Boldog 95. születésnapot Gyülekezet - Happy 95. Birthday Congregation

 Our church turns 95 today, August 1st! HAPPY BIRTHDAY to our Congregation! 

We thank God for each one of those God-given years. It has been 95 years of ups and downs, but even the downs have been good. Thank you God, for 95 years!


Hálát adunk Istennek minden egyes Istentől kapott évért. Ez a 95 év tele volt nehezebb és könnyebb évekkel, de még a hullámvölgyek is jók voltak. Köszönjük neked, Istenünk az elmúlt 95 évet!

A gyülekezet 95 éves fennmaradását 
2021. november 14-én,
ökumenikus istentisztelet keretében ünnepeljük

közösen a magyarsággal.

Bár a Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház hivatalosan 1926. augusztus 1-jén alakult meg, valójában 1924-ben történtek az első kísérletek egy Los Angeles-i magyar egyház megszervezésére. Csépke István tiszteletes abban az évben érkezett a városba, hogy magyar református gyülekezetet szervezzen. Ekkor már létezett a Californiai Magyarság című (1922-ben alapított) magyar újság, a Magyar Futball Klub és a Magyar Munkásegylet - de magyar gyülekezet nem. Csépke tiszteletes 125 református énekeskönyvet hozott magával, istentiszteleteket tartott, de valamiért az eredmények nem bátorították. Rövid idő után elutazott Los Angelesből, de az énekeskönyveket Pedéry Mihálynál hagyta, és beleegyezett, hogy az utána jövők használhassák. Ez a 125 énekeskönyv lett az alapja annak, ami később következett. 

1925 nyarán a mai United Church of Christ egyik tisztségviselője, Dr. Edward Evermeyer arra bátorított egy fiatal magyar szeminaristát, Hady Albertet, hogy látogasson el Los Angelesbe. Albert Hady Szatmármegyéből származott, és csak körülbelül 5 éve volt az Egyesült Államokban. Albert Hady a New York-i Buffalóból érkezett Los Angelesbe, és elkezdte felkutatni a Los Angelest magyarok után. Részt vett a Los Angeles-i Magyar Fociklub találkozóin, a Magyar Munkásegylet találkozóin, magyar neveket keresett a telefonkönyvben, és minden magyarnak, akivel találkozott, meghívást küldött a vasárnapi istentiszteletekre. A vasárnapi istentiszteleteket a Zizda Ferenc család 64. utcai házában tartották. A ház ma is ott áll.

A nyár végén Hady Albertnek folytatnia kellett a tanulmányait. A fiatal szeminarista által szervezett istentiszteletek látogatottságán felbuzdulva Décsmán János, a buffalói Magyar Református Egyház egykori presbitere, aki akkor Los Angelesben élt feleségével és lányával, Ilonkával, 42 magyar személlyel együtt elhatározta, hogy a mai United Church of Christ Home Mission Boardhoz folyamodik, hogy segítsen nekik egy magyar református gyülekezet létrehozásában és fenntartásában. Ezzel a kéréssel együtt azt is kérték a Home Mission Boardtól, hogy amint befejezi a szemináriumot, bízzák meg Hady Albertet a lelkészi állással. Közben a gyülekezet ígéretet tett Hady Albertnek, hogy tanulmányai befejezése után támogatják a lelkészi munkájában. A Home Mission Board 1926 januárjában mindkét kérést teljesítette, és júniusban, diplomával a kezében, Albert Hady visszatért Los Angelesbe a hátrahagyott közösséghez.

Az alapítók

1926. augusztus 1-jén, vasárnap, egy ünnepi vasárnapi istentisztelet után hivatalosan is megalakult az Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház. A régi egyházi évkönyveket böngészve megismerhetjük az aznapi istentisztelet korölményeit. Ezen a napon reformátusok, katolikusok, lutheránusok és más vallású magyarok együtt énekeltek - “Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk: A templomba megyünk, Hol Istennek Szent Igéjét halljuk". A gyülekezet örvendezett, és Hady Albert bátorította őket: "Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!". Ezt követően 42 fő - "egy szívvel, egy lélekkel" - hirdette a Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház megalakulását. Décsman János, az egykori buffalói presbiter lett a főfondnok. Hamarosan megalakult a Nőszövetség, a Bibliakör, az Ifjúsági Csoport, az Egyházi Újság és az Énekkar.

Bár a gyülekezet az első négy évet egy amerikai templomban töltötte, a gyülekezet 1930 áprilisában megvásárolta a 1101 West Florence Avenue-n található régi otthonát, ahol 1987-ig maradtak. Az első kaliforniai magyar újság - a Californiai Magyarság - 1930. április 11-i, pénteki számát a Los Angeles-i Első Magyar Református Egyháznak szentelte, a címlapon "Templomszentelési kiáltvány!" címmel hirdette az egyház új épületének várható megáldási ünnepségét, amelyet 1930. április 13-án, virágvasárnap tartottak. Dr. Edward Evermeyer vezette az istentisztelet angol részét, Hady tiszteletes áldást mondott, és egy vendég, Hady tiszteletes lancasteri barátja és osztálytársa, Szabó Antal tiszteletes (aki Hady Albert 1948-as nyugdíjazása után a templom 2. lelkésze lett) vezette az istentisztelet magyar részét. Az alkalom tiszteletére Décsmán Ilonka énekelt szólót és Kerékjártó Duci hegedült. Az egyházi kórus az "Az egyháznak a Jézus a fundamentuma" című dalt énekelte.

És a gyülekezet növekedett. A nagy gazdasági világválság nehézségei elől az Egyesült Államok keleti részére menekülő magyarok rendszeres nyugatra vándorlásával, a második világháború előtti és utáni magyarországi politikai nehézségekkel, az 1956-os forradalommal, valamint a második és harmadik generációs magyarok csatlakozásával a gyülekezet összetétele folyamatosan változott. Az állandó elem az Istenbe vetett hit erős alapja volt. Az 1941-es évkönyvben Hady tiszteletes azt írja, hogy "Isten dicsőségére dolgozhatunk...". Dolgozzunk Isten dicsőségére. A 40 éves jubileumi könyvben Szabó Antal tiszteletes írja: "Akik ennek a gyülekezetnek tagjai lettek, testvérek testvériségéhez csatlakoztak, akiket a vérségi köteléknél szorosabban összeköt a közös hit, a közös származás, a közös emberi sors. Bármilyen idegennek is éreztétek magatokat kezdetben új hazátokban, itt nem vagytok idegenek, testvérekre, barátokra, lelki otthonra találtatok. Ha sok volt a munka és a küzdelem, ha sok volt az áldozat, nem volt hiábavaló, mert általa olyan kincsekre tettetek szert, amelyeket sem rozsda, sem moly nem emészthet meg." Továbbá írja - "Kezdetben talán idegennek érezhettétek magatokat az új hazában, de itt, ebben a gyülekezetben nem vagytok idegenek. Itt testvérekre, barátokra és lelki otthonra találtatok....". 

A templom alapításának napján, 1926. augusztus 1-jén ez történt még Los Angelesben:
LOS ANGELES, 1926. augusztus 1. - (vasárnap)

A hőmérséklet mérsékelt 27 Celsius fokot ért el, az éjszakai mélypont 17 fok volt, a szél óránként akár 15 kilométeres sebességgel fújt, és az ég tiszta volt.

A Los Angeles Times 1926. augusztus 1-jei száma arról számolt be, hogy Los Angeles 9000 küldöttet lát vendégül az Egyesült Államok minden részéből a különböző kongresszusokra, amelyeket augusztus és szeptember folyamán tartottak a városban. Aznap az is bekerült a hírekbe, hogy a Nemzeti Repülési Szövetség dél-kaliforniai tagozata az Ambassador Hotelben ülésezett, hogy repüléseket tervezzenek, és biztonságosabbá tegyék az égboltot a légi közlekedés számára. Willem Van Hollander előző este a Hollywood Bowlban lépett fel. A Times arról is beszámolt, hogy nemrég készült el a belvárosi Los Angeles-i Közkönyvtár, és hogy egy új városháza tervei is folyamatban vannak, amint megnyerik az állam ellen indított pert, amely lehetővé tenné az épület magasságának növelését. Los Angelesben az elmúlt 5 évben megduplázódott az áramfelhasználás. A város lakossága körülbelül 1,3 millió fő volt. Lakáshiány volt, annak ellenére, hogy az építési engedélyek száma 1925-höz képest nőtt. Egy Los Angeles-i áruház 1,50 dollárért hirdetett női ruhát és 3,50 dollárért cipőt. Egy apróhirdetésben valaki 450 dollárt kért egy alig használt 26-os Fordért. Egy ingatlanspekuláns jövedelemtermelő citrusbirtokokat árult, a belvárosi Million Dollar Theaterben Rudolph Valentino főszereplésével A sejk fia című filmet vetítették, a nap sztárja pedig Gilda Gray volt. A szesztilalom, a sört, bort és szeszes italt betiltó országos törvény 6 éves volt, és az LA Times 1926. augusztus 1-jén, vasárnap megjelentetett egy cikket, amelyben arról írtak, hogy a csempészett szesz elárasztja Kaliforniát.

1926-ban talán még több ember számára volt érdekes, hogy Calvin Coolidge elnök - az 1929-ben bekövetkező nagy gazdasági világválság előjelei ellenére - bejelentette, hogy "az üzleti hangulat kedvezőnek tűnik", az infláció 0%-os, a munkanélküliség pedig 1,8%-os volt. Bár a Fehér Házban már évek óta voltak telefonok, a készülék csak az 1929-es tőzsdei összeomlás után került az elnök asztalára. Herbert Hoover kereskedelmi miniszter szerint 1926-ban az amerikaiak az ország történetének legmagasabb életszínvonalát élvezték. Éppen akkor mutatták be az első hangosfilmet, és a hangosfilmek megjelenésével számos filmcsillagnak, köztük Greta Garbónak is meg kellett tanulnia angolul. Megjelent a ragasztószalag, a cipzár, a felugró elektromos kenyérpirítók, a TWA, az élő elnök képével ellátott pénzérme. Londonban épp akkor mutatták be a "televíziónak" nevezett új gépet. Az amerikaiak 1926. augusztus 1-jén a baseball-legenda Babe Ruth 33. hazafutását ünnepelték.

A legnagyobb nemzetközi hír, amely 1926-ban megjelent az újságokban, az volt, hogy Mussolini eltörölte a politikai pártokat Olaszországban, Trockij elismerte vereségét és meghajolt Sztálin csoportja előtt a Szovjetunió vezetőjeként, Joseph Goebbelst pedig kinevezték a berlini náci párt élére. Magyarországon felrobbant az ország egyetlen lőszergyára, 24 ember meghalt, 300 megsebesült.

Ebben az évben Magyarországon 6 éves volt a trianoni békeszerződés, és Horthy Miklós admirális volt a régens. Trianon megfosztotta Magyarországot területének 2/3-ától, a gazdaság zűrzavaros volt, és sok magyar hirtelen idegen uralom alatt élt.

Mindezek mellett, bár a helyi és a nemzetközi sajtó láthatóan nem vette észre, 1926. augusztus 1-jén hivatalosan is megalakult a Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház. 

1926 óta Los Angeles megye lakossága több mint 10 millióra nőtt, az eredeti LA Public Library a belvárosában nemrégiben jelentős bővítésen esett át, és a LA City Hall valóban megépült, és nemrég földrengés-biztossá tették. Az Egyesült Államokban ma már az otthonok több mint 98%-ában található televíziókészülék. A világ tanúja volt a zsarnokság és az idegen uralom éveinek Magyarországon, az 1956-os magyar forradalomnak, majd végül a kommunizmus 1989-es bukásának. Most azonban, akárcsak 1926-ban, a szabadságot és a világbékét ismét fenyegetni látszanak a politikai fanatikusok szerte a világon. 

Ellentétben 1926-tal, amikor még az elnöknek sem volt telefon az asztalán, ma az USA-ban szinte minden házban van legalább egy telefon. A technológiai fejlődés és a számítógépek alapvetően megváltoztatták az életmódunkat. Mobiltelefonok, számítógépek, laptopok, hangposta, SMS-ek és mindenféle internetes közösségi média, mint például a Facebook, TikTok, Twitter, mindenütt jelen vannak. És ma már a mi gyülekezetünkben is online tartunk Istentiszteletet - a világon mindenhonnan jövő résztvevőkkel - és a templomban is - hagyományosan.

2020 márciusa óta a COVID járvány közepén vagyunk, egy olyan járvány közepén, amilyenre az 1921-es járvány óta nem volt példa. 2020 nagy részében, március végétől kezdődően, élőben, de online tartottunk istentiszteletet.

A 95. évforduló napján az istentiszteleten

Eseménydús, néha kihívásokkal teli 95 év van mögöttünk. Köszönjük 95 évvel ezelőtti testvéreinknek, hogy elég bátrak voltak ahhoz, hogy megalapítsák ezt a gyülekezetet. Soha nem tudhatjuk, hogy Isten mit tartogat számunkra. De mint 95 évvel ezelőtti testvéreinket és nővéreinket, arra bátorítok mindannyiunkat, hogy továbbra is bízzunk az Úrban, és emlékezzünk Jeremiás 29: 11 szavaira: - Mert tudom a terveimet veletek - mondja az Úr -, a terveimet, hogy boldoggá tegyelek titeket, és ne ártsak nektek, a terveket, hogy reményt és jövőt adjak nektek. 

Tisztelettel, szeretettel:
Boldog 95. évfordulót kíván a Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház! 

Garai Tünde
Főgondnok
2021. augusztus 1., vasárnap

Az istentiszteleten Tai Chen zenélt

Közös ebéd az istentisztelet után


A születésnapos tagok köszöntése

95 év után is létezik a magyar gyülekezet Los Angelesben

Pap S. Lóránt: Születésnapi köszöntés

Esetlen tollal és esetlen hanggal
Köszöntelek:
Ódon épület, új gyülekezet.
Dicsőség, hála Istennek
Ki adtál imatermet, tanodát
Egy szigetet - szent oázist
Imádkozó népednek nyughelyet.
Ki Téged keres, itt Rád talál

Ím, együtt állunk most
Jubileum ünnepén 
Kilencvenöt év tekint vissza ránk
Hálálkodó néped zeng zsoltárt:
Áldassék nagy neved Istenünk
Jajban és bajban menedék vagy nekünk.
Sok isten háza ürült ki köröttünk
Mi hűek vagyunk: - és nagyon szeretünk.

Jóságos szereteted szent melegével
Simogatod néped száz baját
Ez oázison rekedt árva lelkeket állítottad
Tartsák magasan a fáklyát
Köszönettől roskadozva áll most
Jubileum ünnepén
Kis maroknyi néped
Előttünk kihívások mélysége tátong
Bűn terhe alatt roskad a világ
Előttünk a nagy megbízatás
Vár kemény küzdés és kitartás
Mögöttünk kilencvenöt év árja vonul
Szelíd-szenvedőn – örök a remény
Szent küldetés áldott ajándéka hull
Bár zord nézetek vihara kavarog, vadul
Ez épület áll s állni fog akaratodból.

Mi bízunk benned örök Isten. 

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

First Hungarian Reformed Church of Los Angeles 
HAPPY 95th ANNIVERSARY!

Although the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles was officially founded on August 1, 1926, it was actually in 1924 that the first attempts were made to organize a Hungarian church in Los Angeles. Reverend István Csépke had come to town that year to organize a Hungarian Reformed congregation. At that time, there was already the Hungarian newspaper the Californiai Magyarság (founded in 1922), the Hungarian Soccer Club and the Hungarian Workers Group - but no Hungarian church. Reverend Csépke brought 125 Reformed hymnals with him, held worship services, but for whatever reason was not encouraged by the results. After s short time, he departed Los Angeles, but left the hymnals with Mihály Pedéry, and agreed to let them be used by those who came after him. These 125 hymnals became the foundation for what was to come. 

In the summer of 1925, an official with what is now the United Church of Christ, Dr. Edward Evermeyer, encouraged a young Magyar seminarian -  Albert Hady - to visit Los Angeles. Albert Hady came from Szatmármegye and had only been in the US only about 5 years. Albert Hady came to Los Angeles from Buffalo, New York and began scouring the LA area for Hungarians. He attended the Los Angeles Hungarian Soccer Club meetings, the Hungarian Worker Group meetings, looked for Hungarian names in the phone book, and extended invitations to Sunday Worship services to all Hungarians he met. Sunday Worship services were held at the Ferenc Zizda family house on 64th Street. The house is still there.

At the end of the summer, Albert Hady had to go back to school. Encouraged by the attendance at the services organized by the young seminarian, János Décsmán, a former Elder from the Hungarian Reformed Church of Buffalo, now living in Los Angeles with his wife and daughter Ilonka, decided with 42 Magyar individuals to petition what is now the United Church of Christ Home Mission Board, to help them establish and sustain a Hungarian Reformed Church. Along with that request, they also asked the Home Mission Board to entrust Albert Hady  with the Pastoral position as soon as he finished seminary. Meanwhile, the congregation made Albert Hady promise to return upon the completion of his studies. The Home Mission Board granted both requests in January 1926, and in June, degree in hand, Albert Hady returned to Los Angeles and to the people he had left behind.

On Sunday August 1, 1926, after a celebratory Sunday Worship – Ünnepi Istentisztelet után – the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles was officially founded. In going through the old First Church yearbooks, we learn something about the day’s services. On that day, Reformed, Catholic, Lutheran and Hungarians of other faiths came together to sing – “Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk: A templomba megyünk, Hol Istennek Szent Igéjét halljuk.” The congregation rejoiced and Albert Hady encouraged them – “Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!” Afterwards, 42 people – “egy szívvel, egy lélekkel” – proclaimed the founding of the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles. János Décsman, the former Elder from Buffalo became the Chief Elder. A Women’s Guild, a Bible Group, a Youth Group, the Church Newspaper and a Choir were quickly established.

Although the congregation spent their first four years meeting in an American church, the First Church bought its long-time home at 1101 West Florence Avenue in April of 1930, where they remained until 1987. The first Hungarian newspaper in California  – the Californiai Magyarság – dedicated its Friday April 11, 1930 issue to the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles, proclaiming “Templomszentelési kiáltvány!” on the headline, in celebration of the anticipated blessing ceremony of the First Church’s new building, which was held on Palm Sunday, April 13, 1930. Dr. Edward Evermeyer conducted the English portion of the worship, Reverend Hady prayed a blessing, and a guest, friend and classmate of Reverend Hady’s from Lancaster, Reverend Antal Szabó (who became the church's 2nd pastor after Albert Hady's retirement in 1948) conducted the Hungarian portion of the worship. In honor of the occasion Ilonka Décsmán sang a solo and Duci Kerékjártó played the violin. The Church Choir sang “Az egyháznak a Jézus a fundamentuma” – the foundation of the church is Jesus.

And the church grew. With the regular westward migration of Hungarians seeking to escape the hardships of the Great Depression in the Eastern United States, political difficulties in Hungary before and after WWII, the Revolution of 1956, and also with the addition of second and third-generation Hungarians, there were regular changes to the make-up of the congregation. The constant element was the strong foundation of faith in God. In the 1941 Yearbook Reverend Hady writes that “Isten dicsőségére dolgozhatunk…” Let us work to the glory of God. In the 40 Year Anniversary Book, Reverend Antal Szabó writes: “Akik tagjaivá lettetek ennek a gyülekezetnek, azok egy testvéri közösségbe kapcsolódtatok bele, akik vérségi egymáshoz való tartozásnál szorosabban egybekapcsol a közös hit, a közös származás, a közös emberi végzet. Kezdetben bármennyire is idegeneknek éreztétek magatokat az új hazában, itt nem vagytok idegenek, itt testvéreket, barátokat, lelki otthont találtatok. Ha sok volt a munka és a küzdelem, ha sok volt az áldozat, nem volt hiábavaló, mert általa olyan kincseket szerezhettetek, amiket nem rozsda, sem moly meg nem emészthetnek.” In part, he writes – “In the beginning you may have felt like strangers in your new country, but you are not strangers here at this church. Here you have found brothers and sisters, friends and a spiritual home….” 

On the day the church was founded, this is how it was for the rest of Los Angeles on August 1, 1926.
LOS ANGELES, August 1, 1926 - (Sunday) -

The temperature reached a moderate 80 degrees, the overnight low was 62, the wind blew at speeds up to 9 miles an hour, and the skies were clear.

The Los Angeles Times newspaper from August 1, 1926 reported that Los Angeles was to be hosting 9000 delegates from all over the US for various conventions that were to be held in the City during August and September. Also making the news that day was that the Southern California chapter of the National Aeronautic Association met at the Ambassador Hotel to plan flights and make the skies safer for air travel. Willem Van Hollander performed at the Hollywood Bowl the night before. The Times also reported that the LA Public Library downtown was just completed, and that plans were under way for a new City Hall once a lawsuit against the State was won which would allow an increase to the building height. Power use had doubled in Los Angeles in the past 5 years. The City’s population stood at around 1.3 million people. There was a housing shortage, despite an increase in building permits over 1925. A Los Angeles department store advertised a woman’s dress for $1.50 and shoes for $3.50. In a classified ad for a car, someone was asking $450 for a hardly used ‘26 Ford. A real estate speculator hawked income producing citrus estates, the Million Dollar Theater downtown was showing “The Son of the Sheik” starring Rudolph Valentino, and the starlet of the day was Gilda Gray. Prohibition, a national law that banned beer, wine and liquor was 6 years old, and the LA Times on Sunday August 1, 1926 ran a story screaming that contraband liquor was flooding California.

Of interest to perhaps more people in 1926 was that President Calvin Coolidge, despite some foreshadowing of the Great Depression that was to come in 1929, announced that “business looks cheerful”, inflation was at 0%, and unemployment was at 1.8%. Although telephones had been in the White House for many years, the instrument would not actually be on the President’s desk until the Stock Market crash of 1929. Still, according to Herbert Hoover, Secretary of Commerce in 1926, Americans were enjoying the highest standard of living in the Nation’s history. The first movie with sound had just been demonstrated, and many top movie stars, Greta Garbo among them, had to learn English with the advent of the “talkies.” Scotch tape, zippers, pop-up electric toasters, TWA, a coin bearing the image of a living president made their first appearances. A new machine called “television” had just been demonstrated in London. Americans on August 1, 1926 were celebrating baseball legend Babe Ruth’s 33rd home run of the year.

The biggest international news appearing in newspapers in 1926 was that Mussolini had abolished political parties in Italy, Trotsky admitted defeat and bowed to the Stalin group as leaders of the USSR, and Joseph Goebbels had been appointed to the head of the Berlin Nazi Party. In Hungary, the nation’s only munitions works exploded, killing 24, and injuring 300.

Also in Hungary that year, the Treaty of Trianon was 6 years old, and Admiral Miklós Horthy was Regent. Trianon had stripped Hungary 2/3 of her territory, the economy was a mess, and many Hungarians were suddenly living under foreign domination.

Besides all this, although the local or international press apparently did not notice, on August 1, 1926, The First Hungarian Reformed Church of Los Angeles was officially established. 

Since 1926, the population of Los Angeles County has grown to more than 10 million, the original LA Public Library downtown has recently undergone a significant addition, and LA City Hall was in fact built and has just been seismically retrofitted. Television sets can now be found in more than 98% of homes in the US. The world witnessed years of tyranny and foreign domination in Hungary, the Hungarian Revolution in 1956, then finally the 1989 downfall of communism. But now as in 1926, freedom and world peace again appear to be threatened by political fanatics all over the world. 

Unlike 1926, where even the President did not have a telephone on his desk, almost every house in the USA today has at least one telephone. Technological advances and computers have profoundly changed the way we live. Cell phones, computers, laptops, voice-mail, texting, and all kinds of internet social media such as Facebook, Tik Tok, Twitter are everywhere. And today at our church, we now conduct Istentisztelet online - with attendees from all over - as well as in-church.

Since March of 2020, we have been in the midst of COVID-19, a pandemic we have not seen since the 1921 Pandemic. For much of 2020, beginning late March, we worshipped in real time online.

It has been an eventful, sometimes challenging 95 years. We thank our brothers and sisters from 95 years ago for being brave enough to start this church. We never know what God has in store for us. But like our brothers and sisters from 95 years ago, I encourage all of us to continue to put our trust in the Lord and remember the words of Jeremiah 29: 11 - For I know the plans I have for you,” declares the LORD, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. 

Happy 95th Anniversary to the Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház! 

Tünde Garai
Chief Elder
Sunday, August 1, 2021

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések