Istentisztelet - Sermon 2021. április 11.

       

 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatlakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! We welcome everyone who is with us today! Hálás köszönet...thank you to...our Pastor Zoltán Bátori L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for the worship service today.  Thank you to Oliver Monus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi, Éva Mátté for their participation and Loránt Papp for his poem. Április 11. - József Attila születésnapja a Költészet napja 
Erre a különleges alkalomra Szíki Károly színész, a gyülekezetünk barátja küldött Magyarországról összeállítást József Attila verseiből. Ha van neked is kedvenc magyar versed, kérjük, oszd meg velünk ezen a napon az istentisztelet utáni programon. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have a 20 minute online Fellowship time. If you would like to participate, just remain online. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone.

MUSICAL PRELUDE
Oliver Monus
II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: 387 (Just As I am Without One Plea)
1 Just as I am - without one plea,
But that Thy blood was shed for me,
And that Thou bidst me come to Thee,
O Lamb of God, I come! I come!

3 Just as I am - though toss'd about
With many a conflict, many a doubt,
Fightings and fears within, without,
O Lamb of God, I come! I come!

5 Just as I am - Thou wilt receive,
Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve;
Because Thy promise I believe,
O Lamb of God, I come!

VI. ENGLISH BIBLE READING: Romans 14:1-11 NIV
Dr. Tai Chen
The Weak and the Strong
14 Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. 3 The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. 4 Who are you to judge someone else’s servant? To their own master, servants stand or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand.
5 One person considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. 6 Whoever regards one day as special does so to the Lord. Whoever eats meat does so to the Lord, for they give thanks to God; and whoever abstains does so to the Lord and gives thanks to God. 7 For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. 8 If we live, we live for the Lord; and if we die, we die for the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. 9 For this very reason, Christ died and returned to life so that he might be the Lord of both the dead and the living.
10 You, then, why do you judge your brother or sister[a]? Or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God’s judgment seat. 11 It is written:
“‘As surely as I live,’ says the Lord,
‘every knee will bow before me;
    every tongue will acknowledge God.’”

VII. SERMON: The Kingdom of God
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Monus
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers

X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 318 (Még Élsz Atyáink Szent Hite)
Még élsz, atyáink szent hite, 
Tűz, pallos meg nem törhetett,
Mily boldogan dobog szívünk.
Mikor szánk téged emleget;
Atyáink régi szent hite,
Nem lészünk hűtlenek mi se!  

XII. ELŐFOHÁSZ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 321 (Uram a Töredelmes)
Uram, a töredelmes 
Szívet te szereted,
Soha az engedelmes 
Lelket meg nem veted. 
Ezzel a reménységgel 
Tehozzád óhajtunk; 
Kérünk, légy segítséggel, 
Könyörülvén rajtunk.

XIV. BIBLIA OLVASÁS: Rómaiakhoz 14:12-22.
Dr. Havasi Katalin:
12 Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. 13 Annakokáért egymást többé ne kárhoztassuk: hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátokfiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. 14 Tudom és meg vagyok gyõzõdve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában: hanem bármi annak tisztátalan, a ki tisztátalannak tartja. 15 De ha a te atyádfia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, a kiért Krisztus meghalt.
16 Ne káromoltassék azért a ti javatok. 17 Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm. 18 Mert a ki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek elõtt megpróbált. 19 Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók.
20 Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, a ki botránkozással eszi. 21 Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem [tenni,] a miben a te atyádfia megütközik vagy megbotránkozik, vagy erõtelen. 22 Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten elõtt. Boldog, a ki nem kárhoztatja magát abban, a mit helyesel.

XV. NAGY ÉNEK: 317 (Térj Magadhoz Drága Sion)
1. Térj magadhoz, drága Sion,
Van még néked Istened, :/:
Ki atyádként felkaroljon,
S szívét ossza meg veled!
Azt bünteti, kit szeret,
Másképp ő nem is tehet:
Sion, ezt hát jól gondold meg,
S szabj határt bús gyötrelmednek. 

5. Bár hordozzad zsarnok láncát,
Érjen kínos rabhalál, :/:
Ha hitedet el nem játszád,
Útad égbe nyitva áll.
Örvendj mindig és vígadj,
Emlékezz, ki népe vagy!
Sion, nincs több Isten egynél,
Benne hát ne kételkedjél!

XVI. Igehirdetés: Ítélkezés
Bátori Zoltán, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 339 (Oh, Mi Hű Barát a Jézus)
1. Oh, mi hű barát a Jézus, 
Hordja bűnünk, bánatunk. 
Mily dicsőség, hogy nevében 
Istenhez fordulhatunk! 
Mennyi békét elveszítünk, 
Sírva hordjuk bánatunk, 
Mind azért, mert hő imában 
Ő hozzá nem fordulunk.

2. Ér-e próba vagy kísértés? 
Háborúság zaklat-é?
El ne csüggedj ám miatta:
Vidd imádba Ő elé!
Volt-e már ily hű barátod,
Gondod így ki fölvevé?
Látja minden gyöngeséged.
Tárd ki bátran Ő elé!

XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
THANK YOU to all who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. 

Előzetes! Please note the following events on your calendar:
April 11: Presbiter Meeting. 
May 2: Mothers Day Program on Hungarian Mothers Day. 
May 8: SATURDAY. Outdoor Tea Party at Tünde's House. 10:30 AM - 2:30 PM. Please RSVP by May 1.
May 9:  American Mothers Day.
May 16: Presbiter Meeting. 
May 23: Pentecost. Pünkösd - a Szentlélek eljövetele.

Every Thursday at 6 PM: online Bible study led by Dr. Katalin Havasi. **
Every Saturday at 10:30 - noon, Online Fellowship Videoconferencing. Let's catch up! **
Monthly on Fridays: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings usually in the afternoon. 

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. Please pray for Andrea K. who had an emergency appendectomy 2weeks ago. May she recover quickly. Also please pray for our friend Ági P. in Erdély and her family who are recovering from Covid. May God heal them all. Please pray for frontline workers, who put themselves and families at risk every single day as they serve us. 

Boldog születésnapot kívánunk! Happy Birthday to Peter G., Sarika K., and Teresa R.! Isten éltessen sokáig! 

THANK YOU! Hálás Köszönet!
Thank you to everyone who brought something to share for our Easter Lunch! Thank you also to all who mailed in their Easter donations which go to the upkeep of our church! Thank you to Éva Mátté who organized a wonderful csoportos kirándulás last Friday to the Rose Garden in Exposition Park. Look for the photos on our website. 

Április 11. - József Attila születésnapja, a Költészet napja Magyarországon. Erre a különleges alkalomra a gyülekezetünk barátai, Szíki Károly színész József Attilától válogatva, illetve Pázmándy László saját verseiből küldött összeállítást Magyarországról.
Ha van neked is kedvenc magyar versed, kérjük, oszd meg velünk ezen a napon az istentisztelet utáni programon. 

HOW TO SIGN UP for the California Covid Vaccinehttps://covid19.ca.gov/vaccines/

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések