Istentisztelet - Sermon 2021. június 13.

  


 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatlakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 

I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! We welcome everyone who is with us today! Hálás köszönet...thank you to...our Pastor Zoltán Bátori L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for the worship service today.  Thank you to Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi for their participation and Loránt Papp for his poem. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have a 20 minute online Fellowship time. If you would like to participate, just remain online. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone.

MUSICAL PRELUDE
Dr. Tai Chen
II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: (51) God Of The Ages
God of the ages, history's Maker,
planning our pathway, holding us fast,
shaping in mercy all that concerns us:
Father, we praise you, Lord of the past!

God of this morning, gladly your children
worship before you, trustingly bow;
teach us to know you always among us,
quietly sovereign -- Lord of our now.

VI. ENGLISH BIBLE READING: 1 John 1:7; Matthew 18:20; 1 Corinthians 12:25-27. NIV.
Dr. Tai Chen
1 John 1:7; NIV.
7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all[a] sin. 

Matthew 18:20; NIV.
20 For where two or three gather in my name, there am I with them.” 

1 Corinthians 12:25-27. NIV.
25 so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. 26 If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices with it.
27 Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it.

VII. SERMON: Fellowship
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers

X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: (134) Atya, Fiú, Szentlélek... 
Atya, Fiú, Szentlélek,
Készíts szent Igédre,
Jézus érdemét ruházd
Áldott híveidre!

XII. ELŐFOHÁSZ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: (120) Hinni taníts uram
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel, neked
Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts!

XIV. BIBLIA OLVASÁS: Zsidókhoz 3:13; 10:24-25; Rómaiakhoz 15:7; 1 János 4:11-12; Kolosséiakhoz 3:14-16. Hungarian Károli.
Dr. Havasi Katalin:
Zsidókhoz 3:13 - Hungarian Károli
13 Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikõtök se keményíttessék meg a bûnnek csalárdsága által: 

Zsidókhoz 10:24-25 - Hungarian Károli
24 És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,
25 El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.

Rómaiakhoz 15:7 - Hungarian Károli
7 Azért fogadjátok be egymást, miképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsõségére. 

1 János 4:11-12 - Hungarian Károli
11 Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.
12 Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az õ szeretete teljessé lett bennünk:

Kolosséiakhoz 3:14-16 - Hungarian Károli
14 Mindezeknek fölébe pedig [öltözzétek föl] a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.
15 És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek. 16 A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

XV. NAGY ÉNEK: (138) Uram, te szent igédet
Uram, te szent igédet
Nyutjs midenkor nekünk
Mind áldott égi magot
Gyümölcsöztesd bennünk
Igédben igédben
Talál gyönyört szivem
Oh, nyujts nekem beszéded
Mindenkoron, hiven.

XVI. Igehirdetés: Közöség, de miben?
Bátori Zoltán, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: (118) Isten velünk, viszontlátásra!
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra!

XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
THANK YOU to all who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. 

SAVE THE DATE! Előzetes! Please note the following events on your calendar:

June 13. Presbiter Meeting and Lunch. 
June 20. Annual Congregational Meeting, Father’s Day Program. 
June 27. UCC Visit.
Jul. 11. Presbiter Meeting and Lunch.
Jul. 18. Friends and Family Day.
Aug. 1. Presbiter Meeting and Lunch. Our 95th Birthday!
Aug. 15. New Bread w/ Communion. Friends and Family Day.
Aug. 22 or 29. Date is tentative. Memorial for Margaret Saltzer.
Sept. 12. Presbiter Meeting and Lunch.
Sept. 19. Magyar Heritage Day. Kulturális Örökség Nap! Lunch, süti vásár + Program! Proceeds will build a new fence and kitchen for the Erdelyi Telefonos Szeretetszolgálat's Children's Summer Camp. 
Nov. 14 FALL BENEFIT CONCERT and Celebration of our 95th Anniversary! All donations benefit our church.

Every Thursday at 6 PM: online Bible study led by Dr. Katalin Havasi.
Every Saturday at 10:30 - noon, Online Fellowship Videoconferencing. Let's catch up!

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for Béla B. and Béla M. who had eye surgeries. Our friend Ági P. in Erdély, and her family, recovering from Covid.

Boldog szülinapot kivánunk:  Ferenc H. Isten éltessen sokáig!

THANK YOU! Hálás Köszönet!
A heartfelt thanks to all who contribute in any way to the life of our Congregation.

For Magyar Community news: www.amhirlap.com

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések