Áldott húsvéti ünnepeket! - Csatlakozzon hozzánk vasárnap videokonferencián


Szeretett Gyülekezetünk Tagjai és Kedves Barátaink!

Elvégeztetett...

A világegyetem el nem bukott teremtményei dermedt csendben álltak. Alkotónk, s alkotójuk a kínkereszten függött.
Érthetetlen jelenet! Aki mindeneknek eredete, miért hagyta, hogy ezt tegyék vele? ...s elhangzik az isteni szeretet üzenete közvetítésére kiválasztott nép szombatkezdeti imádsága: "ELVÉGEZTETET"....de már a folytatáshoz nincs több élet. ( ..."az ég és a föld, és azoknak minden serege."... Már nem hagozhatott el.)

Hangja elcsuklott, s az élet forrása élettelenül függött a kereszten. Gyászba borult a világegyetem, s csak Lucifer nevetett. Nem tudta, hogy az "ELVÉGEZTETETT"- tel pusztulása felett hangzott el az ítélet. Isten egyszülött Fia elvégezte a világ megalapítása előtt lefektetett isteni tervet: Az emberiség megmentését bűneiből. Jogalapot szerzett számunkra kereszthalálával az örökéletre. Megmutatta az Alkotó lénye lényegét: felfoghatatlan szeretetét. Ez az üzenet minden ember számára szól. Imádkozunk, hogy mindenki csatlakozhat hozzánk húsvét vasárnap Ápr. 12-én, hogy együtt tükrözhessük vissza ezt az üzenetet. Legyünk megáldva Isten mennyei szeretetének örömével és az örök élet reményével - a síron túlmutató élettel - Urunk feltámadása által!

Áldott és megváltó húsvéti ünnepeket kívánok, szeretettel feltámadott Urunkban, 
Bátori Zoltán, 
Minister 

Feltámadott az ÚR! -- Lukács 24,34.

Szeretettel várunk!
Online magyar-angol nyelvű
Húsvéti Úrvacsorás Ünnepi Istentiszteletünkre!
2020. április 12 - Húsvét vasárnap - de. 11-kor

Kedves Testvereink!

Szeretettel hívunk és várunk április 12-én, magyar-angol nyelvü Húsvéti Úrvacsorás Ünnepi Istentiszteletünkre, amit videokonferencia segítségével tartunk. Kérjük csatlakozz hozzánk vasámap délelőtt 11 órakor (Los Angeles-i idő szerint) az internet segítségével!

Ha technikai segitségre van szükséged a csatlakozáshoz, irj üzenetet a
templom@elsoegyhazla.org email címre, vagy hívd a 626-593-9747-es telefonszámot.

A 11:00 órai szolgálat előtt készítsen elő egy darab kovászos vagy kovásztalan kenyeret. Készit sen elő egy csésze bort vagy alkohol mentes szölölét is. Helyezze ezeket közel magához, amikor résztvesz velünk az istenti szteleten. Tegye talán egy teritöre. amely emlékezteti egy különleges helyre, vagy egy személyre, akivel kapcsolatban áll az Istenben való hitében. Kérjük. kapcsolódjon az elsoegyhazla.org weboldalunkhoz a számitógépével, hogy követhesse az istentisztelet menetét.

A feltámadás örömhirével kivánunk áldott húsvéti ünnepeket!
Los Angeles-i Elsö Magvar Református Egyház Vezetősége 

* * *


Easter 2020


Dear Members and Friends in the Lord Jesus Christ!

It is finished...

The creatures of the universe were frozen stiff and completely silent. Our creator, and their creator, hung on the tormentor's cross. An incomprehensible scene. As the originator of everything, why did He let this happen?  Yes, the Saturday prayer will be said by the people chosen to convey the message of God's love: "IT IS FINISHED"... But there is no more life to continue. ("Heaven and Earth and all their host" ...could no longer be heard.) His voice falls, and the source of life hangs dead on the cross. The universe mourns, but Lucifer only laughs. He did not know that this was the verdict of his eternal destruction.

The Only Begotten Son of God accomplished the divine plan laid down before the foundation of the world: The salvation of humankind from sin. He earned our right to eternal life at the cost of his life on the cross. He showed the essence of the Creator's being - his great and incomprehensible love. This message is meant for all human beings. We pray that we may reflect on this message together with you on Easter Sunday, April 12th. In the meantime, may all of us find ourselves blessed with the joy of God's incomprehensible love and the hope of eternal life - life beyond the grave - because of our Lord’s Resurrection!

Wishing you a blessed Easter, I remain faithfully yours in the risen Christ,
Zoltán Bátori, 
Minister 

The Lord is risen indeed! -- Luke 24:34.

Please join us online for
EASTER SUNDAY WORSHIP
and Holy Communion in Hungarian and English
April 12 at 11 AM!

Dear Brothers and Sisters!

Before the 11 AM service please prepare a piece of leavened or unleavened bread. Also prepare a cup of wine or grape juice, with or without alcohol. Set these near where you will worship with us. Perhaps you want to put them on a lovely cloth that reminds you of a special time or a person deeply connected with you in your faith.

Please have your computer open to the Order of Worship on our website www.elsoegyhazla.org

Here is how to participate:

1. Regular Phone Conferencing: 
Voice only, no camera 
From a regular phone in the US call: 1.408.418.9388.
From a regular phone in Hungary call: 36.1.429.2374.
Access code: 628 843 238#. Church ID Meeting Number: 628 843 238.

2. Computer Video Conferencing: 
Voice AND camera. In a notebook-type computer, the camera and speaker are already built-in. If you use a desktop-type computer with just a microphone (no camera), it is voice only. To participate go to https://meetingsamer4.webex.com/meet/elsoegyhazla. After opening the page you will be asked to download install webex.exe (prompted at your first login only). WHEN the program asks, provide Church ID Meeting Number 628 843 238.

3. Smartphone Video Conferencing: 
After opening the page, you will be asked to download install the Cisco Webex meetings app. After the program is installed, you will be asked to provide a name and email. To join the video conference, you need to allow the program to use the camera and microphone features.
WHEN the program, asks, provide the Church ID Meeting Number. 628 843 238.

If you have problems or questions, please call 626-593-9747.

HAPPY EASTER from the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések