Zoltán, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 103. ének Légy Csendes Szívvel
1. Légy csendes szívvel és békével
Életednek Istenében! :/:
Ő bír örömnek bőségével,
Véle boldogulsz mindenben,
Ő kútfőd és ő fényes napod,
Ő tőle jön minden vígságod:
Légy csendes szívvel!

XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Andrea Kotschy
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday.  
Előzetes! Please note the following events on your calendar:
March 28: Palm Sunday - Virágvasárnap - is the day Christ rode into Jerusalem. Virágvasárnappal kezdetét veszi a nagyhét. Ez a böjti időszakban is kifejezetten örömteli nap. Krisztus bevonulása Jeruzsálembe királyvoltának ünneplése. April 4: Easter Sunday w/ Holy Communion. April 20: Ökumenikus online bibliakör - kedd este, 6:30-tól az Alhambrai Baptista Magyar Gyülekezettel. Watch your email for the invitation and Code. May 2: Mothers Day Program on Hungarian Mothers Day. May 8: SATURDAY. Outdoor Tea Party at Tünde's House. 10:30 AM - 2:30 PM. Please RSVP by May 1. May 9: American Mothers Day. May 23: Pentecost. Pünkösd - a Szentlélek eljövetele.

Every Thursday at 6 PM: Bible study led by Dr. Katalin Havasi.
Every Saturday at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. Let's catch up! 
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet.  Join us! 

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. Please pray for Andrea K. who had an appendectomy last Friday. May she recover quickly. 
Please also pray for frontline workers, who put themselves and families at risk, so we remain well. 
Boldog születésnapot kívánunk! Happy Birthday to our March birthdays! Peter G., Sarika K., and Teresa R.! Isten éltessen sokáig! 

HOW TO SIGN UP for the California Covid Vaccinehttps://covid19.ca.gov/vaccines/

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések