Karácsonyi Üzenet - Christmas Greetings

 


 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
-- János 3:16

Kedves Testvérem!

Milyen felfoghatatlan szeretet! Isten, az Alkotó, az alkotásával egyenlővé tette egyszülött Fiát, hogy az bemutassa lénye lényegét, a mindennél tisztább, tökéletesebb szeretetét. Értünk élt, és értünk adta legdrágábbját, az életét. Mint Isten, nem halhatott volna meg s ezért emberré lett... Isteni hatalmánál fogva ignorálhatta volna bűneinket, de igazságossága kizárta ezt a lehetőséget. Igazságossága kimondja: "Mert a bűn zsoldja a halál,..." s ezt maga az Alkotó fizette meg helyettünk."... a jóért talán csak meg merne halni még valaki..." de mi bűnösök vagyunk és Ő lejött értünk bűnösökért "... megalázta magát,engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig."

Hogyan válaszolsz erre a különleges szeretetre? Mennyei Atyánk mindannyiunkat hív és vár ennek a szeretetnek megismerésére, megtapasztalására, gyakorlására egy könnyű terepen, a mi közösségünkben. Mi, a Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház nem vagyunk különbek másoknál, s ha te mégis úgy találod, azok nem mi vagyunk, hanem az Isten Lelke által bennünk élő Krisztus. Ő szeretne benned is élni, mert a Szeretet boldognak szeretné látni teremtményeit, gyermekeit, s az csak az isteni szeretet által lehetséges. Hívunk téged és családodat is, hogy együtt megtanuljunk szeretni úgy, mint Ő.

Kívánok neked és szeretteidnek egy békés, boldogságban eltöltött Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Online Karácsonyi Ünnep-i Istentiszteletünkre (December 24. vasárnap, d.e. 11 órakor) szeretettel hívunk és várunk!
Web link: meet.google.com/vcd-rvfy-iwd vagy Tel. 1-916.400.9608 PIN: 788 690 646‬#

Tisztelettel és testvéri szeretettel:
Bátori Zoltán lelkész,
Karácsony 2023

Kedves ünnnepre készülő testvérek!

...és annak nevét immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.
-- Máte 1,23 

Ezekben a mostani bizonytalan időkben, a nehéz anyagi körülmények között, a Covid és a folyamatban lévő és új háborúk árnyékában, legyen nekünk biztatás ez a karácsonyi Ige: ISTEN VELÜNK VAN! Ha Ő velünk van, akkor lehet reménységünk. Nem vagyunk egyedül, az Úr mindig velünk van. Velünk is marad. Tudjuk, hogy szeret minket, mert elküldte egyszülött Fiát. Ahogy megígérte, számíthatunk rá, bármit is hoz a holnap. 

Ezúton szeretnénk kifejezni hálás köszönetünket mindazoknak, akik támogatásukkal, anyagi, erkölcsi, lelki segítségükkel és ajándékukkal, körülvettek az elmúlt kihívást jelentő esztendőben. Ezek a lelki megnyilvánulások adnak erőt a további munkához, melyet 1926 óta, Egyházunk alakulásától kezdve sokan hűségesen végeztek, végzünk. Istenélményekben gazdag karácsonyi ünnepeket és élő reménységgel megáldott békés új évet kívánunk! 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!  

E szent karácsonyi időszakban és az új évben töltse meg otthonunkat és szívünket az Ő jelenléte, békéje, kegyelme és örökké tartó szeretete.

Los Angelesi Első Magyar Református Egyház Vezetősége, 2023 Dec.

* * *

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
-- John 3:16

Dear Brothers and Sisters!

What incomprehensible love! God, the Creator, equated His only begotten Son with His creation, so that He might show the essence of His being, His love, purer and more perfect than all. He lived for us and gave His most precious life for us. As God, He could not die and therefore became man... In his divine power he could have ignored our sins, but his justice precluded that possibility. His justice says: "For the wages of sin is death..." ...and the Creator Himself paid the price for us."... for the sake of good, perhaps one more would dare to die..." but we are sinners and He came down for us sinners "...humbled Himself, being obedient unto death, even the death of the cross."

How do you respond to this special love? Our Heavenly Father invites and waits for all of us to know, experience and practice this love in an easy field, in our community. We, the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles, are no different than anyone else, and if you find that we are, it is not us, but Christ living in us by the Spirit of God. He wants to live in you because Love wants to see His creatures, His children, happy and that is only possible through divine love. We invite you and your family to learn together to love like Him.

I wish you and your loved ones a peaceful, Merry Christmas and a Happy New Year! 

With brotherly love:
Pastor Zoltán Bátori
Christmas 2023

Dear Brothers and Sisters in Christ!

And they will call him Immanuel which means: God is with us. 
-- Matthew 1:23 

In these challenging times, through financial uncertainties, under the shadows of Covid and ongoing and new wars, may we be encouraged by these words: GOD IS WITH US! If He is with us, we can have hope. We are never alone - the Lord is always with us. We know He loves us because He sent us His only begotten Son. As He promised, we can count on Him, whatever tomorrow brings.  

At this time, we would like to express our heartfelt gratitude for your prayers, gifts and kind acts throughout another challenging year. Your kindness and generosity make it possible for us to continue to serve the people who come to our church to find God in their lives and remain faithful to their deepest inner call. Thank you again for helping us continue the humble but important work we have been doing since our founding here in Los Angeles in 1926. 

We warmly welcome you and your loved ones to all of our events!   

During this holy Christmastime and in the New Year, may your home and heart be filled with His presence, peace, grace and everlasting love.

The First Hungarian Reformed Church of Los Angeles, 2023 Dec.

We warmly invite you for online worship and Holy Communion on Dec. 24., Sunday at 11 AM! Weblink: meet.google.com/vcd-rvfy-iwd or Tel. 1-916.400.9608 PIN: 788 690 646‬#


Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések