Istentisztelet - Sermon 2021. április 18.

        

 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatlakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! We welcome everyone who is with us today! Hálás köszönet...thank you to...our Pastor Zoltán Bátori L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for the worship service today.  Thank you to Oliver Monus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi, Éva Mátté for their participation and Loránt Papp for his poem. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have a 20 minute online Fellowship time. If you would like to participate, just remain online. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone.

MUSICAL PRELUDE
Oliver Monus
II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: (424) Teach Me Thy Way, O Lord v. 1 - 4.
Teach me Thy way, O Lord,
Teach me Thy way!
Thy guiding grace afford,
Teach me Thy way!
Help me to walk aright;
More by faith, less by sight;
Lead me with heav’nly light,
Teach me Thy way!
When I am sad at heart,
Teach me Thy way!
When earthly joys depart,
Teach me Thy way!
In hours of loneliness,
In times of dire distress,
In failure or success,
Teach me Thy way!

When doubts and fears arise,
Teach me Thy Way!
Shine through the cloud and rain,
Through sorrow, toil, and pain;
Make Thou my pathway plain,
Teach me Thy way!

Long as my life shall last,
Teach me Thy way!
Where’er my lot be cast,
Teach me Thy way!
Until the race is run,
Until the journey’s done,
Until the crown is won,
Teach me Thy way!

VI. ENGLISH BIBLE READING: 2 Timothy 1:7; 1 John 4:18 - NIV
Dr. Tai Chen
2 Timothy 1:7 
7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 

1 John 4:18 
18 There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.

VII. SERMON: Do Not Be Afraid!
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers

X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: (10) Az Ur Énnékem Őriző Pásztorom. v. 1 & 3.
1. Az Úr énnékem őriző pásztorom,
Azért semmiben meg nem fogyatkozom.
Gyönyörű szép mezőn engemet éltet,
És szép kies folyóvízre legeltet;
Lelkemet megnyugtatja szent nevében,
És vezérl engem igaz ösvényében. 

3. Az én fejemet megkened olajjal,
És engemet itatsz teljes pohárral;
Jóvoltod, kegyességed körülvészen
És követ engem egész életemben.
Az Úr énnékem megengedi nyilván,
Hogy mind éltiglen lakjam ő házában. 

XII. ELŐFOHÁSZ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: (12) Szívemet Hozzád Emelem. v. 1& 2.
1. Szívemet hozzád emelem
És benned bízom, Uram. :/:
És meg nem szégyenítetem,
Nem nevet senki rajtam.
Mert szégyent nem vallanak,
Akik hozzád esedeznek,
Azok pironkodjanak,
Akik hitetlenül élnek.

2. Útaid, Uram, mutasd meg,
Hogy el ne tévelyedjem, :/:
Te ösvényidre taníts meg,
Miken intézd menésem.
És vezérelj engemet
A te szent igaz Ígédben;
Oltalmazd életemet,
Mert benned bízom, Úr Isten.

XIV. BIBLIA OLVASÁS: Zsidókhoz 2:14-15;  2 Kor. 4:13.
Dr. Havasi Katalin:
Zsidókhoz 2:14-15
14 Mivel tehát a gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,
15 És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.
2 Korintusi 4:13
13 Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, a mint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk; 

XV. NAGY ÉNEK: (64) Úrnak Szolgái Mindnyájan.  v. 1 & 2.
1. Úrnak szolgái mindnyájan,
áldjátok az Urat vígan,
kik az ő házában éjjel
vigyázván, vagytok hűséggel.

2. Felemelvén kezeteket,
dicsérjétek Istenteket,
szívből néki hálát adván,
Őt áldjátok minduntalan!

XVI. Igehirdetés: Ne Félj!
Bátori Zoltán, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: (103) Légy Csendes Szívvel és Békével. v. 1.
1. Légy csendes szívvel és békével
Életednek Istenében! :/:
Ő bír örömnek bőségével,
Véle boldogulsz mindenben,
Ő kútfőd és ő fényes napod,
Ő tőle jön minden vígságod:
Légy csendes szívvel! 

XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
THANK YOU to all who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. 

SAVE THE DATE! Előzetes! Please note the following events on your calendar:

April 20. TUE. 6:30 PM. Ökumenikus bibliakör with Novák József, lp., and the Alhambra-i Baptista Gyülekezet.
May 2 Mothers Day Program on Hungarian Mothers Day. 
May 8 DATE CHANGE to May 29! Outdoor Tea Party at Tünde's.
May 9  American Mothers Day.
May 16 Presbiter Meeting and Lunch. 
May 23 Pentecost Sunday w/ Holy Communion.
May 29 SATURDAY Outdoor Tea Party at Tünde's House. 10:30 AM - 2:30 PM. Please RSVP by May 16.
June 6 Presbiter Meeting and Lunch.
June 20 Annual Congregational Meeting, Father’s Day Program. 
Jul. 11 Presbiter Meeting and Lunch.
Jul. 18 Friends and Family Day.
Aug. 1 Presbiter Meeting and Lunch. Our 95th Birthday!
Aug. 15 New Bread w/ Communion. Friends and Family Day.
Sept. 12 Presbiter Meeting and Lunch.
Sept.19 Hungarian Heritage Day. Kulturális Örökség Nap! Lunch, süti vásár AND Program! Proceeds will help build a new fence and kitchen for the ErdélyiTelefonos Szeretetszolgálat's Children's Camp. This summer camp is free to children who otherwise would not be able to attend camp.
Nov. 14 FALL BENEFIT CONCERT and Celebration of our 95th Anniversary! All donations benefit our church.

Every Thursday at 6 PM: online Bible study led by Dr. Katalin Havasi. **
Every Saturday at 10:30 - noon, Online Fellowship Videoconferencing. Let's catch up! **
Monthly on Fridays: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings usually in the afternoon. 

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. Please pray for Andrea K. who had an emergency appendectomy 3weeks ago. May she recover quickly. Also please pray for our friend Ági P. in Erdély and her family who are recovering from Covid. May God heal them all.

Please pray for frontline workers, who put themselves and families at risk every single day as they serve us. 

Boldog születésnapot kivánunk! Happy Birthday Piroska néni, Eva M., Dr. Richard H., Ibolya H. Isten éltessen sokáig!

HOW TO SIGN UP for the California Covid Vaccinehttps://covid19.ca.gov/vaccines/

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések