Karácsony a gyülekezetben


Bátori Zoltán lelkész: Karácsonyi üzenet - Christmas Message

Látom Őt, de nem most; nézem Őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izráelből.  - - 4 Mózes

Kedves Egyháztagok és Hűséges Barátok!

Több, mint 2000 évvel ezelőtt, valahol Keleten, talán pont ott, ahol most háború dúl, egy bölcs ember pihent háza lapostetőjén. Fáradságos hivatása után csendre, békére, és hűvös szellőre vágyott. Megszokott heverőjén pihenve szemeit nyugtatta az általa tökéletesen ismert égbolton. Elméjében kavarogtak a gondolatok. Átgondolta ismét, a városkapunál hozott döntéseit, az ott hallott háborúk híreit, és fülében csengett egy zsidó kereskedő hangos kiáltása, amint népe megmentőjéért (Messiásáért) könyörgött Istenhez, olvasva szent iratait. A bölcs szeme megakadt egy eddig nem látott csillagon, mely lassan közeledett.

- Mi ez? Ezt a fényes csillagot még nem láttam! - Lesietett hát a tetőről, és átsietett tudós barátjához. Az, egy másik tudóssal éppen az eget kémlelte. -Mi az ott az égen nagytiszteletű bölcs? Még sosem láttam! -Bizony, én sem láttam még barátom! -Csak nem az a csillag, melyről Bálám próféta, a mi nagy ősünk beszélt ilyen szavakkal: "Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izráelből." - A bölcsek, egymás szavába vágva idézték a próféta beteljesedett kijelentéseit, míg végül megeggyeztek, hogy Izrael megjövendölt messiás királya csillagát látják. - Nos, ha király születik, illendő tisztelettel köszöntni! Készítsünk méltó ajándékokat, és köszöntsük őt tisztelettel! A keleti bölcsek megtalálták a Messiást, és méltóképpen köszöntötték Őt. 

Talán téged is gondok gyötörnek, és szabadításra vársz. A világ minden táján háború tombol. A természet erősségei megrendültek. Vulkánok törtek ki, árvízek pusztítnak. És még véget sem ért a Covid-19 járvány. Szabadító után kiált a Föld. 

Te megtaláltad már életed megmentőjét? Készítettél méltó ajándékokat számára? (A Lélek gyümölcsét, a szeretetet, életed terheit, s szíved minden kincsét.) A Szeretet Istene téged is vár! Köszöntsd őt a szeretet reménységével!

Reményfeletti békés, áldott Karácsonyt és boldog Új Esztendőt, szeretettel: Bátori Zoltán L.M. Karácsony 2021 

Dear Congregation and Friends!

More than 2,000 years ago, somewhere in the East, perhaps right there where wars now rage, a Wise Man was resting on the rooftop of his house. After a tiring day, he yearned for quiet, peace and a calm breeze. He rested his sleepy eyes on the familiar evening skies above. Various thoughts stirred in the depths of his being. He thought about how earlier in the day, fitting his position in the community, he had provided decisions at the gates of his city. And also, about the most recent news regarding the various wars. In his ears rang the words of an old Jewish businessman, who fervently prayed to God to send the Messiah. Then the Wise Man's eyes suddenly caught the previously unseen glow of a bright star, which slowly appeared to draw nearer. 

What is this? I have never seen that particular shining star! He hurried down from the rooftop and over to similarly wise friends. That friend, with another equally as wise, were just as intent on studying the night sky. What is that over there, said one to another? I have never seen anything like it! And neither have I, was the reply. Could it be the same star, of which the Prophet Balaam said ...? “I see him, but not now; I behold him, but not near. A star will come out of Jacob; a scepter will rise out of Israel. (Numbers 24:17). The Wise Men continued to debate the meaning of Balaam's fulfilled prophecy, until finally they all agreed that they were actually seeing the star of the Messiah of Israel. Said one, well, if a King has been born, it would be fitting to greet Him with deep respect! Said another, let us prepare reverential gifts so that we may greet Him with great honor! The Wise Men of the East hurried to the Messiah to greet Him with utmost respect, reverence and great honor.

Perhaps you too, find yourself roiled by the circumstances of your life and are waiting to be set free. Wars rage everywhere. Nature's strength overpowers. Recent volcanoes have taken many lives, wildfires and flooding have wreaked havoc in unexpected places. And Covid-19 continues to destroy. The Earth cries out for a Liberator. 

Have you yet found your life's Savior? Have you prepared the appropriate gifts: the fruit of the spirit - which is love, your life's work and the treasures of your heart? The God of Love awaits all of us! May you greet Him with the hope that is love!


Advent 4. vasárnapja 

Pillanatok a karácsonyi ünnepség műsorából
Advent 3. vasárnapja

Advent 2. vasárnapja


Advent 1. vasárnapjaMegjegyzés küldése

0 Megjegyzések