Karácsony Ünnepe – Online istentisztelet úrvacsorával - Sermon 2020. december 25.


Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok
További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

Ó, JŐJJETEK, HÍVEK MA LELKI NAGY ÖRÖMMEL...
„Ó, jőjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel, a jászolhoz Betlehembe jöjjetek el!
Megszületett az angyalok királya: 
Ó, jőjjetek, imádjuk, ó jőjjetek, imádjuk, ó, jőjjetek, imádjuk az Úr Krisztust.


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 

I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Szeretettel köszöntünk! Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship, and wish all of you the hope, joy, peace, and love that is promised by the birth of Jesus!

Today is Christmas Day. For Christians, Christmas is when we celebrate the birth of the Christ child. God sent His Son, Jesus, into the world to be born. His birth brought great joy to the world. Shepherds, wise men, and angels all shared in the excitement of knowing about this great event. They knew this was no ordinary baby. The prophets of the Bible had told of His coming hundreds of years before. The star stopped over Bethlehem just to mark the way for those who were looking for this special child. Why did God send His son to this sometimes cruel and hard world? He sent Jesus to us so that one day, He would grow up to become a very important part of history. The birth of Jesus is a gift and a story of joy, peace, love, and hope. At Christmas, we as Christians believe that God's greatest gift of love was Jesus, the Savior of the world. Today we light the fifth candle, called the CHRIST Candle. The Christ Candle represents the light that the Son brought into the world when he was born a little baby, God in the flesh.
Karácsony napján, december 25-én Jézus Krisztus megszületését ünnepeljük. Karácsonyt, a nyugati kereszténység december 25-én, a Julián-naptárt használó keleti keresztény egyház pedig január 7-én tartja. A kereszténységnek a húsvét mellett karácsony második legnagyobb, gyakorlatilag legjelentősebb, legelterjedtebb ünnepe, egyben világszerte a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe. 

Hálás köszönet.....we thank our Pastor Zoltán Bátori, L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We thank Tünde Garai, Oliver Mónus, Andrea Kotschy, and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 

Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have a 20 minute Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.

Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating. 

PLEASE HAVE YOUR BREAD and WINE READY FOR HOLY COMMUNION.  

ORGAN PRELUDE
Oliver MonusENGLISH WORSHIP

GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori, L.M.

OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

HYMN: Hymn No. 188. O Come All Ye Faithful, v.1 and 4.
O come, all ye faithful, joyful and triumphant
O come ye, o come ye to Bethlehem
O come and behold Him, born the King of Angels
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
Christ the Lord.

Yea, Lord, we greet Thee, born this happy morning
Jesus, to Thee be glory given
Word of the Father
Now in flesh appearing
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
Christ the Lord! 


BIBLE READING: Luke  2: 1-14.
Tünde Garai
1. In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled. 
2. This was the first enrollment, when Quirin'i-us was governor of Syria. 
3. And all went to be enrolled, each to his own city. 
4. And Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, 
5. to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. 
6. And while they were there, the time came for her to be delivered. 
7. And she gave birth to her first-born son and wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. 
8. And in that region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. 
9. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. 
10. And the angel said to them, "Be not afraid; for behold, I bring you good news of a great joy which will come to all the people; 
11. for to you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. 
12. And this will be a sign for you: you will find a babe wrapped in swaddling cloths and lying in a manger." 
13. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, 
14. "Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom he is pleased!"

SERMON: The First Christmas
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

PASTORAL PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.


ENGLISH HOLY COMMUNION

Invitation to Holy Communion. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Please have your wine and bread with you, wherever you may be. For Holy Communion this morning, I invite you to lend Christ your table.

Words of Grace. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

Sharing of the Bread and Wine 
(please wait to eat & drink together during Hungarian Communion).
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Bread of Heaven. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the bread we share.

Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Cup of Blessing.

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the cup we share. 

Prayer of Thanksgiving
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us pray in thanksgiving for this meal of grace, rejoicing that, by the very method of our worship, we have embodied the truth that Christ’s love is not limited by buildings made with human hands, nor contained in human ceremonies, but blows as free as the Spirit in all places. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
Spirit of Christ, you have blessed our tables and our lives. May the eating of this Bread give us the courage to speak faith and act love, not only in church sanctuaries, but in your precious world, and may the drinking of this Cup renew our hope even in the midst of pandemics. Wrap your hopeful presence around all whose bodies, spirits, and hearts need healing, and let us become your compassion and safe refuge. Amen. 

ÚRVACSORA - Holy Communion in Hungarian.

Meghivás
Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr Asztala. Az Úr hívja mindzokat, akik bíznak benne, hogy éljenek javaival. A mi Urunk Jézus Krisztus asztala készen áll mindazok számára, akik őszintén megbánják bűneiket; szívesen hívjuk őket, hogy osszák meg velünk a sákramentumot.  Akik pedig ez alkalommal nem kívánnak úrvacsorát venni, maradjanak velünk imádságos lélekkel.

ÚRVACSORA ÉNEK: 345. ének: Megterítve áll előttünk.... 
Megterítve áll előttünk a szeretet asztala, 
maga szerzé nagy Mesterünk, ki érettünk meghala: 
Hogy halála érdemében, a kenyér és bor jegyében, 
Hit által részesüljünk, örök életet vegyünk. 

Asztalodnál egyesítsél minket szívben, lélekben,
magas célunkra segítsél s köss össze szeretetben,
Hogy így imádva Atyánkat, szeretve embertársunkat
Kövessük nyomdokodat s nyerjük meg országodat!

Asztalodnál erősíts meg minket igaz hitünkben,
Hogy gyümölcseit hozzuk meg már e földi életben:
Legyen igazság, békesség, köztünk szeretet s egyesség,
Jézus, hitünk védelme, légy célunk segedelme!" 


Fohász
Bátori Zoltán, L.M: 
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentene minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akaratja szerint, kinek legyen dicsőseg mindörökkön örökké! Ámen.

Mielőtt tehát e szent asztalhoz járulnánk, tárjuk ki szivünket a Szentlélek Isten előtt, hogy készitsen el méltóképen e nagy vendégségre. Evégből mindenekelőtt tegyünk vallást a mi bűneinkről, könyörögvén ekképen.

Bűnbánó imádság
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme, egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent Felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az Ő nevéért. Ámen.

Nyilvános vallástétel és fogadalom
Bátori Zoltán, L.M: 
Vallást tettünk a mi bűneinkről, jertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes
keresztyén egyház hitvallását: 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszitteték, meghala és eltemetteték: szálla alá poklokra; harmad napon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe; ül az Atya Isten jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat; szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök életet. Ámen. 

Bátori Zoltán, L.M:
Jóllehet, testvéreim én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatához képest még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg.

Bátori Zoltán, L.M: 
Azt kérdem először is: Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestűl fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten itélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt bűntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Másodszor: Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazit? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Harmadszor: Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz az örök dicsőségébe? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Mindezeket bizonnyal elhívén, igéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai az ő dicsőségére éltek?  

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Igérem és fogadom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, igérem és fogadom. 

Bűnbocsánat hirdetés
Bátori Zoltán, L.M:  
Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem tinektek a ti bűneiteknek bocsánatját és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő szent Fiáért mindnyájunknak. Ámen. 

Szertartási beszéd
Bátori Zoltán, L.M: 
Mielőtt e szent asztalhoz járulnátok, halljátok meg, testvéreim, miképen szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát.

Megírta ezt a három első evangélista, Máté, Márk és Lukács; de legteljesebben Pál apostol írta meg a korinthusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben ekképen:

“Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam; hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: "Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."

Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált vala, ezt mondván: "E pohár amaz új testámentom az én vérem által; ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amig eljövend.” 

Meghívás az Úr asztalához 
Bátori Zoltán, L.M: 
Most pedig, akik magatokat illendőképen elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. 

Úrasztali imádság
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Hálaadással vesszük, Urunk, asztalodról ezt a kenyeret és ezt a bort, hogy Krisztus halálára emlékezzünk és hogy megpecsételtessék a Krisztussal és egymással való közösségünk. Lelked erejével tedd a földnek a gyümölcseit az üdvösségnek eszközeivé, hogy míg mi testileg élünk velük, lelkünk hit által tápláltassék az örök életre. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr teste és vére.... 
(A szent jegyek fogyasztása. Eating of the bread, drinking of the wine.)

Záró beszéd
Bátori Zoltán, L.M: 
Keresztyén atyámfiai, így szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minekelőtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelemét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban. 

Ne uralkodjék többé tibennetek a bűn: sőt viseljétek magatokat a ti keresztyén rendeltetéstekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyitott a Jézus Krisztusban. Legyetek mint ő szentjei és szerettei könyörületesek; öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelidséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást és ha egymásra valami panaszotok vagyon, bocsássátok meg egymásnak, mint Jézus megbocsátott tinektek. 

Az Istennek békessége uralkodjék a ti sziveitekben, melyre hivattatok is egy testben. 

Most, mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jertek, emeljük fel szívünket Istenhez és adjunk hálát velünk közlött kegyelmességéért, imádkozván ekképen: 

Hálaadó imádság
Bátori Zoltán, L.M: 
Mennyei édes Atyánk! A szent vacsora sákramentomában hozzánk való megengeszteltetésednek zálogát adtad minékünk a Jézus Krisztus által: mit adjunk mi tenéked a te jótétidért? 

Hirdetjük egész életünkben a te könyörületességednek gazdagságát, amely által minket fiaiddá, leányiddá fogadtál és a te örökségedre elválasztottál. 

Oh Isten! Nagy áron váltottál meg minket; melyért téged magasztalni, lelkünket és testünket tenéked szentelni: ez lesz életünknek öröme. Fogadd el, Uram, hálánk buzdulását és segíts minket a te kegyelmeddel, hogy amit tenéked e szent alkalommal fogadtunk, meg is teljesíthessük: legyünk hívek tehozzád mindhalálig. 

Taníts minket akaratodnak cselekvésére.  A te Szentlelked szüljön minket újakká, hogy mától fogva éljünk a Jézus Krisztusban való hitnek általa, aki minket szeretett és adta magát miérettünk. Óh békesség Istene! Szentelj meg minket tökéletesen; tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, feddhetetlenségben, egész a napig, melyen eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek tevéled, mi Atyánkkal és a Szentlélekkel, mi vigasztalónkkal egyben légyen örökkévaló hála és dícsőség. Ámen. 

Miatyánk 
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!  Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vetkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kisértetbe, de szabadits meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind-örökké. Ámen! 

Megáldás 
Bátori Zoltán, L.M: 
Végezetre kérlek titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket és ne szabjátok magatokat e világhoz, 
hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy kedveljétek az Istennek ama jó, kedves és tökéletes akaratját.  Ámen! 

SPECIAL MUSIC: 
Oliver Monus, piano solo

Loránt Papp, vers

Ukrajnai Sámuel Alapítvány csetfalvi befogadó családjában élő gyerekek


Ukrajnai Sámuel Alapítvány befogadó Baksa családjának gyermekei
MAGYAR ISTENTISZTELET
 
KEZDŐ ÉNEK: 199. ének: Óh áldott város Bethlehem
Óh áldott város Bethlehem 
Mély csend borult reád,
Mikor a menyből Istenünk
Leküldte szent fiát.

De a sötétben fény lett
Az örök régi fény,
Fölötted áldott Bethlehem 
Karácsony éjjelén!


ELŐFOHÁSZ
Bátori Zoltán, L.M. 

FENNÁLLÓ ÉNEK: Eva Matte, Oliver Monus: Itt állok jászolod felett ....
Itt állok jászolod felett,
Ó, Jézusom, szerelmem, :/:
Eljöttem, elhoztam neked,
Amit kezedből nyertem:
Vedd elmém, lelkem és szívem,
Hadd adjam néked mindenem,
Hogy kedves légyek néked!

Nem éltem még e föld színén:
Te értem megszülettél, :/:
Még rólad mit sem tudtam én:
Tulajdonoddá tettél;
Még meg sem formált szent kezed,
Már elválasztál engemet,
Hogy társam légy e földön.

Halálban, éjben vártam én:
Fölkelt a nap rám véled. :/:
Terólad ömlik rám a fény:
A béke, boldog élet,
A lélek ékességei;
Belőlük hitnek mennyei
Szép tisztasága árad.BIBLIA OLVASÁS: János 1:10-12; Rómaiakhoz 8:31-32.
Kotschy Andrea: 
János 1:10-12
10 A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt. 11 Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be õt. 12 Valakik pedig befogadák õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az õ nevében hisznek;

Rómaiakhoz 8:31-32 
31 Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? 32 A ki az õ tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem õt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?

IGEHÍRDETÉS: Nem kell az ajándékod!
Bátori Zoltán, L.M. 

NAGY ÉNEK: 310. ének: Uram, ím mindent hozok
Uram, ím mindent hozok
Testem és lelkemet
Mint élő áldozatot fogadj el engemet.
Oh, ihless meg szent tűzzel, Szent lángod szálljon rám!
Várok, várok, várok, Szent lángod szálljon rám!
HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori Zoltán, L.M: 

PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

ZÁRÓ ÉNEK: 198. ének: Csendes éj
Csendes éj, szentséges éj!
Mindennek álma mély,
Nincs fenn más, csak a szent szülőpár
Drága gyermekük jászolánál.
Szent Fiú, aludjál!
Szent Fiú, aludjál!

Csendes éj, szentséges éj!
Pásztornép, nagy hír kél.
Halld az angyali halleluját,
Szerte zengi e drága szavát:
Krisztus megszületett!
Krisztus megszületett!

Csendes éj, szentséges éj!
Örvendj, szív, higgy, remélj!
Isten Szent Fia áldva néz 
Rád a megváltás rég várt hajnalán.
Eljött Jézus, az Úr,
Eljött Jézus, az Úr! 


HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Angolul: Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Magyarul: Bátori Zoltán, L.M.

VIII. HÍRDETÉSEK
Garai Tünde
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. On this first day of Christmas, I would like to wish everyone all of God's rich blessings - days filled with hope, joy, pace and love as promised by the birth of Jesus - now and in the New Year ahead. 

Előzetes! Please note the following events on your calendar: 
December 27 - last Sunday in 2020.
January 3rd - HAPPY NEW YEAR! First Sunday in 2021. Istentisztelet Urvacsora Osztással. 
AND.....
Saturdays at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you, you care about us, let's catch up! 
Sundays at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Fridays, weather permitting: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings. Let us know if you are interested. We will make sure you get the info.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who daily put themselves and families at risk, so we can remain well. 
Please also pray for anyone who is traveling right now.

Boldog születésnapot kivánunk! - Happy Birthday to our minister Zoltán Bátori, Tünde B., Marie S., and all born in December!  Isten éltessen sokáig! 

Finally...please watch our online Christmas Program: elsoegyhazla.org. Részlet: Lakatos Béla: Csendes éj.....THANK YOU! Hálás Köszönet!
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation.

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Áldott karácsonyi ünnepeket és jó egészségben, békességben, 
áldásokban gazdag új esztendőt kívánunk! 
 
MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR!
We wish everyone the hope, joy, peace, and love 
that is promised by the birth of Jesus!

Los Angeles, 2020. December 25. -- A gyülekezet vezetősége

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések