Virtuális vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. május 3.Élőben délelőtt 11 órakor - LIVE at 11 AM via teleconference / videoconference
Információ a csatakozáshoz - For information how to connect send letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
Köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk ma reggel! Köszönjük lelkészünknek, Bátori Zoltánnak a mai szolgálatot. Köszönjük Oliver Mónusnak, Dr. Tai Chennek a mai zeneszolgálatot.
Thank you for joining us for this morning! Thank you to our Minister, Zoltán Bátori for today's service. We thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen for today's special music.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre és Biblia körre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship and Bible study.


II. ENGLISH WORSHIP

III. GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori

IV. OPENING PRAYER
Zoltán Bátori

V. HYMN 16: How Great Thou Art 
O Lord my God When I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy Hands have made
I see the stars I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed
Then sings my soul My Saviour God to Thee
How great Thou art, How great Thou art
Then sings my soul My Saviour God to Thee
How great Thou art, How great Thou art!
VI. ENGLISH BIBLE READING:  Romans 5:6-11.
Dr. Tai Chen: 
6 You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. 7 Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die. 8 But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. 9 Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God’s wrath through him! 10 For if, while we were God’s enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life! 11 Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation.


VII. SERMON: The Hope of the Weak.
Zoltán Bátori


VIII. PASTORAL PRAYER 
Zoltán Bátori

LORD’S PRAYER: 
Hymn 168  in the Red Hymnal. 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo; Dr. Tai Chen, flute solo live.


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 43. ének: 84. Zsoltár - Óh Seregeknek Istene! 
Ó, seregeknek Istene, 
Mely kedves gyönyörűsége
A te szerelmes hajlékidnak!
Az én lelkem fohászkodik,
Tornácodba kívánkozik.
Ó, Istene a magasságnak! 
Áhítozik testem, lelkem 
Tehozzád, élő Istenem! XII. ELŐFOHÁSZ
Bátori  Zoltán

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  350. ének: Itt van szívem 
Itt van szívem, neked adom, Uram,
Neked, ki alkotád!
"Rossz a világ, énnékem add, fiam!"
Szád ily parancsot ád.
Itt van, szerelmed áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja.
Itt van szívem! XIV. BIBLIA OLVASÁS: Máté 24:3-8.
Dr. Havasi Katalin:
3 Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének? 4 És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, 5 Mert sokan jõnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. 6 Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreirõl: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. 7 Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. 8 Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.

XV. NAGY ÉNEK: 339. ének: Ó, mi hű barát...
Ó, mi hű barátunk Jézus,
Hordja bűnünk, bánatunk!
Mily dicsőség, hogy nevében
Istenhez fordulhatunk!
Mennyi békét elveszítünk,
Sírva hordjuk bánatunk,
S mind azért, mert hő imában
Őhozzá nem fordulunk! XVI. Igehirdetés: Itt a Világ Vége? 
Bátori  Zoltán


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori  Zoltán

XIX. PÁSZTORI IMA és a ‘MI ATYÁNK’
Bátori  Zoltán
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 113. ének: Fel, barátim... 
Fel barátim, 
Drága Jézus zászlaja alatt,
Rajta, bátran!
Megsegít és gyõzedelmet ad.
Bízzatok, mert Jézus eljön, 
õ a fõvezér,
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'! XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Bátori  Zoltán

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
Köszönjük mindenkinek, aki csatlakozott hozzánk ma. Ha lehetséges, kérjük, maradjon velünk online az istentisztelet után beszélgetésre és Biblia körre.
We thank everyone who joined us today. If possible, please remain online after the worship  for fellowship and Bible Study.

Május első vasárnapja Anyák napja Magyarországon
Bátori Zoltán lelkészünk szavalatával és Mátté Éva presbiterünk versével köszöntjük az édesanyákat otthon Magyarországon, és gondolunk azokra az édesanyákra, akik már nem lehetnek velünk:Mátté Éva: A Nap Lemenőben – Utolsó emlék

Az ősz arannyal festett az égre.
A kápolna üvegén átfénylett a nap.
Ránk omlott tündöklő, sárga fénye,
És akkor átöleltem Édesanyámat.

Ő görcsösen belém kapaszkodott,
Gyenge lábai nem akarták vinni tovább.
Lassan totyogtunk a beton uton,
Biztattam őt: “Csak oda, a padig Mamám”

Leültünk a közelebbi padra,
És Ő a gyenge kis vállával hozzám dőlt.
Összebújtunk. Fájó sóhaj szakadt
Ajkán, talán az elszaladt idők fölött.

Ekkor a nap fáradtan búcsúzott,
Parányit lépegetve az avar között,
Ránk szitálta a gyengülő fényét,
Arany koszorút font Anyám feje fölött.

Kezével kezemet símogatta.
Rám nézett. Mosolyogni is próbált szegény.
Édes kis Csillagom. – mondogatta.
Fáradt kezével az arcomhoz ért.

Kislányom! - Olyan jó hogy itt vagy.
Pihegve szólt, és jobban odabújt hozzám.
Ma ugye jó napunk van? – suttogta.
Igen, nagyon jó így, Édesanyám!

Fájdalom hasított a szívembe,
És elfordítottam könnyesen a fejem,
Ne lássa ő azt, amit nem lehet -
A bennem dúló fájdalmas küzdelmeket:

Hamarosan megint búcsúznunk kell…
Örülnöm kéne - hisz együtt lehetünk még!
Legalább ismét itt vagyok vele!
És átöleltem, fogtam áldott jó kezét.

Remegve nékünk búcsút integetett,
Az ágakon az a pár sárguló levél,
Majd elszakadva lassan billegve,
Elindultak az anyaföld felé!

Csendben ültünk, átölelve egymást
A már lemenő nap bágyadt sugarában.
És nem kellett nekünk már semmi más
életünk-e megálldott pillanatában.

És a nap erejét vesztve, lassan,
Fáradtan, lement a kopár ágak mögött.
Ezek a percek örökre megmaradtak
A legdrágább emlékeim között.Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések