Húsvét 2021. április 4. - Áldott feltámadási ünnepeket kívánunk!


 Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által. -- 1 Kor. 6:14

Szeretett Gyülekezetünk Tagjai és Kedves Barátaink!

A 21.századi embernek erről az ünnepről általában ezek jutnak az eszébe: nyuszitojás, hímestojás, likőrök, részegség, munkaszüneti nap, vendégség (vendégeskedés), locsolkodások emléke. Valójában a húsvét arról szól, amit eszünkbe juttat. Nekem egészen más jut az eszembe! 

Nekem a húsvét a Megváltóm megváltó áldozata és feltámadása. Egy új szövetség, melyet Teremtőm felkínált nekem s én örömmel elfogadtam azt. Egy különleges lehetőség, melyben a reménytelenségemből egy örök élet reménysége megváltoztatta az életemet. Igen, vannak nemzeti tradícióink, melyek egykor jelentettek valamit, de ma már átvették az ünnep eredeti jelentőségét. Ezek nem bűnös, vagy megvetendő dolgok, csak akkor, ha elhomályosítják az ünnep eredeti célját. 

Amikor templomunkban a Krisztus testét és vérét jelképező szimbólumokat magunkhoz vesszük, Krisztus halálára és feltámadására emlékezünk. Isten olyan nagy mértékű szeretetére emlékezünk, amely egyszülött Fiát adta, hogyha egyetlen ember - például te - hisz benne, el ne vesszen, hanem örökélete legyen. A szent dolgok magunkhoz vétele, és a megemlékezés áhitata közösséget teremt köztünk, hisz mindnyájan rászorulunk a megváltására. Erre a közösségre szeretnélek hívni téged és szeretteidet! Emlékezzünk és ünnepeljünk együtt a Jézus Krisztus feltámadását! 

Áldott és megváltó húsvéti ünnepeket kívánok, szeretettel feltámadott Urunkban, 

Bátori Zoltán, L. M., 

Szeretettel várunk!
Online magyar-angol nyelvű Húsvéti Úrvacsorás Ünnepi Istentiszteletünkre!

2021. április 4. - Húsvét vasárnap - de. 11-kor

Web:  meet.google.com/vcd-rvfy-iwd
Telefon:   +1 916.400.9608   PIN: 788 690 646‬#
 

Online Úrvacsora:
Készítsük elő az istentiszteleti helyet. A megtört kenyérdarabokat egy szép kistányérba tegyük, a bort vagy szőlőlét valami olyan pohárba töltsük, ami számunkra ünnepélyességet, különlegességet fejez ki. A liturgiát követve mondhatjuk hangosan az ismert szöveget (hitvallás), ahogy a templomban szoktuk.

***

Easter April 4. 2021.


By his power God raised the Lord up from the dead, and he will raise us also. -- 1 Cor. 6:14

Beloved Church Members and Friends!

The people of the 21st century usually think of  Easter as follows: the Easter Bunny, painted eggs, candy, champagne brunch parties (often too much champagne), a few days off from work to vacation with friends and relatives, etc. Easter nowadays can pretty much mean whatever we can think of. I have something completely different in mind! 

For me, Easter is the redeeming sacrifice and resurrection of my Savior. It is a new covenant that my Creator offered me and I gladly accepted. It is a special opportunity in which the hope of an eternal life out of hopelessness changed my life. Yes, we have national traditions that once meant something, but today they often compete with the original significance of  Easter. These are not sinful or despicable things unless they obscure the original purpose of Easter. 

When we receive the sacred items that symbolize the body and blood of Christ in our church, we remember the death and resurrection of Christ. We remember the great love of God that gave His only begotten Son, that if anyone - such as you - believed in Him, you should not perish, but have His inheritance. Accepting the sacred items during Holy Communion and worshiping in remembrance creates community among us because all of us share the need to be saved. I invite you and your loved ones to our community! Be with us, let us remember and celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ together!

Wishing you all the blessings promised by Easter, I remain faithfully yours in the risen Christ,

Zoltán Bátori, L. M., 

Please join us online for
EASTER SUNDAY WORSHIP
and Holy Communion in Hungarian and English

April 4., Easter Sunday, at 11 AM!

Web link:  meet.google.com/vcd-rvfy-iwd
or by Telephone: +1 916.400.9608   PIN: 788 690 646‬# 

Before the service please prepare a piece of leavened or unleavened bread and a cup of wine or grape juice, with or without alcohol. Please set these near where you will worship.

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések