Istentisztelet - Sermon 2021. május 16. Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatlakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 

I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! We welcome everyone who is with us today! Hálás köszönet...thank you to...our Pastor Zoltán Bátori L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for the worship service today.  Thank you to Oliver Monus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi for their participation and Loránt Papp for his poem. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone.

MUSICAL PRELUDE
Oliver Monus
II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: (16) How Great Thou Art
O Lord my God When I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy Hands have made
I see the stars I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed
Then sings my soul My Saviour God to Thee
How great Thou art, How great Thou art
Then sings my soul My Saviour God to Thee
How great Thou art, How great Thou art!


VI. ENGLISH BIBLE READING: Luke 24:22-31
Dr. Tai Chen
22 In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning 23 but didn’t find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels, who said he was alive. 24 Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see Jesus.” 25 He said to them, “How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken! 26 Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?” 27 And beginning with Moses and all the Prophets, he explained to them what was said in all the Scriptures concerning himself. 
28 As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. 29 But they urged him strongly, “Stay with us, for it is nearly evening; the day is almost over.” So he went in to stay with them. 30 When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it and began to give it to them. 31 Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight.

VII. SERMON: Sleepwalkers
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers

X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: (43) Óh Seregeknek Istene! 
Ó, seregeknek Istene, 
Mely kedves gyönyörűsége
A te szerelmes hajlékidnak!
Az én lelkem fohászkodik,
Tornácodba kívánkozik.
Ó, Istene a magasságnak! 
Áhítozik testem, lelkem 
Tehozzád, élő Istenem!

XII. ELŐFOHÁSZ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: (350) Itt van szívem
Itt van szívem, neked adom, Uram,
Neked, ki alkotád!
"Rossz a világ, énnékem add, fiam!"
Szád ily parancsot ád.
Itt van, szerelmed áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja.
Itt van szívem!


XIV. BIBLIA OLVASÁS: Lukács 24:36-49
Dr. Havasi Katalin:
36 És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus õ közöttök, és monda nékik: Békesség néktek!
37 Megrémülvén pedig és félvén, azt hivék, hogy valami lelket látnak. 38 És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?
39 Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van! 40 És ezeket mondván, megmutatá nékik kezeit és lábait. 41 Mikor pedig még nem hívék az öröm miatt, és csodálkozának, monda nékik: Van-é itt valami enni valótok?
42 Õk pedig adának néki egy darab sült halat, és valami lépesmézet, 43 Melyeket elvõn, és elõttök evék.
44 És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, a mik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felõlem. 45 Akkor megnyilatkoztatá az õ elméjöket, hogy értsék az írásokat.
46 És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: 47 És prédikáltatni az õ nevében a megtérésnek és a bûnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtõl elkezdve. 48 Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. 49 És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erõvel. 

XV. NAGY ÉNEK: (339) Ó, mi hű barát...
Ó, mi hű barátunk Jézus,
Hordja bűnünk, bánatunk!
Mily dicsőség, hogy nevében
Istenhez fordulhatunk!
Mennyi békét elveszítünk,
Sírva hordjuk bánatunk,
S mind azért, mert hő imában
Őhozzá nem fordulunk!


XVI. Igehirdetés: Korrepetálás
Bátori Zoltán, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: (118) Isten velünk, viszontlátásra!
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra!


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
THANK YOU to all who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. 

SAVE THE DATE! Előzetes! Please note the following events on your calendar:

May 16. Presbiter Meeting and Lunch. 
May 22. SATURDAY Kirándulás to Fallbrook. Please RSVP to Mátté Eva.
May 23. Pentecost Sunday w/ Holy Communion.
May 29. SATURDAY Outdoor Tea Party at Tünde's House. 10:30 AM - 2:30 PM. Please RSVP by May 16.
June 6. Presbiter Meeting and Lunch.
June 20. Annual Congregational Meeting, Father’s Day Program. 
Jul. 11. Presbiter Meeting and Lunch.
Jul. 18. Friends and Family Day.
Aug. 1. Presbiter Meeting and Lunch. Our 95th Birthday!
Aug. 15. New Bread w/ Communion. Friends and Family Day.
Sept. 12. Presbiter Meeting and Lunch.
Sept. 19. Magyar Heritage Day. Kulturális Örökség Nap! Lunch, süti vásár + Program! Proceeds will build a new fence and kitchen for the Erdelyi Telefonos Szeretetszolgálat's Children's Summer Camp. 
Nov. 14 FALL BENEFIT CONCERT and Celebration of our 95th Anniversary! All donations benefit our church.

Every Thursday at 6 PM: online Bible study led by Dr. Katalin Havasi.
Every Saturday at 10:30 - noon, Online Fellowship Videoconferencing. Let's catch up!
Monthly on Fridays: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings usually in the afternoon. 

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for our Pastor, recovering from a sugar event. Béla B. and Béla M. who had eye surgeries. Our friend Ági P. in Erdély, and her family, recovering from Covid. Andrea K., recovering from appendicitis.

Boldog születésnapot kívánunk: Kati S. (5-14), Géza K. and Géza Cs. (both 5-15), Andrea H. (5-25),  Dr. Carmen H. (5-29), Ibolya F...Isten éltessen sokáig!

THANK YOU! Hálás Köszönet!
For our new large TV and those who installed it! Thank you also to all who brought something to share for Mothers' Day. A heartfelt thanks to all who contribute in any way to the life of our Congregation.

SAD NEWS: We are sad to announce the passing of our beloved friend and former member, Chief Elder, Organist and more, Margaret Saltzer, who passed away on May 4th. Words cannot describe how much she meant to our Congregation and how grateful we are for how much she contributed to the life of our church. May she rest in peace.

Margaret Szabó Saltzer
1928 – 2021

Margaret Szabó Saltzer, aged 92, of Carson City, Nevada, passed away peacefully during the early evening hours of  May 4, 2021 with her children by her side. Born in 1928 in Oakland, California to the late Rev. Anthony Szabó and his wife Mária, Margaret spent many happy years in Los Angeles and Sierra Madre prior to moving to Carson City, Nevada in the late1980's to be closer to family.

Margaret is survived by her loving children Katherine, Ilonka, Nancy, Louis, Gigi and their families. She is also survived by her sister Martha and her family, as well as many other relatives and countless treasured friends, near and far. Deeply inspired by her Father, Margaret spent her life dedicated to serving God and community at the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles (United Church of Christ). Over many decades at the First Church, she served as: Organist, Pianist, Fellowship Coordinator, Youth Leader, Choir Director, Chief Elder and more. Words cannot adequately describe how much she meant to the Congregation of the First Church and the Congregation's profound gratitude for her service. Margaret was loved and respected by many.  She touched innumerable lives with her grace, wisdom, love and kindness and she will be deeply missed. May her memory be a blessing to all who knew her and may she rest in peace. Margitka, nyugodj békében. Emléked legyen áldott. 

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." 
(Jelenések 14:13)

A gyászoló család szomorú szívvel tudatja, hogy
SALTZER SZABÓ MARGIT  

2021. május 4-én hosszú, szép, boldog életének 92. évében befejezte mulandó földi útját és örökre megpihenve hazaérkezett Megváltójához, akit hűséggel szolgált és dicsőített. 

Édesanyánkról hálaadó istentisztelet keretében később fogunk megemlékezni, és református szertartás szerint kísérjük utolsó útjára.

Gyászolják: gyermekei, unokái, dédunokái, testvére, 
rokonai, barátai és számos tisztelői. 

Dr. Hickey Katalin

For Magyar Community news: www.amhirlap.com

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések