Istentisztelet - Sermon 2021. június 6.

 


 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatlakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 

I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! We welcome everyone who is with us today! Hálás köszönet...thank you to...our Pastor Zoltán Bátori L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for the worship service today.  Thank you to Melinda Puho, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi for their participation and Loránt Papp for his poem. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone.

MUSICAL PRELUDE
Melinda Puho
II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: (17) Great is Thy Faithfulness
Great is Thy faithfulness, O God my Father;
There is no shadow of turning with Thee,
Thou changest not, Thy compassions they fail not,
As Thou hast been, Thou forever wilt be. 

Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see
All I have needed Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness, Lord unto me!

VI. ENGLISH BIBLE READING: Ezekiel 36:26-28. NIV.
Dr. Tai Chen
26 I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. 27 And I will put my Spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. 28 Then you will live in the land I gave your ancestors; you will be my people, and I will be your God.

VII. SERMON: New Alliance
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Melinda Puho
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers

X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: (310) Uram, ím mindent hozok 
Uram, ím mindent hozok
Testem és lelkemet
Mint élő áldozatot fogadj el engemet.
Oh, ihless meg szent tűzzel, Szent lángod szálljon rám!
Várok, várok, várok, Szent lángod szálljon rám!

XII. ELŐFOHÁSZ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: (350) Itt van szívem
Itt van szívem 
Neked adom Uram,
neked ki alkotád!
Rossz a világ, énnékem add fiam!
Szád ily parancsot ád.
Itt van szerelmem áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja,
Itt van szívem, itt van szívem!

XIV. BIBLIA OLVASÁS: Zsidókhoz 8:6-12. Hungarian Károli
Dr. Havasi Katalin:
6 Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, a mely jobb ígéretek alapján köttetett. 7 Mert ha az az elsõ kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. 8 Mert dorgálván õket, így szól: Ímé napok jõnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új szövetséget kötök. 9 Nem azon szövetség szerint, a melyet kötöttem az õ atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam õket, hogy kivezessem Egyiptomból, mert õk nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr. 
10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az õ elméjökbe, és az õ szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és õk lesznek nekem népem. 11 És nem tanítja kiki az õ felebarátját és kiki az õ atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytõl nagyig. 12 Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az õ bûneikrõl és gonoszságaikról meg nem emlékezem.

XV. NAGY ÉNEK: (138) Uram, te szent igédet
Uram, te szent igédet
Nyutjs midenkor nekünk
Mind áldott égi magot
Gyümölcsöztesd bennünk
Igédben igédben
Talál gyönyört szivem
Oh, nyujts nekem beszéded
Mindenkoron, hiven.

XVI. Igehirdetés: Különb Szövetség
Bátori Zoltán, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: (118) Isten velünk, viszontlátásra!
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra!

XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

Trianon Megemlékező Műsor:   Matté Éva és Hegedűs Attila vezetésével


Ének: Elindultam szép hazámból
Elindultam szép hazámbúl,
Híres kis Magyarországbúl.
Visszanéztem félutamból,
Szememből a könny kicsordul.

Bú ebédem, bú vacsorám,
Boldogtalan minden órám.
Nézem a csillagos eget,
Sírok alatta eleget.

Én Istenem rendelj szállást
Már meguntam a bujdosást,
Idegen földön a lakást,
Éjjel-nappal a sok sírást.

Ének: Magyarok Imája
Gyászba borult Szent István országa
Hét határát adták árvaságra
//: Testvér testvért többé sosem láthat
Mentsd meg Urunk szép magyar hazánkat.://
 
Szent Szűz Anya, Mária országa
Fájdalomtól roskadoz magában
//: Sebzett lelkünk korbácsolja bánat
Mentsd meg Urunk szép magyar hazánkat.://
 
Magyaroknak Istene így kérünk
Ne hagyd veszni árván maradt népünk
//: Fordítsd felénk jóságos orcádat.
Mentsd meg Urunk szép magyar hazánkat.://XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
THANK YOU to all who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. 

SAVE THE DATE! Előzetes! Please note the following events on your calendar:

June 6. Presbiter Meeting and Lunch. Trianon Commemoration Program.
June 20. Annual Congregational Meeting, Father’s Day Program. 
June 27. UCC Visit.
Jul. 11. Presbiter Meeting and Lunch.
Jul. 18. Friends and Family Day.
Aug. 1. Presbiter Meeting and Lunch. Our 95th Birthday!
Aug. 15. New Bread w/ Communion. Friends and Family Day.
Sept. 12. Presbiter Meeting and Lunch.
Sept. 19. Magyar Heritage Day. Kulturális Örökség Nap! Lunch, süti vásár + Program! Proceeds will build a new fence and kitchen for the Erdelyi Telefonos Szeretetszolgálat's Children's Summer Camp. 
Nov. 14 FALL BENEFIT CONCERT and Celebration of our 95th Anniversary! All donations benefit our church.

Every Thursday at 6 PM: online Bible study led by Dr. Katalin Havasi.
Every Saturday at 10:30 - noon, Online Fellowship Videoconferencing. Let's catch up!

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for our Pastor, recovering from a sugar event. Béla B. and Béla M. who had eye surgeries. Our friend Ági P. in Erdély, and her family, recovering from Covid. Andrea K., recovering from appendicitis.

Boldog szülinapot kivánunk:  Ferenc H. Isten éltessen sokáig!

SAD NEWS: We are sad to announce the passing of our beloved friend and former member, Chief Elder, Organist and more, Margaret Saltzer, who passed away on May 4th. Words cannot describe how much she meant to our Congregation and how grateful we are for how much she contributed to the life of our church. May she rest in peace.

THANK YOU! Hálás Köszönet!
Thank you to all who came to the Tea Party Brunch at Tunde's yesterday. Thank you to Dr. Tai Chen for his informative and very interesting talk about the subject of tea and the tea he brought for tasting. A good fellowship time was had by all! We thank God for giving us this time together. A heartfelt thanks to all who contribute in any way to the life of our Congregation.

For Magyar Community news: www.amhirlap.com

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések