Istentisztelet - Sermon 2021. június 27.

   


 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatlakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 

I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! We welcome everyone who is with us today! Hálás köszönet...thank you to...our Pastor Zoltán Bátori L.M. and Guest  Ms. Ronda Holman from the UCC, and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for the worship today.  Thank you Oliver Mónus, Eva Mátte, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi for their participation and Loránt Papp for his poem. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, please remain online for a 20 minute online Fellowship time. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone.

MUSICAL PRELUDE
Oliver Mónus
II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Ms. Ronda Holman - our Guest from the United Church of Christ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: (42) All People that on Earth Do Dwell. v. 1 & 4.
1 All people that on earth do dwell,
sing to the LORD with cheerful voice.
Serve him with joy, his praises tell,
come now before him and rejoice! 

4 Because the LORD our God is good,
his mercy is forever sure.
His faithfulness at all times stood
and shall from age to age endure.

VI. ENGLISH BIBLE READING: Luke 13:6-9 NIV.
Dr. Tai Chen
6 Then he told this parable: “A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it but did not find any. 7 So he said to the man who took care of the vineyard, ‘For three years now I’ve been coming to look for fruit on this fig tree and haven’t found any. Cut it down! Why should it use up the soil?’
8 “‘Sir,’ the man replied, ‘leave it alone for one more year, and I’ll dig around it and fertilize it. 9 If it bears fruit next year, fine! If not, then cut it down.’” 

VII. SERMON: Soil Preparation
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Mónus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers

X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: (Szivemet Hozzád Emelem). V. 1 & 2. 
1. Szívemet hozzád emelem
És benned bízom, Uram. :/:
És meg nem szégyenítetem,
Nem nevet senki rajtam.
Mert szégyent nem vallanak,
Akik hozzád esedeznek,
Azok pironkodjanak,
Akik hitetlenül élnek. 

2. Útaid, Uram, mutasd meg,
Hogy el ne tévelyedjem, :/:
Te ösvényidre taníts meg,
Miken intézd menésem.
És vezérelj engemet
A te szent igaz Ígédben;
Oltalmazd életemet,
Mert benned bízom, Úr Isten. 

XII. ELŐFOHÁSZ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: (113) Fel Barátim. v. 1 & 4.
1. Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt,
Rajta, bátran! megsegít és győzedelmet ad.
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér,
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'! 

4. Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll,
Benne higyjünk, ő segít meg szívünk harcinál.
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér,
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'! 

XIV. BIBLIA OLVASÁS: Márk 4:26-29 Hungarian Károli
Dr. Havasi Katalin:
26 És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. 27 És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnõ, õ maga sem tudja miképen. 28 Mert magától terem a föld, elõször füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban. 29 Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.

XV. NAGY ÉNEK: (116) Az Egyháznak a Jézus. v.1.
1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma.
Igy lett az a nagy Isten Megszentelt temploma
 A mennyből jött keresni s választni õt az Úr
S vérével eljegyezni az Örök menyasszonyúl.

XVI. Igehirdetés: Egy Elpalántált Kiskacsa
Bátori Zoltán, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: (135) Megáll az Istennek Igéje. v. 1.
Megáll az Istennek Igéje,
És nem állhat senki ellene,
A nagy Isten vagyon mivelünk,
És Szentlelke lakozik bennünk.

XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
THANK YOU to all who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. 

SAVE THE DATE! Előzetes! Please note the following events on your calendar:

June 27. Ms. Ronda Holman from the UCC visits.
Jul 4. July 4th Party 4 PM at Marie S's. Please ask Eva M. for directions and address.
Jul. 11. Presbiter Meeting and Lunch.
Jul. 18. Friends and Family Day.
Aug. 1. Presbiter Meeting and Lunch. Our 95th Anniversary!
Aug. 15. New Bread w/ Communion. Friends and Family Day. HOLLYWOOD BOWL 7 PM. Sergio Mendes and Brasil 66. Let Tunde Garai know if you would like to go. Some free tix are available.
Aug. 22 or 29. Date is tentative. Memorial for Margaret Saltzer.
Sept. 12. Presbiter Meeting and Lunch.

Don't Miss it!
Sept. 19. Magyar Heritage Day. Kulturális Örökség Nap! Lunch, süti vásár + Program! 
All Proceeds will go to help build a new fence and kitchen for the Erdelyi Telefonos Szeretetszolgálat's Children's Summer Camp. Please support this worthwhile cause.

Nov. 14 Celebration of our 95th Anniversary! FALL BENEFIT CONCERT. 
All donations benefit our church.

Every Thursday at 6 PM: online Bible study led by Dr. Katalin Havasi.
Every Saturday at 10:30 - noon, Online Fellowship Videoconferencing. Let's catch up!

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for Béla B. and Béla M. who had eye surgeries. Our friend Ági P. in Erdély, and her family, recovering from Covid.

Boldog szülinapot kivánunk:  Ferenc H. Isten éltessen sokáig!

THANK YOU! Hálás Köszönet!
A heartfelt thanks to all who contribute in any way to the life of our Congregation.

For Magyar Community news: www.amhirlap.com

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések