Húsvét 2023. április 9. - Áldott feltámadási ünnepeket kívánunk!

  


 "Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: 
Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!"  - János 1:29

Szeretett Gyülekezetünk Tagjai és Kedves Barátaink!

A világ teremtményeinek egy örökkévalóság sem elegendő megérteni Istent, hogy lénye egy darabját - Egyszülött Fiát - miként adhatta oda váltságként az ellene föllázadt emberiségért. Nekem 3 gyermekem van, de közülük egyet sem adnék a világ egyetlen legkiválóbb emberéért sem. Értem, értünk bűnösökért micsoda szeretet kell, hogy Alkotónk ezt megtegye? Milyen következménye lehet, ha valamicskét felfogunk, megtapasztalunk ebből a szeretetből? Van-e ennél nagyobb hatalom, amely magával ragadhat? A bűntelen Isten tökéletes Báránya nem csupán meghalt értünk, hanem fel is támadt. Azért, hogy ismét értünk éljen a mennyei Atya oldalán, és kifejezze a bűnös emberekkel való együttérzését, Ő, aki tökéletes a szeretetben, s nincs tapasztalata a szeretetnélküliségben.

Szeretnél te is elmélyedni ebben a szeretetben? Jöjj közénk, és tanuljuk ezt együtt, de nem csak elméletben, hanem annak megtapasztalásában is! Szeretettel várunk Téged is a húsvéti összejövetelünkön és az együtt töltött Úrvacsora közösségében is!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok! Testvéri szeretettel: 
Bátori Zoltán, lelkipásztor 

Szeretettel várunk!
a magyar-angol nyelvű Húsvéti Úrvacsorás Ünnepi Istentiszteletünkre!

2023. április 9. - Húsvét vasárnap - de. 11-kor

Web:  meet.google.com/vcd-rvfy-iwd
Telefon:   +1 916.400.9608   PIN: 788 690 646‬#
 

Istentiszteleti sorrend

Ha interneten csatlakozik hozzánk:
Készítsük elő az istentiszteleti helyet. A megtört kenyérdarabokat egy szép kistányérba tegyük, a bort vagy szőlőlét valami olyan pohárba töltsük, ami számunkra ünnepélyességet, különlegességet fejez ki. A liturgiát követve mondhatjuk hangosan az ismert szöveget (hitvallás), ahogy a templomban szoktuk.

***

Easter April 9. 2023.


The next day John saw Jesus coming to him, and said, '
Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world'" - John 1:29

Beloved Church Members and Friends!

“Not even an eternity is enough for the creatures of the world to understand God, how He could give a piece of His being - His only begotten Son - as a ransom for the humanity that rebelled against Him. I have 3 children, but I would not give any of them to any of the finest men in the world. For me, for us sinners, what kind of love does it take for our Creator to do this? What are the consequences if we understand and experience some of this love? Is there a greater power that can take us? The sinless, perfect Lamb of God not only died for us, but rose again. To live again for us, at the side of the Heavenly Father, and to express compassion for a sinful man, He, who is perfect in love and has no experience of not having love. 

Would you also like to deepen in this love? Come to us and let us learn it together, not only in theory, but also in experience! We welcome you to our Easter gathering and to the communion of the Lord's Supper!

Wishing you a blessed Easter! With brotherly love:
Zoltán Bátori, Minister 

Please join us online for
EASTER SUNDAY WORSHIP
and Holy Communion in Hungarian and English

April 9., Easter Sunday, at 11 AM!

Web link:  meet.google.com/vcd-rvfy-iwd
or by Telephone: +1 916.400.9608   PIN: 788 690 646‬# 

If you join us online:
Before the service, please prepare a piece of leavened or unleavened bread and a cup of wine or grape juice, with or without alcohol. Please set these near where you will worship.

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések