Tai Chen gyülekezeti adománya: zene - Tai Chen's church donation: music


 Az egyházunk hálás szívvel köszöni Tai Chennek, a gyülekezet tagjának, hogy hétről hétre zenei előadásával szolgál a templomban.

Our church gratefully thanks Tai Chen, a member of the congregation, for his musical performance in the church week after week.


Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések