Húsvét vasárnapja – Online vasárnapi istentisztelet úrvacsorával - Sermon 2021. április 4.

 

Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 
join with Google Meet: 
Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok
További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

Áldás, békesség! Szeretettel köszöntünk húsvét vasárnapján!
Kedves testvérek, megterítettük az Úr asztalát, hogy mindnyájan vendégei legyünk annak!

ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 

I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Szeretettel köszöntünk! Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 
HAPPY EASTER and welcome to everyone who is with us sharing in the worship. Hálás köszönet.....thank you to....our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's English service and our Pastor Zoltán Bátori, L.M. for the Magyar service.  We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi and Éva Mátté and Loránt Papp for their participation. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating. 

PLEASE HAVE YOUR BREAD and WINE READY FOR HOLY COMMUNION.  

OPENING MUSIC
Oliver Monus

ENGLISH WORSHIP

GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori, L.M.

OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

HYMN: Hymn No. 267 In the Garden
I come to the garden alone,
While the dew is still on the roses,
And the voice I hear falling on my ear
The Son of God discloses. 
Refrain:
And He walks with me, and He talks with me,
And He tells me I am His own;
And the joy we share as we tarry there,
None other has ever known. 

BIBLE READING: Luke:24: 1 – 32. 
Dr. Tai Chen
Jesus Has Risen
24 On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. 2 They found the stone rolled away from the tomb, 3 but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. 4 While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. 5 In their fright the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, “Why do you look for the living among the dead? 

6 He is not here; he has risen! Remember how he told you, while he was still with you in Galilee: 7 ‘The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified and on the third day be raised again.’ ” 8 Then they remembered his words. 9 When they came back from the tomb, they told all these things to the Eleven and to all the others. 10 It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. 11 But they did not believe the women, because their words seemed to them like nonsense. 12 Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened.

On the Road to Emmaus
13 Now that same day two of them were going to a village called Emmaus, about seven miles[a] from Jerusalem. 14 They were talking with each other about everything that had happened. 15 As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them; 16 but they were kept from recognizing him. 17 He asked them, “What are you discussing together as you walk along?”
They stood still, their faces downcast. 18 One of them, named Cleopas, asked him, “Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?”

19 “What things?” he asked. “About Jesus of Nazareth,” they replied. “He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. 20 The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him; 21 but we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. 22 In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning 23 but didn’t find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels, who said he was alive. 24 Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see Jesus.”

25 He said to them, “How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken! 26 Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?” 27 And beginning with Moses and all the Prophets, he explained to them what was said in all the Scriptures concerning himself. 28 As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. 29 But they urged him strongly, “Stay with us, for it is nearly evening; the day is almost over.” So he went in to stay with them.
30 When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it and began to give it to them. 31 Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight. 32 They asked each other, “Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the Scriptures to us?”


SERMON: Where the Road to Emmaus Leads Us?
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

PASTORAL PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.


ENGLISH HOLY COMMUNION

Invitation to Holy Communion. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Please have your wine and bread with you, wherever you may be. For Holy Communion this morning, I invite you to lend Christ your table.

Words of Grace. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

Sharing of the Bread and Wine 
(please wait to eat & drink together during Hungarian Communion).
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Bread of Heaven. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the bread we share.

Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Cup of Blessing.

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the cup we share. 

Prayer of Thanksgiving
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us pray in thanksgiving for this meal of grace, rejoicing that, by the very method of our worship, we have embodied the truth that Christ’s love is not limited by buildings made with human hands, nor contained in human ceremonies, but blows as free as the Spirit in all places. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
Spirit of Christ, you have blessed our tables and our lives. May the eating of this Bread give us courage to speak faith and act love, not only in church sanctuaries, but in your precious world, and may the drinking of this Cup renew our hope even in the midst of pandemic. Wrap your hopeful presence around all whose bodies, spirits and hearts need healing, and let us become your compassion and safe refuge. Amen. 

ÚRVACSORA - Holy Communion in Hungarian.


Meghivás
Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr Asztala. Az Úr hívja mindazokat, akik bíznak benne, hogy éljenek javaival. A mi Urunk Jézus Krisztus asztala készen áll mindazok számára, akik őszintén megbánják bűneiket; jó szívvel hívjuk őket, hogy osszák meg velünk a sákramentumot.  Akik pedig ez alkalommal nem kívánnak úrvacsorát venni, maradjanak velünk imádságos lélekkel.

ÚRVACSORA ÉNEK: 345. ének: Megterítve áll előttünk.... 
Megterítve áll előttünk a szeretet asztala, 
maga szerzé nagy Mesterünk, ki érettünk meghala: 
Hogy halála érdemében, a kenyér és bor jegyében, 
Hit által részesüljünk, örök életet vegyünk. 

Asztalodnál egyesítsél minket szívben, lélekben,
magas célunkra segítsél s köss össze szeretetben,
Hogy így imádva Atyánkat, szeretve embertársunkat
Kövessük nyomdokodat s nyerjük meg országodat!

Asztalodnál erősíts meg minket igaz hitünkben,
Hogy gyümölcseit hozzuk meg már e földi életben:
Legyen igazság, békesség, köztünk szeretet s egyesség,
Jézus, hitünk védelme, légy célunk segedelme!" 

Fohász
Bátori Zoltán, L.M: 
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké! Ámen.

Mielőtt  e szent asztalhoz járulnánk, tárjuk ki szívünket a Szentlélek Isten előtt, hogy készitsen el méltóképen e nagy vendégségre. Ezért mindenekelőtt tegyünk vallást a mi bűneinkről, így könyörögve.

Bűnbánó imádság
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme, egybegyűltünk itt a szentek egyességében, az angyalok  társaságában trónusod előtt meghajolva. Megvalljuk és elismerjük szent Felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, készségesek minden rosszra. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, biztosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az Ő nevéért. Ámen.

Nyilvános vallástétel és fogadalom
Bátori Zoltán, L.M: 
Vallást tettünk a mi bűneinkről, jertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztyén egyház hitvallását: 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték; harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe; ült az Atya Isten jobbján; onnan fog eljönni ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat; szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszek az örök életben. Ámen. 

Bátori Zoltán, L.M:
Jóllehet, testvéreim én a ti hitetekben nem kételkedem, de anyaszentegyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést teszek fel nektek, amelyre mindannyian hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek!

Bátori Zoltán, L.M: 
Azt kérdem először is: Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűne miatt ti magatok is teljesen gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek?

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Másodszor: Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve, az ő szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elküldte, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazit? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Harmadszor: Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket örök életre átváltoztatva elvisz az örök dicsőségébe? 


A Gyülekezet - 
Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Mindezeket biztosan elhittétek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelenben, mint az ő megváltottjai az ő dicsőségére éltek?  

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Ígérem és fogadom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, igérem és fogadom. 

Bűnbocsánat hirdetés
Bátori Zoltán, L.M:  
Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatját és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő szent Fiáért mindnyájunknak. Ámen. 

Szertartási beszéd
Bátori Zoltán, L.M: 
Mielőtt e szent asztalhoz járulnátok, halljátok meg, testvéreim, miképpen szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát.

Megírta ezt a három első evangélista, Máté, Márk és Lukács; de legteljesebben Pál apostol írta meg a korinthusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben ekképpen:

“Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam; hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: "Vegyétek, egyétek, Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."

Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált vala, ezt mondván: "E pohár amaz új testámentom az én vérem által; ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amig eljövend.” 

Meghívás az Úr asztalához 
Bátori Zoltán, L.M: 
Most pedig, kérlek benneteket, hogy gondoljátok át életeteket s bánjátok meg az elkövetett bűnöket, mulasztásokat s akik így magatokat  elkészítettétek, gyertek a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. 

Úrasztali imádság
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Hálásan köszönjük Urunk, a bűntelen, Szent Fiadat jelképező kenyeret és értünk ontott vérét jelképező erjedetlen bort, mellyel értünk hozott áldozatára emlékezünk. Ezzel megújítjuk szövetségünk Vele és közösségünket egymással. Lelked erejével tedd a földnek a gyümölcseit az üdvösségnek eszközeivé, hogy míg mi testileg élünk velük, lelkünk hit által tápláltassék az örök életre. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr teste és vére.... (A szent jegyek fogyasztása. Eating of the bread, drinking of the wine.)

Záró beszéd
Bátori Zoltán, L.M: 
Testvéreim, így szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Ezt gyakorolták az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és ezt gyakoroljuk mi is Isten kegyelméből. Mielőtt azonban elmennétek, kérünk titeket, hogy Isten kegyelemét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban, megtörve a szeretet törvényét. 

Ne uralkodjék többé bennetek a bűn: sőt Krisztus éljen bennetek, hogy semmi titeket megmaradjatok Istennek abban a szeretetében, amelyet kijelentett  a Jézus Krisztusban. Legyetek mind az ő szentjei és szerettei könyörületesek; öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást és ha egymásra valami panaszotok vagyon, bocsássátok meg egymásnak, mint Jézus megbocsátott tinektek. 

Az Istennek békessége uralkodjék a ti szíveitekben, melyre hívattatok is egy testben. 

Most, mielőtt hazamennénk, gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez és adjunk hálát neki kegyelméért, így imádkozva: 

Hálaadó imádság
Bátori Zoltán, L.M: 
Mennyei édes Atyánk! A szent vacsora jelképében kegyelmednek zálogát adtad minékünk a Jézus Krisztus által: mit adjunk mi teneked mindezért? 

Hirdetjük életünkkel, szavainkkal a te kegyelmednek gazdagságát, amely által minket fiaiddá, leányiddá  és a te örököseiddé fogadtál. 

Oh Isten! Nagy áron váltottál meg minket!  Életünknek öröme  téged magasztalni, lelkünket és testünket teneked szentelni. Fogadd el, Uram, hálánkat  és segíts minket a te Lelked által, hogy amit tenéked e szent alkalommal fogadtunk, teljesíthessük: legyünk hívek tehozzád mindhalálig! 

Taníts minket akaratodnak cselekvésére. A te Szentlelked szüljön minket újakká, hogy mától fogva éljünk a Jézus Krisztusban való hit által, aki minket szeretett és adta magát érettünk. Óh békesség Istene! Szentelj meg minket tökéletesen; tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, feddhetetlenségben, egész a napig, melyen eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek tevéled, mi Atyánkkal és a Szentlélekkel, mi vigasztalónkkal együtt legyen örökkévaló hála és dicsőség. Ámen. 

Miatyánk 
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!  Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsátsd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind-örökké. Ámen! 

Megáldás 
Bátori Zoltán, L.M: 
Végezetre kérlek titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket és ne szabjátok magatokat e világhoz, 
hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy kedveljétek az Istennek ama jó, kedves és tökéletes akaratját.  Ámen! 


SPECIAL MUSIC and POETRY: 
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen: flute solo
Loránt Papp: vers


MAGYAR ISTENTISZTELET
 

KEZDŐ ÉNEK: 88 ének: Ím, bejöttünk nagy örömmel 
1. Ím, bejöttünk nagy örömmel,
Felséges Isten!
A Te szentednek gyülekezetébe,
A Te templomodba, Felséges Atya Isten!

6. Prédikáltasd szent Igédet,
Felséges Isten!
Ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket,
Áldd meg életünket, Felséges Atya Isten!


ELŐFOHÁSZ
Bátori Zoltán, L.M. 

FENNÁLLÓ ÉNEK: 286. ének: E Húsvét Ünnepében 
E Húsvét Ünnepében, E Húsvét Ünnepében 
Örvendjünk keresztyének!
Szívünk teljességében, Szívünk teljességében 
Illik szánkba víg ének;
A feltámadott Jézus 
Nékünk zálogot adott,
Hogy bár a föld gyomrába Tétetünk, 
Megújul valójába’ Életünk; 
E hittel midőn ünnepelünk, Te légy, Jézus velünk!


BIBLIA OLVASÁS: Lukács 23:39-43; Márk 15:33-39.
Dr. Havasi Katalin
Lukács 23:39-43
39 A felfüggesztett gonosztevõk közül pedig az egyik szidalmazá õt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is! 40 Felelvén pedig a másik, megdorgálá õt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy! 41 És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. 42 És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljõsz a te országodban! 43 És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.

Márk 15:33-39
33 Mikor pedig hat óra lõn, sötétség támada az egész földön kilencz óráig. 34 És kilencz órakor fennszóval kiálta Jézus mondván: Elói, Elói! Lamma Sabaktáni? a mi megmagyarázva annyi, mint: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet? 35 Némelyek pedig meghallván ezt az ott állók közül, mondának: Ímé Illést hívja.
36 Egy ember pedig odafutamodék és egy szivacsot megtöltvén eczettel és azt nádszálra tûzvén, inni ada néki, mondván: Hagyjátok el, lássuk, ha eljõ- é Illés, hogy levegye õt. 37 Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét. 38 És a templom kárpítja fölétõl aljáig ketté hasada. 39 Látván pedig a százados, a ki vele átellenben áll vala, hogy ekként kiáltva bocsátá ki lelkét, monda: Bizony, ez az ember Isten Fia vala!

NAGY ÉNEK: 287. ének: Alleluja, Alleluja! 
Alleluja, Alleluja!
Feltámadt az Isten fia,
Él örökké oda fenn;

Az Istennek legyen hála
Lelkem buzdulj hő imára,
Már tied a győzelem.

Aki győzött a halálon,
Jézusommal feltalálom
Én is az én Istenem!

IGEHÍRDETÉS: A Keresztfa Első Két Gyümölcse
Bátori Zoltán, L.M. 


HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori Zoltán, L.M: 

PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

ZÁRÓ ÉNEK: 118 ének: Isten Velünk, Viszontlátásra!
Isten velünk, viszontlátásra! 
Boldog útjain kegyesen, 
Hű kezével Ő vezessen, 
Isten velünk, viszontlátásra! 
Refrén: 
Hogyha itt tán nem is: 
ott az égi honba' fenn, 
Jézusunk kebelén, 
Isten velünk viszontlátásra! 

HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Angolul: Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Magyarul: Bátori Zoltán, L.M.

VIII. HÍRDETÉSEK
Garai Tünde
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. 

Előzetes! Please note the following events on your calendar:
April 6:  Aprilis ökumenikus bibliakör - kedd este, 6:30-tól. Watch your email for the invitation and Code.
April 9: Csoportos kirándulás! Church Outing: Calif. Science Center - Rose Garden. 2 PM. RSVP Eva M.
April 11: Presbiter Meeting. 
May 2: Mothers Day Program on Hungarian Mothers Day. 
May 8: SATURDAY. Outdoor Tea Party at Tünde's House. 10:30 AM - 2:30 PM. Please RSVP by May 1.
May 9:  American Mothers Day.
May 16: Presbiter Meeting. 
May 23: Pentecost. 

Every Thursday at 6 PM: Bible study led by Dr. Katalin Havasi. 
Every Saturday at 10:30 - noon. Fellowship Videoconferencing. 
Monthly on Fridays: Csoportos kirándulás. Afternoon outdoor Church outings. 
 
Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for Andrea K. who is recovering from appendicitis. 
Also, please pray for those who continue to suffer with COVID. And also frontline workers, who daily put themselves and their families at risk. 
Boldog születésnapot kivánunk! Happy Birthday to Piroska C., Eva M. G., Dr. Richard H., Ibolya H. Isten éltessen sokáig!

THANK YOU!! Sarika K. for last week's delicious strawberry cake!
Thank you also to everyone who mailed in their Easter donations!
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

HOW TO SIGN UP for the California Covid Vaccine: https://covid19.ca.gov/vaccines/

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

HAPPY EASTER, everybody!
Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések