Húsvét 2022. április 17. - Áldott feltámadási ünnepeket kívánunk!

 


 Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által. -- 1 Kor. 6:14

Szeretett Gyülekezetünk Tagjai és Kedves Barátaink!

„Feltámadott a Krisztus!” „Bizonnyal feltámadott!” Krisztus első századi követői közkedvelt köszöntését kedves barátomtól, testvéremtől, egykori igazgatómtól, néhai Juhász Sándor Vésztői lelkésztől tanultam. Húsvét közeledtével az ő köszöntése és annak jelentése jut eszembe. Te mire emlékszel húsvét közeledtével? Az év legkülönlegesebb ünnepe a húsvét! 

Krisztus amint elvégezte felfoghatatlan szolgálatát – meghalt helyettünk, hogy mi örökké élhessünk váltsága árán - ígérete szerint, harmadnapon feltámadott. Mit tett, az életét felvett Krisztus? Talán megkereste halálra ítélőit, gyilkosait, kínzóit, elárulóját, megtagadóját egy emlékezetes elszámolásra? Nem. Békességet, reményt és szeretet hozott! Tőled is megkérdezi, Ő, a szeretet, hogy „Szeretsz-e engem? Szeretsz úgy ahogy én az árulót, a gyilkost és a megtagadót?”

Jőj, és tanulj velünk szeretni Megváltónktól! Szolgáljon ez a húsvét ünnepe a hitünk feltámadására. Legyen a szeretet, a megbocsájtás, a béke, a reménység és az újrakezdés ünnepe! 

Áldott és megváltó húsvéti ünnepeket kívánok, szeretettel feltámadott Urunkban, 

Bátori Zoltán, L. M., 

Szeretettel várunk!
Online magyar-angol nyelvű Húsvéti Úrvacsorás Ünnepi Istentiszteletünkre!

2022. április 17. - Húsvét vasárnap - de. 11-kor

Web:  meet.google.com/vcd-rvfy-iwd
Telefon:   +1 916.400.9608   PIN: 788 690 646‬#
 

Istentiszteleti sorrend

Online Úrvacsora:
Készítsük elő az istentiszteleti helyet. A megtört kenyérdarabokat egy szép kistányérba tegyük, a bort vagy szőlőlét valami olyan pohárba töltsük, ami számunkra ünnepélyességet, különlegességet fejez ki. A liturgiát követve mondhatjuk hangosan az ismert szöveget (hitvallás), ahogy a templomban szoktuk.

***

Easter April 17. 2022.


By his power God raised the Lord up from the dead, and he will raise us also. -- 1 Cor. 6:14

Beloved Church Members and Friends!

“He is risen!” “He is risen, indeed!” I learned this First Century greeting of Christ's early followers from my dear friend, brother and long-ago school principal, late Pastor Sándor Juhász of Vésztő. As Easter nears, I recall his greeting and its meaning. What do you recall as we get closer to Easter? Because Easter is the year's most special, holy day! 

Christ - as He completed his inexplicable service - died for us. This was the price He paid so that we may have eternal life. And as He predicted, on the third day He rose again. Just what did the resurrected Christ do? Did he search out those who condemned Him to death? Those who betrayed, denied, tortured and murdered Him, in order to make them account for what they had done?  No. Instead, He brought peace, hope and love! He, the One who is Love, asks you too, "Do you love me? Do you love the way that I do, those who betray, murder and deny?" 

I invite you, come and learn with us our Savior's love! May this Easter serve as the resurrection of our faith! May this day serve as a celebration of love, forgiveness, peace and hope as well as a new beginning!

Wishing you all the blessings promised by Easter, I remain faithfully yours in the risen Christ,

Zoltán Bátori, L. M., 

Please join us online for
EASTER SUNDAY WORSHIP
and Holy Communion in Hungarian and English

April 17., Easter Sunday, at 11 AM!

Web link:  meet.google.com/vcd-rvfy-iwd
or by Telephone: +1 916.400.9608   PIN: 788 690 646‬# 

If you join us online:
Before the service, please prepare a piece of leavened or unleavened bread and a cup of wine or grape juice, with or without alcohol. Please set these near where you will worship.

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések