Virtuális vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. április 19.

Vasárnap ismét videokonferencia segítségével tartott istentiszteletet a gyülekezet. Talán már kezdjük megszokni. Mindenesetre a technika kezd bejáródni és a gyülekezet tagjai is egyre gyakorlottabbak az informatikai eszközök kezelésében. A videokonferencián való élő találkozás, élő beszélgetés valamennyire pótolja a fizikai találkozást és segít a közösség összetartásában is ezekben a nehéz időkben. Köszönjük azoknak, akik velünk voltak az istentiszteleten, és köszönet mindazoknak, akik aktívan közreműködtek. 

A közösségünkben köszönthettük Danku Attila konzult és a néhány nappal ezelőtt kibővült családját, és Geburth Pétert, aki kényszerűségből a kórházi szobájából jelentkezett be. Az istentiszteleten imádkoztunk mindannyiuk és mindannyiunk egészségéért, és mindenkiért, akik nehézséget szenvednek, vagy elvesztették szeretteiket a járvány következtében.Élőben délelőtt 11 órakor - LIVE at 11 AM via teleconference / videoconference
Információ a csatakozáshoz - For information how to connect send letter to templom@elsoegyhazla.org

ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 

I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
We thank you for joining us for this morning. Thank you to our Minister,  Zoltán Bátori for today's service. We thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen for today's special music.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.

II. ENGLISH WORSHIP
 Zoltán Bátori

III. GREETINGS and CALL to WORSHIP

IV. OPENING PRAYER

V. HYMN: His Name is Wonderful.
His name is wonderful; His name is wonderful
His name is wonderful; Jesus my Lord

He is the mighty King; Master of everything
His name is wonderful; Jesus my Lord

His name is wonderful; His name is wonderful
His name is wonderful; Jesus my Lord

Bow down before Him; Love and adore Him
His name is wonderful; Jesus my LordVI. ENGLISH BIBLE READING: Ephesians 2:13-14.
Dr. Tai Chen:
13 But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. 14 For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility...

Tünde Garai
John 4:46-48; 46 Once more he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. 47 When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. 48 “Unless you people see signs and wonders,” Jesus told him, “you will never believe.”
John 4:50. 50 “Go,” Jesus replied, “your son will live.” The man took Jesus at his word and departed.
John 16:7. 7 But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you.

VII. SERMON: The Gospel of Quarantine.

VIII. PASTORAL PRAYER

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal.
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo; Dr. Tai Chen, flute solo.

X. MAGYAR ISTENTISZTELET
Bátori  Zoltán 

XI. KEZDŐ ÉNEK: 43. ének: 84. Zsoltár -  Óh Seregeknek Istene!
Ó, seregeknek Istene,
Mely kedves gyönyörűsége
A te szerelmes hajlékidnak!
Az én lelkem fohászkodik,
Tornácodba kívánkozik.
Ó, Istene a magasságnak!
Áhítozik testem, lelkem
Tehozzád, élő Istenem!


XII. ELŐFOHÁSZ

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 65. ének: 136. zsoltár - Áldjátok az Úr nevét...
Áldjátok az Úr nevét,
Azkik néki szolgáltok,
Magasztaljátok őtet
Kik hív szolgái vattok,
Kik állotok házában,
És jártok tornáciban!XIV. BIBLIA OLVASÁS: 91 (90). ZSOLTÁR. ISTEN VÉDŐSZÁRNYA ALATT
Dr. Havasi Katalin:
1Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, 2az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom! 3Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. 4Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod. 5Nem kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól; 6sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől. 7S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el. 8Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bosszút a bűnösökön. 9Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra. 10Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz. 11Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. 12A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. 13Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el. 14„Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. 15Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki. 16Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet.”

XVI. NAGY ÉNEK: 124: Nagy vagy, te Isten...
Nagy vagy Te, Isten, nagy a Te hatalmad,
Világteremtő a Te szózatod!
Mondád: „Legyen!”, s a puszta semmiségből
Világosság s mindenség támadott.
A csillagezrek, a nap fényessége,
Ég, föld követte szent parancsszavad.
Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja
Mindenható, dicső hatalmadat.XV. IGEHÍRDETÉS: Van Hatékony Vakcina?

Kedves Testvéreim, Barátaim!

Még mindig, csak a neten keresztül találkozhatunk, de ez nem feltétlenül a közösség kárára történik. A távolság egymástól, felértékeli a találkozás örömét s azokat az emlékeket, melyeket együtt szereztünk korábban.

Imádkozzunk!

Mennyei Jó Atyánk!
Ebben a különleges helyzetben, - félelmeinkkel, veszteségeinkkel, egzisztenciális krízisünkben- hozzád fordulunk, hisz ki máshoz fordulhatnánk! Te vagy az egyetlen világegyetemünkben, akiben, mint Gondviselőnkben bízhatunk! Bizalmunk nem csupán tanításainkra, a Szentírásra, hanem különösen tapasztalatainkra támaszkodik. Hálásak vagyunk neked azokért s azért, mert mindazokat elménkbe és szívünk hústábláiba vésted. Kérünk, légy ma is velünk! Emlékeztess minket mindazon eseményekre, melyekben megismerhettük hűséged hozzánk, gyermekeidhez! Add, hogy azon emlékeket sosem felejtsük el és jóhíred megosztásakor olyan hitellel tudjuk elmondani a bajban lévőknek, hogy ők is erőt nyerhessenek azok által! Hálásak vagyunk Szent Fiadért, aki életével pecsételte meg a velünk való kapcsolatot. Ámen!

Mindenekelőtt olvassuk el Pál apostol leveléből, a hozzánk hasonló helyzetben írtakat:

"Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor „távol” voltatok, „közel” kerültetek a Krisztus vére által.  Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést..."(Ef 2:13,14)

Jó hír a karantén alatt.

Mielőtt az ígei jó hírről szólnék, engedjétek meg, hogy egy különleges és szintén ünnepélyes jó hírt adjak közre!
Danku Attila barátunk felesége április 9-én, a hálószobájukban egészséges fiúgyermeket hozott világra. (A járványhelyzet miatt kockázatosabbnak találták a kórházi szülést s így két profi szülésznő segítségével történhetett meg az élet legnagyobb csodája.) Isten áldja meg őket, gyermekeikkel együtt! (Az újszülöttnek két nővére is együtt örül a család szaporodtának, kisöccsüknek.)

Sajnos rossz híreink is vannak!

Garai Tünde texasi unokaöccse, a 30-as éveiben asztmarohama következtében elhunyt. Sajnos, a texasi rend szerint nem lehet tudni, hogy a korona vírusnak van-e köze a halálesethez. Imádkozzunk a gyászoló család lelki, testi egészségéért!

Másik rossz hírünk, Geburth Péter barátunk súlyos állapota, melynek következtében ma-amikor e sorokat írom-szívbillentyű cserét kell végrehajtani rajta.

Imádkozunk érte mindazok, akik ismerjük és szeretjük őt. Kérlek titeket, akik nem ismeritek Pétert, ti is imádkozzatok érte, orvosaiért feleségéért!

A páli tapasztalatot most mi is átélhetjük. Akik valaha távol voltunk egymástól, akik a világ 4 égtájáról és 6 különböző vallásfelekezetből kerültünk egy közösségbe akkor, amikor Krisztus követőivé lettünk, egymást testvérekként fogadtuk. Most, a karantén idején nagy fizikai távolságra kerültük ugyan egymástól, mégis közel valóknak érezzük egymást. Hiányzik testvéreink megölelése, baráti, testvéri kézszorításunk, de ezek a körülmények, úgy érzem nem hogy elszakítanának egymástól, hanem inkább közelebb szorítnak.
A testi érintés kockázatos, így felértékelődött a szó értéke. Hála a mobiltelefon szolgáltatók korlátlan idejű beszélgetést lehetővé tevő csomagjainak és a lakásokba szorító körülményeknek, hívhatjuk egymást és megoszthatjuk gondolatainkat, érzéseinket, hitünket, reménységünket! Éljünk ezzel a lehetőséggel!

Valaki, a szerelmesek kényszerű távolba kerülését, a tűz és a szél viszonyával jellemezte. Ha egy gyertya, vagy gyufa lángját egy nagy szél éri, az elhamvad, de ha ugyanaz a nagy szél, a bozót tüzét éri, azt megemésztő tűzzé változtatja! Milyen a szereteted közösséged tagjai, keresztény testvéred iránt, mint a gyertya lángja, vagy mint a bozót tüze? Mózes, a pusztában találkozott egy csipkebokor olthatatlan tüzével. Abban Isten mutatta meg örökkévaló olthatatlan szerelmét gyermekei iránt. Ha azt hiszed, azt eloltotta a mindenféle, Istentől idegen tanításnak a szele, melyet eddig követtél, tévedsz! Isten szeretete, mint Ő maga, örök és olthatatlan!

Nézzünk néhány bibliai példát, melyek bemutatják azt az olthatatlan tüzet!

József, isteni szeretettel szerette atyját és testvéreit. Amikor testvérei egy kiszáradt kútba dobták, majd eladták távoli idegen földre rabszolgának, sok év telt, míg semmivé válhatott volna szeretete. Körülményei, a gazdag ura bizalmasaként, az igazságtalanul börtönbe vettetésének körülményei, a hálátlan főpohárnok feledékenysége, mind igyekezett szívéből kitörölni az isteni szeretetet. Mégis, amikor Egyiptom állama második legmagasabb vezetőjévé válva találkozott az őt rabszolgává tevő testvéreivel, végtelen szeretettel magához ölelte őket. Ha van olyan ember, akire joggal, okkal haragszol, mert elárult, súlyosan vétett ellened, tanulj Józseftől, aki egykori sérelmei felemlegetése nélkül magához ölelte testvéreit!

Esztert, a zsidó Márdokeus lányát, különleges körülmények miatt Artaxerxész, a perzsa király feleségévé választotta. 12 hónapon keresztül, -elszakadva családjától, nemzetétől - tanulnia kellett a királynői feladatot, illetve külsőleg is át kellett formálódnia a királynői elvárásokra. A 12 hónap agy mosás, pompa, gazdagság nem törölte ki belőle nemzete iránt érzett szeretetét, sőt élete kockáztatásával is kiállt értük. Mennyire szereted keresztény testvéredet? Mennyit áldoznál érte? Áldozatkészséged méri, a benned lévő isteni szeretetet mértékét.

Mózes, 80 évesen találkozott Istennel az égő csipkebokornál. A 40 éves egyiptomi agymosás s utána a Midián pusztájában végzett "Birkaegyetem", nem csillapította isteni szeretetét népe iránt. Bár kifogásokat keresett az isteni megbízatás elhárítására, az az alkalmatlanság érzete miatt volt, s ezzel igazolta alkalmasságát arra a megbízatásra. Nem jelentett akadályt szolgálatában az isteni szeretet, hisz az megmaradt egész életére.

Az emberiség szolgálatára, rendszerint Isten hív minket s egyeseket személyesen megszólít.
Illést, a barlang rejtekében, depresszióba süllyedve kereste meg Isten.
János apostolnak a pátmoszi száműzetésében adta a végidők jövendöléseit.
Kaint, kegyetlen gyilkossága után biztosította oltalmáról, sőt oltalmazó jellel is ellátta Isten.
Júdást is megpróbálta Jézus lebeszélni áruló tervéről az "utolsó vacsorán".

Senki sem gondolhatja, hogy Isten lemondott róla!
Miként a "Tékozló fiú" édesapja éveken keresztül várta elkóborolt tékozló gyermekét, Atyánk örökké vár ránk!

Egy boltosnak volt egy kis üzlete, két régi nagy üzlet között. Mindkét oldalán ugyanannak a tulajdonosnak voltak boltjai. A szomszéd, lebontotta mindkét nagy boltját és két hatalmas új üzletet építtetett, melyek az ő profilját is lefedték. Kétségbe esett, hogy a két üzlet teljesen elviszi az ő vevőit. Keresett egy reklám szakembert, akitől megoldásra kért ötletet. A szakember javasolt az ő kis boltja fölé egy hatalmas táblát ezzel a felirattal: EZ ITT AZ ÁRUHÁZ FŐBEJÁRATA. Így, minden érdeklődő, először az ő boltjába ment be.

Ebben a megváltozott körülményben Isten továbbra is várja tőlünk szeretete továbbadását. Talán, a régi módszerekkel, ezt már nem tehetjük s ezért új módokat kell keresnünk.
Talán nem kézenfekvő az új út az emberekhez. Kérd Isten Lelkét, hogy mutassa meg a ma járható utat, amelyet követhetsz!
Isten megáldja a vele járó embereket, az Ő Szentlelke által. Ámen!

Imádkozzunk!

Szeretet Istene, Mennyei Édesatyánk!
Ebben a megváltozott körülményben bizonytalanok lettünk utunkon, elhívásunk végzésében. Kérünk téged, küld Szentlelked, aki elvezethet minket a járható útra!
Sok kérnivalónk van testvéreinkért, barátainkért. Nem, mintha nem tudnánk, hogy te Jóatyaként gondjukat viseled, hanem imáinkkal egyakaraton szeretnénk lenni veled!
Kérünk, így légy a gyászolókkal, akikért nekünk is fáj a szívünk s légy az új szívbillentyűvel élő Péter barátunkkal. Segítsd meg őket, hogy meglássák vezetésedet s megérezzék együttérzésed. Urunk!
Imádkozunk a Danku családért, különösen az újszülöttért és édesanyjáért. Kérünk óvd meg őket, adj nekik sok erőt és egészséget!
Jézus nevében kérünk hallgasd meg imánkat!  Ámen.


XVII. ADAKOZÁS - Free-will OFFERING via Internet

XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA

XIX. PÁSZTORI IMA és a ‘MI ATYÁNK’
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 113. ének: Fel, barátim...
Fel barátim,
drága Jézus zászlaja alatt,
Rajta, bátran!
Megsegít és győzedelmet ad.
Bízzatok, mert Jézus eljön, õ a fõvezér,
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér!XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
Köszönjük mindenkinek, aki csatlakozott hozzánk ma. Ha lehetséges, kérjük, maradjon velünk online az istentisztelet után beszélgetésre.
We thank everyone who joined us today. If possible, please remain online after the worship so we can catch up with each other.

END

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések